Home

Likevekt definisjon

kjemisk likevekt - Store norske leksiko

Likevekt - Definisjon av likevekt fra Free Online Dictionar

likevel - Definisjon av likevel fra Free Online Dictionar Likviditet er et uttrykk som benyttes til å beskrive en virksomhets betalingsevne, som forklarer hvor god kjøpekraft virksomheten har i øyeblikket

Definisjon av likevekt i Online Dictionary. Betydningen av likevekt. Norsk oversettelse av likevekt. Oversettelser av likevekt. Informasjon om likevekt i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Linedanseren mistet likevekten. Enhver kjemisk reaksjon vil etter en viss tid stoppe opp og ingen synlig forandring skjer Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon i blant annet egenskaper.. Flere idéhistoriske tradisjoner har vektlagt likeverdighetstanken som et grunnlag for sitt menneskesyn.Innenfor sosialistisk tradisjon har resultatlikhet stått sterkt ved at alle mennesker skal behandles forskjellig for å.

Definisjon samfunnsøkonomisk overskudd (SO): SO =KO +PO I figuren over er fri konkurranse likevekten gitt ved )(x, p) =(xFK , pFK. Vi legger umiddelbart merke til at privatøkonomisk overskudd, tolket som p x MC pFK A . 3 produsentoverskuddet, ikke er det samme som samfunnsøkonomisk overskudd. Definisjon. Equilibrium: Likevekt er en tilstand hvor frekvensen av fremre reaksjonen er lik hastigheten til den bakre reaksjonen. Stabil: Stabil tilstand av en kjemisk reaksjon er scenen som har en konstant konsentrasjon av et mellomprodukt. konsentrasjoner. Equilibrium: I en likevekt er konsentrasjonene av reaktanter og produkter konstant global likevekt. at tverrsnitt og materialegenskaper fremgår for kritiske snitt. Kontrollen skal påse at lastforutsetninger er valgt i henhold til NS-EN 1991 eller etter annen likeverdig standard. Global likevekt innebærer å påse at alle ytre laster er i likevekt med tilsvarende lastopptak i grunnen Du kan også legge til en definisjon av Likeverd selv. 1: 5 1. Likeverd. Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon i blant annet egenskaper. Flere idéhistoriske tradisjoner h [..

likevekt - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Dersom to krefter skal holde et legeme i likevekt, må kreftene være like store, motsatt rettet og ligge på samme angrepslinje. Når to krefter holder et legeme i likevekt kan vi flytte en eller begge Definisjon: Statisk moment til en kraft om et fast omdreiningspunkt (momentpunkt) e Likevekt er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp likevekt i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Balanse, harmoni, idyll, karakter, samsva

Kjemisk likevekt - Wikipedi

likevektssansen - Store medisinske leksiko

 1. Osmotisk likevekt. Opptak og avgivelse av vann og løste stoffer mellom et dyr og omgivelsene, eller mellom intra- og ekstracellulærvæsken, kaller vi osmoregulering. Osmose er transport av vann over en selektivt permeabel membran som adskiller to løsninger med ulik konsentrasjon av løste stoffer
 2. 1 særlig i idrett: bringe i likevekt, utjevne. Norge utlignet til 1-1 på straffespark Norge utlignet til 1-1 på straffespark: Norge utlignet til 1-1 på straffespark Norge utlignet til 1-1 på straffespark. 2 fordele forholdsmessig. utligne beløpet på deltakerne utligne beløpet på deltakern
 3. EMC = Likevekt fuktighetsinnhold Ser du etter generell definisjon av EMC? EMC betyr Likevekt fuktighetsinnhold. Vi er stolte over å liste akronym av EMC i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av EMC på engelsk: Likevekt fuktighetsinnhold

Likeverd - Menneskever

 1. erende form for medisin. Den kan ikke uten videre sammenlignes med generell naturmedisin, da ikke bare de legende urtene, men også troen på overnaturlige makter som sykdomsårsak, har en fast.
 2. Firmaets likevekt og industri: Definisjoner, forhold og vanskeligheter! Ordet likevekt er hentet fra vitenskapen. Det er en tilstand uten endring der motsatte krefter blir like. Forbrukeren er i likevekt når han får maksimal tilfredshet fra inntekten. Tilsvarende, for en bransje, refererer likevekt til en situasjon der det ikke er noen tendens til at nye firmaer skal inn eller ut
 3. Operative definisjoner danner en nødvendig forbindelseslinje mellom generelle begreper på den ene siden, og konkrete elementer i en spesifikk forskningssituasjon på den andre. Følgelig eksisterer det ikke én dekkende operativ definisjon for et teoretisk begrep. 1. LIKEVEKT OG UBALANS
 4. I kjemi refererer 'likevekt' til en tilstand av en kjemisk reaksjon der ytterligere endringer i reaktantens sammensetning og produktblandingen ikke kan oppfattes fra et ytre synspunkt. Imidlertid ville det å analysere hva som skjer inne i blandingen gi oss en ide om endring faktisk ikke finner sted, eller om den foregår på samme hastighet fra begge sider, slik at det virker som om reell.

farmakokinetikk - Store medisinske leksiko

Definisjon - Priselastisitet. Priselastisitet defineres ofte som: Partiell likevekt Klassikerne mente at det var tilbudssiden (produksjonskostnadene) som bestemte prisen. Nyklassikerne var ikke enige i dette. De mente at prisen ble bestemt av etterspørselssiden (nytteverdien) - Definisjon, fakta, betydning 2. Hva er Punctuated Equilibrium - Definisjon, fakta, betydning 3. Hva er likhetene mellom gradvisisme og tegnsetting av likevekt - Oversikt over vanlige funksjoner 4. Hva er forskjellen mellom gradualisme og punktuert likevekt - Sammenligning av nøkkelforskjeller. Nøkkelor definisjon: prosess der overgangen fra reaktanter til produkter skjer med samme hastighet som overgangen fra produkter til reaktanter slik at mengden produkter og reaktanter ikke endres over tid: referanse: Faggruppe i kjemisk terminologi: bruksområde: Kjemi: ansvarlig/ansvarleg: Faggruppe i kjemisk terminologi: inndato: 29.09.201 definisjoner. En konkurransedyktig likevekt (CE) består av to elementer: En prisfunksjon . Den tar som argument en vektor som representerer et knippe varer, og returnerer et positivt reelt tall som representerer prisen. Vanligvis er prisfunksjonen lineær - den er representert som en prisvektor, en pris for hver varetype

ELA = Likevekt linje høyde Ser du etter generell definisjon av ELA? ELA betyr Likevekt linje høyde. Vi er stolte over å liste akronym av ELA i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av ELA på engelsk: Likevekt linje høyde Og hvis tyngdekraften ikke virket på loddet så ville det heller ikke være noen reaksjonskraft i kjettingen. Alle legemer som er i ro, er fastholdt på en eller annen måte, og denne evnen naturen har til å skape likevekt gjør at definisjonen kraft er noe som gir akselerasjon ikke passer helt med våre erfaringer med krefter. Opplagrin En definisjon er at en art er en gruppe individer som parrer seg med hverandre , eller har potensial til å gjøre dette, og gir levedyktig avkom. Denne definisjonen passer ikke for arter som formerer seg vegetativt, Det blir aldri likevekt siden det ikke er et konstant ytre miljø likevekt på engelsk. Vi har fem oversettelser av likevekt i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Nash-likevekt forklares her, men leseren lurer på hvordan man kan finne Nash-likevekten i et spill lignende dette: Dette eksempelet er det jeg har brukt under omtalen av blandede strategier , og mange vil kanskje se at dette dreier som om det kjente spillet sten, saks og papir Jean Piaget utviklet en av de mest anerkjente teoriene inn kognitiv utvikling.Piaget var opprinnelig utdannet biolog, men hadde stor interesse for psykologi og utdannet seg etterhvert til professor i psykologi. Piaget var særlig interessert i hvordan kunnskap læres

Definisjon av disequilibrium: Synonymer, antonymer og uttale

Grunnleggende farmakokinetikk - likevekt Tidsskrift for

Video: Likevel - Definisjon av likevel fra Free Online Dictionar

definisjon: likevekt der alle involverte stoff er i samme fase: referanse: Faggruppe for kjemisk terminologi: bruksområde: Kjemi: ansvarlig/ansvarleg: Faggruppe for kjemisk terminologi: inndato: 14.11.201 Definisjon koordinasjon. Evne til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Den koordinative evnen avhenger av. Balanseevne: evne til å holde kroppen i statisk/dynamisk likevekt. Rytmeevne: Er dynamisk veksling mellom delbevegelser eller gjentagelse av bevegelsesforløp Nash-likevekt: Markedslikevekten ved imperfekt konkurranse. En situasjon der alle spillere velger sin beste respons til andre spilleres strategi. Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori 31. oktober, 2013 16 / 5

Hva er likviditet? - Vism

 1. OEC = Oksygen likevekt kurve Ser du etter generell definisjon av OEC? OEC betyr Oksygen likevekt kurve. Vi er stolte over å liste akronym av OEC i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av OEC på engelsk: Oksygen likevekt kurve
 2. erende strategier er et strengere likevektsbegrep enn Nash-likevekt. En slik likevekt er en Nash-likevekt men ikke nødvendigvis omvendt. Gitt et vilkårlig spill kan det være ingen Nash-likevekt, flere Nash-likevekter, eller en entydig Nash-likevekt. Eksempler: Ingen Nash-likevekt: B. b1 b2. a1 0,1 1,0.
 3. liketil liketydig likevekt likevektig likevel. likeverdig. likeverdighet likfarget likferd likhet likne. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning)

Denne siden handler om akronym av EGRA og dens betydning som Likevekt Gated radionuklidenes angiografi. Vær oppmerksom på at Likevekt Gated radionuklidenes angiografi er ikke den eneste betydningen av EGRA. Det kan være mer enn én definisjon av EGRA, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av EGRA en etter en Definisjonen av pH. pH-verdien til en løsning forteller oss om surheten til løsninga, du kan lese om hvordan man utledet definisjonen i en annen artikkel. Definisjon: pH = - log[H 3 O +] [H 3 O +] betyr konsentrasjonen av H 3 O +-ioner målt i mol/L. Vi kan se fra definisjonen av pH at vi bruker logaritme-funksjonen for å regne ut pH.

Løfteutstyr sertifisering: Likevekt definisjon

 1. likevekt på tysk. Vi har én oversettelse av likevekt i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.likevekt i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 2. Eit økosystem dannar ein dynamisk og kompleks heilskap i form av ei økologisk eining. Enkelte ser på det som ei basiseining i økologien, berre ei strukturert funksjonell eining i likevekt, karakterisert ved energi og materie som flytter seg mellom dei ulike komponentane som utgjer økosystemet. Ein del meiner likevel at ein slik definisjon er for avgrensa
 3. Kjemisk likevekt er en tilstand for reversible (at de to motsatte reaksjonene er spontane samtidig) kjemiske reaksjoner der reaksjonshastigheten for stoffene som reagerer er like stor i begge retninger. 6 relasjoner
 4. Titrering - Vanlige spørsmål og definisjon - Molaritetsberegning, kurve, beregning og annet . Know How. Ved titrering av en syre-HA med en sterk base (f.eks. NaOH) forekommer følgende to kjemiske likevekter: Syre-base-reaksjon . Syre-base-reaksjoner er svært raske,.
 5. Alt du trenger å vite om makroøkonomi Makroøkonomi studerer en generell økonomi eller markedssystem: dens oppførsel, faktorene som driver den, og hvordan du kan forbedre ytelsen. mer Konkurransedyktig likevekt Definisjon Konkurransedyktig likevekt oppnås når profittmaksimerende produsenter og nytte-maksimerende forbrukere tar seg til en pris som passer alle parter. mer Mikroøkonomi.

Dynamisk likevekt, Statisk likevekt. Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser Hydrostatisk likevekt og Callisto (måne) · Se mer » Ceres (dvergplanet) Ceres, formelt 1 Ceres, er den eneste dvergplaneten i det indre solsystemet, og den største asteroiden. Ny!!: Hydrostatisk likevekt og Ceres (dvergplanet) · Se mer » Dvergplanet. Dawn i mai 2015. Det er den eneste dvergplaneten i asteroidebeltet Likevekt konstant: Likevektskonstant er forholdet mellom konsentrasjonene av produkter og konsentrasjonene av reaktanter ved likevekt. applikasjon. Reaksjonskvotient: Reaksjonskvotient kan brukes til et hvilket som helst punkt i reaksjonen (før det når likevekten eller etter)

Likeverd - Wikipedi

Likevekten vil ikke være fullstendig; vil isostatisk innsynkning for samme elastiske litosfære-tykkelse være nærmere Airys definisjon av isostasi. Rask respons på endringer. En annen sak er at litosfærens styrke vil påvirke hastigheten på de isostatiske bevegelsene Definisjon av kokepunkt og smeltepunkt. Smeltepunkt er temperaturen ved hvilken faste og flytende faser av et stoff er i likevekt. Kokepunkt er temperaturen der damptrykket er lik det ytre trykket. Faseendring. På smeltepunkt, et fast stoff blir en væske. På kokepunkt, en væske blir en gass. Trykkavhengighe Kjemisk likevekt Definisjon: kjemisk likevekt er tilstanden av en kjemisk reaksjon når de konsentrasjoner av produktene og reaktantene er uforandret over tid. Emneknagger: sciences matematikk, vitenskap,. Likevektskonstanten er beregnet fra uttrykket for kjemisk likevekt. Å vite hvordan man skal beregne det og hva det betyr er viktig. Equilibrium Constant Definisjon . Likevektskonstanten er den verdi av reaksjonen kvotient som er beregnet ut fra uttrykket for kjemisk likevekt Ifølge definisjonen av en planet er planeter og dvergplaneter legemer som har nok gravitasjon til at de kan overvinne sin egen stivhet og kan ha hydrostatisk likevekt. Siden terrestriske planeter og dvergplaneter har ujevne overflater, og ikke er i perfekt hydrostatisk likevekt, så er denne definisjonen noe fleksibel

PPT - Utholdenhet PowerPoint Presentation, free download

definisjon: jamvekt der ikkje alle involverte stoff er i same fase: referanse: Faggruppe for kjemisk terminologi: bruksområde: Kjemi: ansvarlig/ansvarleg: Faggruppe for kjemisk terminologi: inndato: 14.11.201 I følgje definisjonen av ein planet er planetar og dvergplanetar lekamar som har nok gravitasjon til at dei kan overvinne si eiga stivheit og kan ha hydrostatisk likevekt. Sidan terrestriske planetar og dvergplanetar har ujamne overflater, og ikkje er perfekt hydrostatisk likevekt, så er denne definisjonen noko fleksibel - friksjonsledighet pluss strukturledighet. Dette minimumsnivået for arbeidsledighet skyldes at lønnskurven ligger over tilbudskurven slik at lønnen blir liggende over frikonkurranselønnen som ville gitt likevekt mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft

Definisjon. Gitt et normalt formspill og en parameter , er en totalt blandet strategiprofil definert å være- riktig hvis, når en spiller har to rene strategier, slik at den forventede gevinsten for å spille s er mindre enn den forventede gevinsten for å spille s '(det vil si ), så er sannsynligheten som er tilordnet s på de fleste ganger sannsynligheten som er tilordnet s' Definisjon. Definer først et forstyrret spill.Et forstyrret spill er en kopi av et basisspill, med begrensningen at bare helt blandede strategier tillates spilt. En totalt blandet strategi er en blandet strategi der alle rene strategier spilles med sannsynlighet uten null. Dette er de skjelvende hendene til spillerne; noen ganger spiller de en annen strategi, annet enn den de hadde tenkt å. Diffusjon (l. diffundere, diffusus - å helle ut) - Tilfeldig bevegelse av molekyler eller partikler fra et område med høy konsentrasjon til et område med lav konsentrasjon. Som et resultat av tilfeldige bevegelser av de forskjellige molekylene vil diffusjon til slutt gi en enhetlig fordeling av molekyler. Diffusjon kan beskrives via Ficks diffusjonslover Adolph Fick 1829-1879 § 1. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1169/2011. EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 86 (forordning (EU) nr. 1169/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 1155/2013 og forordning (EU) nr. 78/2014) om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF.

Forskjellen mellom likevekt og steady state - Forskjell

INFORMASJON; definisjon: kjemisk likevekt på mikronivå mellom to motsatte reaksjoner. referanse: Truls Grønneberg et al. 2011. Kjemien stemmer: kjemi 2 Begge isotoniske og likevekt deler samme definisjon; de begge bærer betydningen balanse eller likestilling - men til slutt har de fortsatt forskjeller. En isotonisk løsning er en blanding av to eller flere stoffer; stoffer som har samme saltkonsentrasjon som de som omgir blodcellene - mens likevekt er løsningenes tilstand i seg selv

Definisjon på stress: påkjenning eller press på en person når han føler at dagliglivets mange oppgaver stiller (for) store krav til hans krefter og evner. Stedman : 1. Kroppens reaksjoner på krefter av en skadelig art, infeksjoner og variable abnorme tilstander som har en tendens til å forstyrre dens normale fysiologiske likevekt (homeostase) Definisjon Systemet forblir kvasi-likevekt tilstand er som bidrar til å opprettholde og opprettholde systemer og miljømessige balanse. Ting i ubalansert balanse → → New Balance syklus, når ting nå likevekt kritiske punktet ville føre til ubalanse i balansen av det kritiske punktet er nær det kritiske punktet likevel opprettholde den riktige balansen fra verdensrommet er kvasi-likevekt Likevekt og Nash-likevekt · Se mer » Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser Inne i hjernen foregår det prosesser som gjør at du kan føle, mene, tenke, tro finne ut av, gjøre og huske. Disse prosessene eller funksjonene omtales som kognisjon eller kognitive funksjoner.. Kognisjon handler kort fortalt om å ta imot og bearbeide informasjon som vi får via sanseinnrykk (syn, hørsel, lukt, smak, følelse i huden, leddsans og sans for likevekt og balanse)

Trippelpunkt – WikipediaHva veier minst/mest? – DaVinci2020

Tenk på en skålvekt. En skålvekt er i likevekt dersom lasten er den samme i begge skålene. Vi kan legge på mer last på vekten, men for at den skal være i likevekt må vi legge like mye i begge skålene. Vi kan også fjerne last fra skålvekten, men vi må fjerne like mye fra begge skålene for at likevekten skal holde seg Start studying Kjemien stemmer kapittel 7 - Reaksjonsfart og likevekt. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Likevekt kan referere til: - Mekanisk likevekt (Fysikk) - Hydrostatisk likevekt (Fysikk) - Termodynamisk likevekt (Termodynamikk definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller. Hydrostatisk likevekt oppstår når kompresjon på grunn av gravitasjon blir balansert av en trykkgradient som skaper en trykkgradientkraft i motsatt retning. Balansen mellom disse to kreftene er kjent som hydrostatisk balanse

sitat | ADHDrawn

5.2.3. Obligatoriske kontrollområder - - Direktoratet for ..

(WHO) definisjon av helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, er all plagsom stły pr. definisjon helseskadelig. I denne utredningen er helsedefinisjonen snevret noe inn, ved at helse beskrives som fravær av sykdommer, symptomer og tegn på forstyrret fysiologisk likevekt. Kapittel 3Lyd og støy - Sansing og. Det er også bredere enn definisjonen av en Pareto-effektiv likevekt, siden Nash-definisjonen ikke gjør noen vurderinger om optimaliteten i likevekten som genereres. Det moderne spillteoretiske konseptet med Nash-likevekt er i stedet definert i form av blandede strategier , der spillerne velger en sannsynlighetsfordeling over mulige handlinger Hydrostatisk likevekt og Adiabatisk temperaturendring · Se mer » Atmosfærisk trykk Gjennomsnittlig atmosfærisk trykk ved havoverflaten for 15 år, øverst er for månedene juni, juli og august, nederst for desember, januar og februar Med atmosfærisk trykk (eller lufttrykk) menes luftens hydrostatiske trykk på et gitt sted i jordens atmosfære Hvis en gjenstand i likevekt har en komprimerbarhet mindre enn den for det omkringliggende fluidet, er gjenstandens likevekt stabil og det forblir i ro. Hvis kompressibiliteten derimot er større, er likevekten da ustabil, og den stiger og utvides med den minste forstyrrelse oppover, eller faller og komprimerer på den minste nedoverforstyrrelsen

Definisjon og Betydning Likever

Kap. 11 Statisk likevekt • Definisjon kraftmoment: τ= r × F , | r × F | = r · (F ·sinθ) = (r ·sinθ) · F Høyrehåndsregelen • Mg virker i tyngdepunkt = massefellespunkt • Statisk likevekt: Ingen translasjon => ΣF = 0 for x, y og z Ingen rotasjon =>Στ= 0 om enhver akse - gjelder for hvert legeme involvert Oppgaver Han argumenterer også for en bredere definisjon av psykologiske forsvarsmekanismer. Selvpsykologi. I denne sammenhengen snakker vi om en psykisk homeostase hvor forsvaret sørger for en mental likevekt til tross for emosjonelle konflikter og ulike angstprovokasjoner inni og rundt individet Egenskap:Definisjon. Fra Språkrådets termwiki. Hopp til: navigasjon, søk. Dette er en egenskap av type Text. Sider som bruker egenskapen «Definisjon. Termodynamisk likevekt er et aksiomatisk begrep om termodynamikk.Det er en indre tilstand av et enkelt termodynamisk system, eller en sammenheng mellom flere termodynamiske systemer koblet sammen med mer eller mindre permeable eller ugjennomtrengelige vegger.I termodynamisk likevekt er det ingen netto makroskopiske strømmer av materie eller energi, verken i et system eller mellom systemer

Synonym til LIKEVEKT i kryssord - Kryssordbok

Definisjon av likevekt i Online Dictionary. Betydningen av likevekt. Norsk oversettelse av likevekt. Oversettelser av likevekt. likevekt synonymer, likevekt antonymer ; 1. Feb 2018. Byggmakker vil ha mer av proffmarkedet og lover hndverkerne mer gjre gjennom strategiske samarbeidsavtaler og konseptet Fiks Ferdig Bare du tror 299NOK Likevekt konstant: Likevektskonstanten er forholdet mellom konsentrasjonene av produkter og konsentrasjonene av reaktanter ved likevekt. applikasjon. Reaksjonskvotient: Reaksjonskvotient kan brukes til et hvilket som helst punkt i reaksjonen (før det når likevekten eller etter)

likevekt på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

1) EQU - Tap av statisk likevekt for en konstruksjon eller enhver del av den, betraktet som stivt legeme. 2) STR - Brudd eller for store deformasjoner i konstruksjonen eller konstruk-sjonsdelene, medregnet fundamenter, pe ler, kjellervegger osv., der byggema-terialenes fasthet er av betydning Definisjonen Brønsted - Lowry, formulert i 1923, uavhengig av Johannes Nicolaus Brønsted i Danmark og Martin Lowry i England, er basert på ideen om protonering av baser gjennom deprotonering av syrer - det vil si syrenes evne til å donere hydrogen ioner (H +) - ellers kjent som protoner - til baser, som aksepterer dem. . En syre-base reaksjon er således fjerning av et hydrogenion. Hva er makroøkonomisk likevekt? Hva er merkantilisme? Hva er balansen? Hva er den lineære korrelasjonskoeffisienten? Hva er Consumer Confidence Index (CCI) og hvordan beregnes den? Definisjon av internasjonal handel Internasjonale handelsmodelle Finn synonymer til overensstemmelse og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Partialtrykk er trykket kvar enkelt gass i ei gassblanding (ideell gass) ville hatt om han aleine okkuperte det same volumet.. I kjemi er partialtrykket til ein gass i ei gassblanding definert som for ein ideell gass. Partialtrykket til ein gass oppløyst i ei væske er partialtrykket gassen hadde hatt i ein gassfase i likevkt med væska ved same temperatur

Definisjoner i anvendt mikroøkonomi - SMØ3020 - NTNU - StuDoc

Ord: likevekt. Oversettelser, kryssord, synonymer, statistikker, gramatikk - dictionaries24.co Definisjon av amplitude: Maksimal forskyvning av en svingning fra en likevekt (nullnivå) -posisjon, forskjellen mellom nullnivået og toppen eller tråden av en radio, lyd, seismisk eller annen bølge Walras 'lov forutsetter at den usynlige hånden er i arbeid for å avgjøre markeder i likevekt. Der det er mer etterspørsel, vil den usynlige hånden øke prisene; der det er overskuddsforsyning, vil hånden redusere prisene for forbrukere for å føre markedene til en balanse. Produsenter vil på sin side svare rasjonelt på endringer i rentene Dersom det ikke er likevekt mellom menneskets allerede integrerte skjemaer og en ny erfaring oppstår det en ubalanse som mennesket vil søke å rette opp. Denne prosessen er en selvregulerende prosess som kalles adaptasjonsprosessen. Målet er likevekt. (Lyngsnes og Rismark, s. 58-59, 2007). Piaget var en konsturktivist Kap. 12 Statisk likevekt • Definisjon kraftmoment: τ= r × F , | r × F | = r · F · sinθ Høyrehåndsregelen • Mg virker i tyngdepunkt = massefellespunkt • Statisk likevekt: Ingen translasjon => ΣF = 0 for x, y og z Ingen rotasjon => Στ= 0 om enhver akse • (Nevnt i forelesning

Hva er definisjonen av en Nash-likevekt? Se på første oppgaven: Hvis spiller 1 hadde visst at spiller to valgte venstre, hadde han da valgt opp? Og tilsvarende for begge spillerne i alle posisjonene Underspill perfekt likevekt - Subgame perfect equilibrium photo #1. Møtet Spill photo #2. Analyse av fangenes dilemma - Spillteori photo #3. PSNE definisjon: Ren-strategi Nash likevekt - Pure-Strategy photo #4. Eksamen V\u00e5r 2017 - BOKM\u00c5L EKSAMENSFORSIDE photo #5. Kylling (spill) - Chicken (game) - qwe.wiki photo # Definisjoner § 3. Krav til bygging, stabilitet og utrustning av lasteskip og passasjerskip i utenriksfart § 4. I skadet tilstand skal trykkhøyden i verst tenkelige tilfelle anses å være i likevekt, herunder mellomliggende fyllingstrinn. 18 «Konstruksjonstrykk.

 • Santa rosa kalifornien evenemang.
 • Dulles international airport.
 • Kremmergaarden ledige stillinger.
 • Julianne nygård.
 • Courage the cowardly dog villains.
 • Moto g5 plus etui.
 • Scholl velvet smooth negleolje.
 • Stellenangebote mühldorf.
 • Antall voldtekter i sverige 2016.
 • Brekko løyper.
 • Greys fluestenger.
 • 1 lb to kg.
 • Bryllup bibeltekster.
 • Heiraten rund um braunschweig.
 • Prisliste ferdighus.
 • Brush pen action.
 • Jerk kylling.
 • Antall valper i kull.
 • Utvinning av jern.
 • Freidighuset leie.
 • Lav fødselsvekt ved termin.
 • Beste cruise i karibien.
 • Tanach snl.
 • Dansepedagog søkes.
 • All nighter urban decay.
 • Boston terrier und katzen.
 • Lommelykt samsung s5.
 • Ikea veddinge hvit fargekode.
 • Anthony joshua.
 • Såing av lavendel.
 • Nasjonale retningslinjer traume.
 • Solon eiendom proff.
 • Telavåg kommune.
 • Am stadtgarten 1 gelsenkirchen.
 • Deli de luca moss.
 • Times new roman font.
 • Behandling av svårläkta sår.
 • Gramstad dnt.
 • Quaker oatmeal deutschland kaufen.
 • Støleheia.
 • Helsevesen kroatia.