Home

Utvinning av jern

Utvinning av jern har vært vanlig over store deler av Norge. Forutsetningen var at det fantes jernholdige myrer og god tilgang til trevirke for produksjon av trekull. Myrmalmen ble vanligvis funnet 20-50 cm under myroverflaten De første funnene av jern i Norge er datert så tidlig som til yngre bron­se­al­d­er (1100-500 f.Kr.). For eksempel er det funnet spor etter små jernstifter på bronsebukkene fra Hadeland. Blant de første gjenstandene av jern som kommer i førromersk jernalder (500 f.Kr. - 0), er små hekter og enkle nåler laget etter forbilde av tidligere bronsenåler Mer info : http://www.lofotr.no Filmen viser hvordan vikingene kunne utvinne jern fra myrmalm. Prosjektet var et arkeologisk eksperiment utført ved Lofotr Vi.. Utvinning av jern fra myrmalm ga ypperlig råstoff til våpenproduksjon, så en vil anta at det i Norge ble reine Klondyke-stemningen. Jern var gull verdt!Og det er rimelig å anta at romerne sjøl ønsket å kontrollere denne industrien, gjennom å deportere ekspertise på jernutvinning til Norge, og å sørge for trygge produksjonssteder og utskipingsveier

Jern er et metall og et grunnstoff. Det er det teknisk og økonomisk viktigste av alle metaller, spesielt siden det brukes til å produsere stål. I grunnstoffenes periodesystem hører jern til gruppe 8. Jernmetaller er en fellesbetegnelse på jern, kobolt og nikkel. Jern spiller en viktig rolle i kroppen. Et menneske trenger en daglig tilførsel av 5-20 mg jern gjennom maten Vikingtiden plasseres i det vi kan kalle en skandinavisk jernalder. I perioden fra 700-tallet og utover er funnene av rester fra utvinning av jernmalm, smier og av gjenstander av jern sterkt økende, og bruken av jern i redskaper, kniver, økser, sverd og andre praktiske redskaper tok seg kraftig opp Jern er det metallet det finnes mest av på Jorden.Regnet etter vekt er jern det vanligste stoffet og utgjør 34,6 % av Jorden, men det meste av dette jernet finnes under jordskorpen.I jordskorpen er jern det fjerde vanligste stoffet, de vanligste er oksygen, silisium og aluminium. Årsaken til at det finnes så mye jern, er at jern har en svært høy bindingsenergi pr. kjernepartikkel Jern, titan og jernlegeringsmetaller (jern, mangan, titan, krom, nikkel, kobolt, vanadium, molybden og wolfram). Utvinning av metaller i Norge. Per 2015 er det i Norge hovedsaklig drift på jerntitanoksidet ilmenitt (Sokndal, Rogaland) og jernoksidet hematitt (Rana, Nordland) Daglig inntak av jern for friske personer med normal fysisk aktivitet bør ligge mellom 8-15 mg daglig avhengig av alder og kjønn. Dersom man er ekstra utsatt for å utvikle jernmangel kan det ofte være aktuelt å ta mer (helst i samråd med lege)

Produksjon av jern - HV

Utvinning av jern i jernalderen. mars 12, 2009 · Filed under Jernalder. Myrmalmen ble vanligvis funnet 20-50 cm under myroverflaten. Det var vanlig å utvinne jern fra 500 f.kr. til 800 e.kr. de lagde jernmalm som de gravde ut av myrtorven Utvinning av jern i jernalderen mars 12, 2009 · Filed under Jernalder I store deler av Norge var det vanlig med utvinnig jern fra 500 f.kr. til 800 e.kr. Jern er laget av malm som de gravde ut av myrtorv Jernmalm er et mineral brukt til fremstilling av jern.De to mest vanlige typene jernmalm er de to jernoksidene magnetitt (Fe 3 O 4) og hematitt (Fe 2 O 3).. På verdensbasis har man i dag tømt mesteparten av disse to oksidene, og det er derfor vanlig å ta ut andre jernmalmer som takonitt.Dette er en sammensatt malm hvor man må fjerne de ikke-jernholdige komponentene før man begynner med. Jern blir laget på gammel måte. Det er over 2000 år siden denne metoden ble brukt i Norge første gang. På skogsbruksmuseet i Elverum skal en skoleklasse lære å lage jern av myrmalm Er en av de vanligste malm mineraler for utvinning av jern. Vi har valgt å skille malm, som vi kaller blodstein, fra krystallform som vi kaller hematitt. Hema betyr blod. Har en hardhet på 6,0 og egenvekt på 5,3. Stjernetegn: Væren, Stenbokken

Det første jernet - Norgeshistori

 1. Kullmilene var ovnene som produserte kull til alle jern-, kobber-, glass- og sølvverk, før de tapte konkurransen med billig steinkull, forklarer Bernt-Egil Tafjord. Først nå har vi oversikten over omfanget og lokaliseringen av denne virksomheten i Øvre Eiker, med hjelp fra Riksantikvaren og programmet CultSearcher. Les mer her
 2. Både olje, jern, grafitt og kobber gikk kraftig ned. Økningen i pris skyldes ganske enkelt at litium er vanskelig å få tak i, samtidig som det er stadig større behov for det i alt fra mobiler til bil. Det er ifølge US Geological Survey (USGS) en global reserve av litium på 14 millioner tonn
 3. Jern er det metallet det finnes mest av på Jorden. Regnet etter vekt er jern det vanligste stoffet og utgjør 34,6 % av Jorden, men det meste av dette jernet finnes under jordskorpen. Utvinning og produksjon av nytt jern og stål er energikrevende og belaster miljøet som følge av gruvevirksomhet og raffinering
 4. st hans siste bok The evidence and the secrets of ancient bloomery ironmaking in Norway som han ga ut 2013
 5. Mat med mye jern ‍Jern er et essensielt næringsstoff som er helt avgjørende for kroppens normale funksjon.Jern brukes blant annet til å frakte oksygen i kroppen, og er en svært viktig del av et sunt kosthold. Både hjernen og musklene er avhengig av nok oksygen for å fungere normalt, og ved for lav tilførsel av jern gjennom kosten vil man kunne føle seg utmattet og sliten

Jernvinna er utvinning av jern fra myrmalm. I Norden har det vært vunnet ut jern fra myrmalm fra omkring 500 f.Kr. De eldste jernvinneanleggene kjennes fra Sverige. I et leserinnlegg i Oppland, 8. januar, kalt «Fram med skattene fra Snertingdal», har innsenderen, Lage Skogli, noen tankevekkende betraktninger Jern (Fe) Jern er et av de vanligste bergartsdannende grunnstoffene og utgjør omtrent 5 % av jordskorpa. Det er det fjerde vanligste grunnstoffet etter oksygen, silisium og aluminium. Jordas indre inneholder betydelig større mengder jern enn jordskorpa og kjernen består hovedsakelig av en legering av nikkel og jern. Jern er helt uunnværlig i den moderne sivilisasjonen og vi forbruker store.

- Fe Indikasjoner Anemiutredning, mistanke om jernmangel eller jernoverskudd. Når jern er rekvirert, vil blir det også bli utført kvantitering av transferrin; og transferrinmetningen i serum blir beregnet. Måling av jern alene har liten klinisk nytteverdi, med unntak av ved jernintoksikasjon. Prøvetaking Serumrør med gel. Prøven tas helst om morgenen for å standardisere. Dårlig absorpsjon av jern i kroppen. Under fordøyelsen vil jern fra maten du spiser absorberes i tynntarmen og gå over i blodet. Dersom du har fjernet deler av tynntarmen, kan jernopptaket i tarmen bli dårligere. Enkelte sykdommer som for eksempel Crohns sykdom og cøliaki kan forstyrre absorpsjon av jern og andre næringsstoffer Arkeologiske bevis på dette finnes mange steder i Norge hvor vikinger drev med utvinning av jern fra myrmalm. Her laget de trekull i store mengder for å varme opp malmen, og de trekullrestene som fortsatt er igjen i jorda, bruker arkeologer for C 14-datering

Jernutvinning begynte i Kina, Lilleasia og Midt-Østen ca. 1500 år f.Kr. I Hellas og Italia kom jernet i bruk kort etter 1000 f.Kr. I Italia utviklet et betydelig innenlandsk jernhåndverk seg i Etruria. I Norge begynte vi å utvinne jern av myrmalm 200-300 år f.Kr., og rundt 400 e.Kr. var virksomheten alminnelig

Hvordan vikingene fremstilte jern - Lofotr Viking Museum

 1. - Trolig skjedde rundt 80 prosent av all utvinning i løpet av denne perioden. Det var altså 100 til 150 år med en ekstremt høy aktivitet, sier han. En produksjon på totalt 130 000 tonn jern innenfor en slik tidsramme, er svært mye - også i europeisk målestokk, forteller Rundberget
 2. Malmen i fjellet har i løpet av de siste 500 åra gitt arbeid i gruvene, etablering av nye byer og lokalsamfunn - og store rikdommer. Utvinning av kobbermalm var lenge en viktig industri. Fra slutten av 1400-tallet og framover ble det etablert en rekke kobbergruver over hele landet, med Røros som det kanskje mest kjente gruvestedet
 3. Jern er det grunnstoff det er mest av i Jorden, ca. 37%; i jordskorpen, hvor det utgjør 5,25% og det er dette jernet vi utvinner. Jern inngår i fysiologisk viktige stoffer, bl.a. hemoglobin, myoglobin og proteinet ferritin. Geologisk historie Arendalsområdet består av noen av de eldste bergarter i Norge

Derfor er jern verdens viktigste metall. Alle bygninger inneholder jern. Det samme gjør broer, oljerigger og høye tårn. Biler, tog, fly og skip er utenkelig uten å bruke jern. Jern er så viktig at en del av vår historie kalles jernalderen.Metallet som forandret verden forteller historien om jern i Norge Jern brukes i alt fra hus, broer, oljerigger, høye tårn, biler, tog, fly og skip med mer. I Metallet som forandret verden fortelles det om utvinningen av dette metallet i Norge, om hvordan de laget jern i gamle dager og hva de brukte det til. Gruvene, bergmennene og alt slitet over og under jorda blir også skildret Jern er eit av dei viktigaste metalla vi har, og er det metallet som vert mest brukt i verda. Jern vert brukt i alt frå hus, bruer, oljeriggar, høge tårn, bilar, tog, fly og skip med meir. I Metallet som forandret verden vert det fortalt om utvinninga av dette metallet i Noreg, om korleis dei laga jern i gamle dagar og kva dei brukte det til Det RENAS gjenvinner mest, er jern. I 2016 ble det samlet inn produkter som ga hele 34 805 tonn jern. Bly er også et stoff av betydning, med årsproduksjon på 3175 tonn. Det utgjør hele 35% av mengden importert bly til Norge i 2016 Jern eller jarn er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Fe og atomnummer 26. Det høyrer til transisjonsmetalla og er plassert i gruppe 8 i periodesystemet. Jern er eit av dei vanlegaste metalla i jordskorpa. Jern er ferromagnetisk. Utvinning Jernmalm inneheld jernoksid. Malmen vert redusert til råjern. Smeltepunktet er 1535 grader.

Oppland Arbeiderblad - Jernutvinning i Norge av

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Temaer er utvinning av jern og einerolje, fangst av elg, tjærebrenning, husdyrbeiting og gårdsdrift i forskjellige perioder og frem til dagens kombinasjon av turisme, skogbruk og husdyrbeiting. Gjennom tidene har naturgrunnlaget bestemt hvor de forskjellige aktivitetene passet best - utvinning av jern skjer ved reaksjon med koks. Koksen blir brent i store ovner med flytende jernoksid og tar bort oksygenatomene. Det blir da dannet fritt jern og karbonioksidgass. Fordi jernet har størst tetthet synker det til bunns og blir tappet ut der Vi kan ikke tenke oss en verden uten metallet jern. Jern er det metallet som brukes mest i verden. Derfor er jern verdens viktigste metall. Alle bygninger inneholder jern. Det samme gjør broer, oljerigger og høye tårn. Biler, tog, fly og skip er utenkelig uten å bruke jern. Jern er så viktig at en del av vår historie kalles jernalderen

jern - Store norske leksiko

Vikingtiden og norsk jernalder - Mennesket

Jern - Wikipedi

Metaller Norges geologiske undersøkels

Slik har produksjon av trekull har foregått i flere tusen år og ofte er den gjort i forbindelse med utvinning og bearbeiding av jern. I Valdres har man lange tradisjoner med fremstilling av jern og Valdresjern har vært ansett som et kvalitetsprodukt. Jernmalmen ble hentet ut fra malmførende myrer Jern i form av myrmalm er lett tilgjengelig. Teknikken for utvinning er enkel og metallet blir brukt til alt fra våpen til stekepanner. Handel blir stadig viktigere - både med jern og pelsverk Kjøp 'Metallet som forandret verden, om jern og utvinning av jern i Norge' av Steinar Myhr fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978828104052

Presentasjon av prosjektet | Klasse4broed's BlogKulturstien Kittilbu - LIVETS ESSENS

Utvinning av ressurser på asteroider til bruk på Jorden og til kolonisering av Solsystemet . I asteroider finnes sjeldne jordmetaller i betydelig større mengder enn her på Jorden. Type M - metallasteroider - består for det meste av jern og nikkel og befinner seg i den midterste delen av beltet Generell litteratur. All generell litteratur; Dokumentar; Mat og drikke; Reise; Turistbøker Norge; Sport og friti Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din menin

Gjennom utvinning og videreforedling av våre ressurser har vi bygget opp kunnskap, teknologi og verdier som har kommet hele nasjonen til gode. Hvordan våre naturressurser utvikler seg de neste tiårene, er derfor ikke bare viktig for norsk næringsliv, men også for Norge som nasjon Bruk av metadata er avhengig av enkeltobjektets lisensiering. Nettsted © KulturIT. KulturNav v1.9.10; Om KulturNav; Personvern; Kontakt; API; Teknikk; Hjel Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energiprodukter. Siste år. Foreløpige tall. PJ 1; 2013 Energiprodukter i alt Kull, koks og petrolkok Jern som kommer inn ved hjelp av et stort protein på 60 kilodalton, må kunne passere, mens antistoffer på 100 kilodalton ikke må komme inn. Dette permeabilitetsproblemet er løst etter lang tids forskning blant annet ved å ha mest alginat utenpå og lite inni

Når du tar en diett rik på jern, bør den følges i minst 3 måneder for å observere tegn på utvinning. Ved slutten av denne perioden skal blodprøven gjentas. Mat rik på jern . Jernrik mat kan være av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, men de har en varierende mengde jern og bare en liten prosentandel er faktisk absorbert av kroppen Industrihistorie i Rana Industrien i Rana kan vise til en 120-årig historie. I vår fortelling om industrien deler vi den opp i tre: tidlig industriutvikling , tiden med Norsk Jernverk og tiden etter omstillingen til privat industri. 1850-1946 Tidlig industrihistorie 1955-1988 Jernverkstiden 1988 - i dag Etter omstillingen 1850-1946 Tidlig industrihistorie Den tidlige starten På slutten. Jernsulfid er en kjemisk forbindelse av jern og svovel. Det forekommer naturlig i mineralene troilitt og magnetkis, men ikke i pyritt. Stoffet opptrer ofte i ikke-støkiometrisk form med varierende nivåer av jern og svovel

Jern - Apotek

Myrmalm er førekomster av jern i myrområde.Utvinning av jern frå myrmalm vert kalla jernvinne.. Eit museum vigd heilt til verksemda knytt til jernvinne i Noreg er Jernvinnemuseet i Bykle i Setesdal i Aust-Agder fylke.. Sjømalm har same samansetnaden som myrmalm og vert danna på botnen av næringsfattige innsjøar.Sjømalm var i tidlegare tider ein viktig ressurs som gjerne vart henta opp. Utvinning og foredling av metallene og mineralene som kreves for å nå de britiske elbil-målene tilsvarer 6 % av landets årlige strømproduksjon. Overført til hele verden vil det kreve 4 ganger Strorbritannias årlige strømproduksjon

Utvinning av jern i jernalderen Klasse4broed's Blo

 1. (norrønt jarnvinna) om eldre forhold: (sted der en drev) utvinning av jern av myrmalm om eldre forhold: (sted der en drev) utvinning av jern av myrmalm Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 100 Nynorskordbok
 2. g og bruk av energiprodukter. Siste år. Foreløpige tall. PJ 1; 2014 Energiprodukter i alt Kull, koks og petrolkok
 3. Han er hatet og elsket. I snart fire år har han sittet ved makten. Dette er president Donald Trumps største og viktigste endringer av det amerikanske samfunnet
 4. Utvinning av olivin har pågått i en årrekke i Vanylven. Først var det det statseigde selskapet Olivin som sto for driften. Deretter overtok North Cape Minerals I 1988 startet Nikkel & Olivin A/S brudd på noritt for utvinning av nikkel, kobber, olivin og pukk. Ballangen har også vært den største landbrukskommunen i Ofoten

Oppbyggingen av jordas fosforinnhold har vært spesielt stor i områdene med mye husdyr (Krogstad 1987). Ved høye P-AL-verdier i jorda kan plantenes fosforbehov helt eller delvis dekkes av fosforet som er i jorda. Tapping av jordas fosforinnhold der dette er unødvendig høyt er ønskelig både ut fra ressurshensyn og miljøhensyn Energiregnskap. Utvinning, omforming og bruk av energiprodukter. Nest siste år. PJ 1; 2014 Energiprodukter i alt Kull, koks og petrolkoks Biobrensel og avfall 2 Råolje Naturgass/LNG Annen gass og gass gjort flytende 3 Bensin og parafin Mellomdestillat, tungolje, spesialavfall m.m. Elektrisitet og fjernvarme; 1 Omfatter også energivarer brukt. Når vi skal starte opp ny utvinning, vil vi alltid først bruke de forekomstene som har høy konsentrasjon av jern, der man ikke behøver å sprenge, flytte, knuse, sortere og lagre altfor store mengder stein for å få tak i det jernet vi behøver Utvinning av olje. Salgsverdien av olje og gass: Verdien av olje og gassproduksjonen beregnes til produksjonsstedet. For næringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport utføres fulltelling For å kunne utvinne noe av denne oljen, trengs det mer avanserte metoder enn injeksjon av vann og Bruk av avanserte metoder kan bidra til at betydelige volum kan utvinnes dersom metodene blir.

Sveinung Gihle Raddum (f. 1940) er utdannet prosessingeniør fra Eidgenössische Hochschule i Zürich og har arbeidet ved både Siemens i Tyskland, Norsk Hydro, J.H.Casings and J.H.Projectiles og Raufoss Ammunisjon i Norge. Han er en av våre fremste spesialister innen vitenskapen om jern-mineralets innhold og holdbarhet, samt spesialist på folkevandrings- og romertid Dette kan for eksempel være jern, nikkel, kobber, gull og sølv. Mye av den tradisjonelle gruvedriften i Norge fram til slutten av 1900-tallet, var basert på metaller. Mer om ulike typer mineralske ressurser kan du finne på www.ngu.no eller i modulen ressurser i berggrunnen på www.ig.uit.no IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Navnet kommer av sinders som ble brukt som betegnelse på slaggen som smelter og flyter opp under jernblæsten fra utvinning av jern fra myrmalm. I de gamle blæstegropene og bondeovnene var temperaturen høy nok til å smelte slaggen, men ikke høy nok til å smelte jern

Gull, gråstein og grums 4

Spør en energirådgiver! Denne spørrespalten er nå nedlagt. Spørsmålene ble besvart av en energirådgiver fra Enova og gamle spørsmål og svar ligger fortsatt her Metallet som forandret verden (Innbundet) av forfatter Steinar Myhr. Pris kr 218 (spar kr 31). Se flere bøker fra Steinar Myhr Sjekk utvinning oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på utvinning oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Myrmalm - WikipediaGruvegigant skulle bare sprenge dette fjellet - to dager

Jernmalm - Wikipedi

 1. Myrmalm blir til jern - NR
 2. BLODSTEIN - Steinhaugenmos
 3. Kullmilene i Øvre Eiker er tilgjengelig for all
 4. Slik utvinnes metallet som skal gjøre verden mindre
 5. Metallemballasje - Grønt Punkt Norg

Fra jern til rust og tilbake 1

 1. 15 typer mat med mye Jern Sunnhetsråde
 2. Jernutvinning - å utvinne myrmalm var en lang og
 3. Jern, titan og jernlegering Norges geologiske undersøkels
PATENTS - ELECTROCHEM TECHNOLOGIES & MATERIALS INCNatur og Ungdom vil ha returordning for kjeler og gryter
 • Alte bürgermeisterei walbeck.
 • Tahini nyttigt.
 • Sogn i ullensvang kryssord.
 • Et amerikansk eventyr reisen til amerika.
 • Perioral dermatitis cure.
 • Dansepedagog søkes.
 • 10 oktober 1814.
 • Listing av vindu innvendig.
 • Oslo klinikken botox.
 • Jazz bonn rheinaue.
 • Oral turinabol.
 • Highland park svein vinmonopolet.
 • Prien wochenmarkt.
 • Vamp sommernatt ved fjorden.
 • Staedtler norge.
 • Ss panzergrenadier regiment 23.
 • Grönt kulturarv fröer.
 • European tour u2.
 • Bikepark königsberg.
 • Netonnet kredittkort.
 • Joey jordison 2014.
 • Trapp inngangsparti.
 • Pyromanen har tilstått.
 • Rox linz reservierung.
 • Ungeschminkt geschminkt.
 • Åpningstider uio.
 • Rockandblue skinnjakke dame.
 • Hvor stor varmepumpe trenger jeg.
 • Psykologi 1 kapittel 1 sammendrag.
 • Virtual hairstyle simulator men.
 • Tierkreuzungen experimente.
 • Gratis tarot legging werk.
 • Vudoo movies.
 • Fargo season 3 anmeldelse.
 • Feather safety razor.
 • Mva registeret brønnøysund.
 • Einige einstellungen werden von ihrer organisation verwaltet entfernen.
 • Gaming komplett.
 • Most popular hashtags copy.
 • Taktiker kryssord.
 • Heiligabend restaurant hamburg.