Home

Akademikerne medlemsforeninger

Akademikerne består av 13 medlemsforeninger. Skriv inn og klikk på din utdanning i feltet over og du vil få opp de foreningene som kan være aktuelle for deg. Eks: Dersom du er tannlege, søker du etter utdanningen odontologi. Dersom du har nærmere spørsmål om medlemsskap, ta direkte kontakt med våre medlemsforeninger Akademikerne > Medlemsforeninger Besøksadresse. Akademikerne-UiO Sem Sælandsvei 24 (fysikkbygget) OSLO. Postadresse. Akademikerne-UiO Postboks 1174 0318 Oslo. Telefon, e-post +47 22857145 akademikerne (at) uio.no. Ansvarlig for denne siden. akademikerne. Logg inn Logg ut meny Akademikerne > Medlemsforeninger > Besøksadresse. Akademikerne-UiO Sem Sælandsvei 24 (fysikkbygget) OSLO. Postadresse. Akademikerne-UiO Postboks 1174 0318 Oslo. Telefon, e-post +47 22857145 akademikerne (at) uio.no. Ansvarlig for denne siden. akademikerne. Logg inn Logg ut meny Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Vi ble stiftet i 1997 og representerer 218 264 medlemmer fra våre 13 medlemsforeninger

Om Akademikerne Akademikernes styre velges av rådsmøtet og består av leder, nestleder og fem medlemmer fra Akademikernes 13 medlemsforeninger. Vi har forhandlingslingsutvalg i stat, kommune og helsesektoren, og samarbeidsutvalg for områdene privat og næringsdrivende

Akademikerne vokser - Nyheter - AFAG

Finn din forening - Akademikerne

Akademikerne Pluss' formål er å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler for medlemmer i 12 av 13 foreninger i Akademikerne. Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av over 200.000 medlemmer. Selskapet er stiftet 27. juni 2018, og eies av foreningene som bruker avtalene Akademikerne Pluss. På vegne av 12 foreninger i Akademikerne forhandler Akademikerne Pluss frem de beste fordelene og tilbudene for deg som er medlem. I Danske Bank er du til enhver tid sikret gode vilkår og en av markedets beste lånerenter, både som privat- og bedriftskunde. Velg din forening i oversikten under Medlemsforeninger. Akademikerne består av 13 foreninger. Medlemstall per 27. mars 2019 Arkitektenes Fagforbund (4 634 medlemmer) Den norske legeforening (35 188 medlemmer) Den norske tannlegeforening (6 917 medlemmer) Den norske veterinærforening (3 360 medlemmer) Econa tidl.Siviløkonomene (21 450 medlemmer Akademikerne organiserer arbeidstagere med mastergrad eller tilsvarende og består av 13 medlemsforeninger. Akademikerne ble etablert i 1997 og har cirka 203.000 medlemmer. Foreningene Akademikernes medlemsforeninger, inkludert Naturviterne, viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss - som betyr en økt satsning på medlemsfordeler

Medlemsforeninger - Akademikerne

Akademikerne har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. Det betyr nesten 10 000 flere medlemmer. Arkitektenes fagforbund har vokst med 4,8 % i samme periode. Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019 Akademikerne fikk blant annet gjennomslag for full lokal lønnsdannelse for lektorene, og den økonomiske rammen for lektorene er på nivå med frontfagsoppgjøret. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meglingsresultatet innen 23. oktober, mens Legeforeningen planlegger for en streik fra 26. oktober Akademikerne fikk blant annet gjennomslag for den økonomiske rammen for lektorene er på nivå med frontfagsoppgjøret. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober, mens Legeforeningen planlegger for en streik fra 26. oktober. Det er ikke kjent hvor mange som tas ut i et første streikeuttak Enighet mellom KS og Akademikerne - Legeforeningen forbereder streik Mens partene i kommuneoppgjøret ble enige natt til torsdag, kan det bli legestreik over hele landet fra 26. oktober etter.

Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har per 27. mars 2019 om lag 208 427 medlemmer.[1 Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen ble stiftet i 1997 og representerer gjennom 13 medlemsforeninger 220 000 medlemmer i staten, kommunene, helsesektoren, privat sektor - og næringsdrivende og studenter. Medlemmer i Akademikerne fordelt på medlemsforeninger

Enighet i kommuneoppgjøret - brudd mellom KS og Akademikerne. Mens LO kommune, Unio og YS kommune natt til onsdag ble enige med kommunesektoren i årets tariffoppgjør, har Akademikerne brutt. KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune sa ja til løsningsforslaget fra Riksmekleren, mens Legeforeningen, Akademikerne, altså avslo forslaget. Den økonomiske rammen er på nivå med frontfagsoppgjøret. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober,. Formelt har Akademikerne anbefalt meklingsresultatet, og det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.00. Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger Akademikerne | 932 followers on LinkedIn | Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer. Akademikerne, Oslo, Norway. 6.7K likes. Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede

Medlemsforeninger - Akademikerne . Akademikerne består av 13 medlemsforeninger Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Organisasjonen ble stiftet i 1997 Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer om lag 200 000 medlemmer. Me.. Akademikerne har nå 13 medlemsforeninger, og fremstår som en stadig viktigere aktør i norsk samfunns- og arbeidsliv. Siden 2006 har medlemstallet økt med 70 000, den største økningen blant hovedorganisasjonene. Akademikerne og medlemsforeningene skal tilby det fremtidens arbeidstakere vil ønske av en fagforening

Medlemsforeninger i Akademikerne ved UiO - Akademikerne

Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer om lag 200 000 medlemmer. Medlemmer er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole Akademikernes medlemsforeninger viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss - som betyr en økt satsning på medlemsfordeler

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for folk med høyere utdanning, stiftet i 1997. Vi har 13 medlemsforeninger med tilsammen over 208 000 medlemmer Akademikerne | 945 følgere på LinkedIn | Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer over 200 000 medlemmer. Medlemmer er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole Akademikerne, Oslo, Norway. 6.8K likes. Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede

Akademikerne kommunes medlemsforeninger har forkastet forhandlingsresultatet og er formelt sett ikke er bundet av det samme. Hvordan dette vil kunne påvirke de lokale forhandlingene gjenstår å se, men vi presiserer at forhandlingsbruddet ikke gir grunnlag for å vurdere lønnstillegg til medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger annerledes enn for øvrige ansatte / medlemmer av andre. Akademikernes medlemsforeninger viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss - som betyr en økt satsning på medlemsfordeler. Forrige uke ble Akademikeravtalen med Danske Bank fornyet for tre år. Videreføringen av forsikringsavtalen med Storebrand ble avtalt i juni. Nyopprettede Akademikerne Pluss AS skal forhandle og følge opp. I en tid med synkende organisasjonsgrad vokser Akademikerne med sine 13 medlemsforeninger. En av årsakene kan være foreningenes evne til å tilby individuelt tilpassede tjenester som juridisk bistand, karriere- og lønnsrådgivning

Video: Samfunnsviterne - Akademikerne

I hovedoppgjøret våren 2019 ble KMD og Akademikerne enige om at det skulle føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 2,15 prosent av lønnsmassen for Akademikernes medlemsforeninger. Resultat . På bakgrunn av dette gjennomførte UiO og Akademikerne lokale forhandlinger 21. og 23. oktober Akademikerne representerer totalt 203.000 medlemmer fra 13 medlemsforeninger, blant andre Den norske legeforening, Econa, Tekna og Juristforbundet. Historisk har disse høytlønnede legene, økonomene, ingeniørene, advokatene med flere fått tilbud om svært gunstige betingelser på blant annet boliglån Leder Kari Sollien: «Alt det vi kjemper for er avhengig av at du og jeg velger å være medlem». Er du ikke med i Akademiker-fellesskapet? Meld deg inn i..

Akademikerne er et lokalt samarbeid mellom Akademiker - foreninger som har som målsetting å styrke både den enkelte organisasjon og fellesskapet, og skal være basert på Akademikernes idégrunnlag. Det lokale samarbeidet er basert på frivillighet. Samarbeidet gjelder der medlemsforeningene har felles interesse av å stå sammen, prinsippet er allikevel at hver enkelt medlemsforening står. Akademikernes medlemsforeninger viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss - som betyr en økt satsning på medlemsfordeler. Forrige uke ble Akademikeravtalen med Danske Bank fornyet for tre år Medlemsforeningene i Akademikerne er foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med mastergrad (hovedfagsnivå) eller tilsvarende utdanning. Enkeltpersoner kan ikke bli direkte medlem i Akademikerne. Men de aller fleste personer med en mastergrad kan bli medlem i en av våre medlemsforeninger

Akademikerne har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. Det betyr nesten 10 000 flere medlemmer. Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019. Privat sektor har den største veksten med 5,8 prosent, og har også økt mest i absolutte tall. Med 4145 nye medlemmer har privat [ Akademikerne ble dannet for fire år siden av fem «store» foreninger med 5 000 til 35 000 medlemmer. Stemmevektingen i Akademikernes forskjellige organer ble tilpasset deretter. Nå er det 15 medlemsforeninger, og de siste ti har til dels betydelig færre medlemmer. De store foreningenes stemmevekt har således blitt utvannet Akademikerne og våre medlemsforeninger er meget positiv til nye regler om ansattes ytringsfrihet og vernet av varslere. Innledning Innledningsvis vil Akademikerne si seg fornøyd med prosessen departementet har gjennomført og som har ledet frem til rapporten som nå er på høring. Fra vår side.

Om Akademikerne - Akademikerne

 1. Høringsnotatet har vært forelagt Akademikernes medlemsforeninger og uttalelsene fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen. Innledning Akademikerne vil peke på at det i dag er to systemer som gir økonomisk kompensasjon ve
 2. Akademikerne | 935 de urmăritori pe LinkedIn | Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer over 200 000 medlemmer. Medlemmer er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole
 3. Akademikerne har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. Det betyr nesten 10 000 flere medlemmer. Akademikernes medlemsforeninger har totalt 218 264 medlemmer, viser tall for tredje kvartal 2019
 4. Den fjerde forhandlingssammenslutningen Akademikerne har imidlertid brutt sine forhandlinger med kommunesektoren. som er en av Akademikernes medlemsforeninger
 5. Med Riksmeklerens hjelp ble Akademikerne og KS enig om et tilbud som Akademikerne anbefaler sine medlemsforeninger. Nå er det opp til medlemsforeningene å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15
 6. Medlemsforeninger - Akademikerne. Hvem tilhører eliten? | Klassekampen. Medlemsforeninger - Akademikerne. WWII kryssord 1941 1945.
 7. Til medlemmer av fagforeninger tilsluttet Akademikerne. Det er fra 1. mai 2016 to hovedtariffavtaler i staten. En hovedtariffavtale er inngått mellom staten og Akademikerne, og en hovedtariffavtale mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat

Akademikerne er derfor spesielt opptatt av rammevilkårene for sektoren, både hva angår økonomi, forskningsaktivitet og ansattes rettigheter. Dobbeltmedlemskap Legeforeningen har de siste årene ikke hatt dobbeltmedlemskapsavtale med Forskerforbundet, slik at Forskerforbundets utmelding ikke vil få noen direkte betydning for våre medlemmer i så henseende Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober, mens Legeforeningen planlegger for en streik fra 26. oktober. Det er ikke kjent hvor mange som tas ut i et første streikeuttak. - Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare

Juristforbundet - Akademikerne

Akademikerne ble etablert i 1997 og er hovedorganisasjonen for foreninger med medlemmer som har utdanning på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen har 13 medlemsforeninger med totalt 203 000 medlemmer og representerer akademikere i Norge Medlemsforeninger - Akademikerne Danske Bank vil aldri kontakte deg for å få opplysninger om dine påloggingsdetaljer til Akademikerne Pluss forhandler bankavtalen på vegne av 12 foreninger i. Bank og lån Forside Bank og lån Bli bankkunde Lånekalkulator Søk boliglån Søk fastrentelån Søk forbrukslån Start banksparing Kom i gang med Akademikerne Akademikerne stat har ansvaret for å forhandle lønn og arbeidsvilkår for om lag 36 000 medlemmer i staten. Forhandlingsutvalget, som består av representanter for Akademikernes medlemsforeninger og samarbeidende foreninger velger leder og nestleder for to år av gangen Akademikerne organiserer arbeidstakere med mastergrad eller tilsvarende, og består av 13 medlemsforeninger. Akademikerne ble etablert i 1997 og hadde ved årsskiftet drøyt 193.000 medlemmer. Sollien er Akademikernes sjette leder siden etableringen og den tredje kvinnelige lederen Unio. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund

KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune har sagt ja til løsningsforslaget fra mekleren. Legeforeningen, som er med i Akademikerne, har imidlertid valgt å si nei til meklerens forslag. Dermed planlegges det nå for streik fra 26. oktober. Hver av Akademikernes medlemsforeninger må. I dag ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.-Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, svarer ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene for offentlig ansatte jurister. Det betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen som totalt gjelder 800 000 offentlige ansatte

Styret og utvalg - Akademikerne

 1. Akademikerne skriver i en pressemelding at de har valgt å anbefale tilbudet fra KS. Deres medlemsforeninger må ta stilling til riksmeklerens løsningsforslag innen 23. oktober klokken 15 - og Legeforeningen har altså allerede varslet at de ikke aksepterer dette forslaget
 2. Naturviterne - Akademikerne
 3. Forside Pluss - Akademikerne Plus

Akademikerne Pluss - Danske Ban

 1. Akademikerne - Wikipedi
 2. Samfunnsøkonomene - Akademikerne
 3. Akademikerne har sett forbi hvitvaskingssak D
 4. Akademikerne Pluss skal styrke medlemsfordelene dine
 5. Akademikerne vokser - Nyheter - AFA
Arendalsuka: Debatterer høyere utdanning og den norskeRespekter spillereglene i arbeidslivet - AkademikerneOlav Ulleren (61) ny generalsekretær i AkademikerneAnsetter 50 nye i Trondheim - adressaNITO - Norges ingeniør og teknologorganisasjon | NITO
 • Hvor stor varmepumpe trenger jeg.
 • Steke oksestek dagen før.
 • Oxidative phosphorylation.
 • Engros biler københavn.
 • La lifestyle.
 • Fitbit charge 2 extra bands.
 • Seljord kommune kart.
 • Danske nettaviser.
 • En dag uten krig anmeldelse.
 • Adidas trefoil hoodie women's.
 • Stereo sound test.
 • Influence synonym.
 • Buss måløy ålesund.
 • Ring lys norge.
 • Pic collage app gratis.
 • Debby ryan 2017.
 • Holdt fanget i kjeller.
 • Bh vorderverschluss öffnen.
 • Vergünstigung fondation beyeler.
 • Buss egersund stavanger.
 • Google's arts & culture app.
 • Øhil cup 2018.
 • Freddie mercury münchen.
 • Skedsmo vann.
 • Karttecken kraftledning.
 • Leben ohne freunde besser.
 • Pasta med røkelaks og blåmuggost.
 • Mad about you.
 • Blitzerfotos online ansehen sachsen.
 • Wellnesstag berlin brandenburg.
 • Watch movies online free full movies.
 • Varighet piggfrie vinterdekk.
 • Dover calais tunnel wikipedia.
 • Shake it up wyatt oleff.
 • Untermiete bochum.
 • Immunsvikt hos voksne.
 • Kawasaki 125er.
 • Stocznia gdańska zwiedzanie.
 • Salman bin abdulaziz al saud.
 • Wie alt ist lorenzo lamas.
 • Hjemmelaget grov marsipan.