Home

Klimakalkulator enova

NRKs klimakalkulator - Laget i samarbeid med Institutt for Industriell Økologi ved NTNU. Dette er en kalkulator for alt personlig utslipp, men man kan velge å kun fylle ut flyreiser gjennom et år. Publisert 6. aug. 2019 13:50 - Sist endret 31. jan. 2020 15:18. Del på e-post Klimakalkulator Det finnes mange klimakalkulatorer, både gode og dårlige. Vi har satt opp en liste over de vi liker best, prøv dem du også! Test ditt klimautslipp hos NRK. Finn ditt klimaavtrykk hos Enova. Klimakalkulator fra UiO. Klimakalkulatoren Ducky. CarbonFootprint. Del dette

Hver av klodens innbyggere forbruker i snitt 15 prosent mer enn vi gjorde i 1980.Siden da er også utslippene av klimagasser doblet. Naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning, slo FNs naturpanel fast i mai. Å reise med fly er noe av det mest belastende vi som enkeltpersoner gjør for klimaet: Hver nordmann slipper ut omtrent 10 tonn CO₂-ekvivalenter. Bondelaget har også foreslått en klimafondsordning som vil gi bonden skattefordel ved investering i tiltak på gården, og et eget program i ENOVA for støtte til ny, grønn landbruksteknologi. Ny klimakalkulator I løpet av oktober kommer dessuten et nytt verktøy for beregning av utslipp på den enkelte gård

Nyheter og TV om forskning og ny vitenskap. Se og diskuter NRKs forskningsstoff Er det kjøttet, bilkjøringen eller flyreisene dine som er verst for klimaet? Denne guiden gir deg svaret. Norge skal kutte minst 40% av klimagassutslippene innen 2030. Veien til fornybarsamfunnet innebærer raske kutt i alle utslipilder. Nordmenn..

Klimakalkulatorer - Matematisk institut

Hvis du ønsker å få et tall på ditt samlede klimafotavtrykk så kan du prøve ut en klimakalkulator, her er noen av dem: Carbonfootprint.com; NRK Viten; Ducky; Anslag på produksjonsutslippene til 21 ting og tang. Skinnstøvler. 85 kg CO 2. Tilsvarer å kjøre 340 km med fossilbil eller 3,7 kg storfekjøtt Sånn laga vi testen. Lurer du på korleis vi har berekna ditt CO 2-utslepp?Her kan du lese litt om tala som ligg til grunn. Alle utsleppa er oppgitt i CO 2-ekvivalentar, som inkluderer andre. İLETİŞİM. Adres: 75. Yıl Mh. Zonguldak Sk. D Blok No:6/4 Odunpazarı / Eskişehir ; Telefon: +90 (222) 321 00 30; Telefon: +90 (222) 321 00 2 • 600: Enova veileder, energi- og klimaplaner • 660: marginalkraft 1 TWh, NVE • 580: marginalkraft 10 TWh, NVE Klimaløftet klimakalkulator • NTNU ansvarlig for elektrisitetsdelen • Store variasjoner i miksen, varierer fra time til time, dag til dag og år til å (Kilde: Enova) E85 Beregnet utfra nordisk produksjonmiks CO2 utslipp per liter (kilde: SFT): Kilde Faktor Estimert kostnad for klimakvoter (NOK): CO2 utslipp per liter: E85 = 15% bensin = 2.316 x 0,15 Spesifiserte kjøretøy Tonn CO2 utslipp per MWh: CO2 utslipalkulator (Kilde: Nordel 2004-06) Basert på antatt markedspris per klimakvote.

Et stort flertall blant bøndene synes det er viktig at næringen omstiller seg for å redusere egne klimagassutslipp, viser ny undersøkelse. Snart får de hjelp av et nytt måleverktøy. Tre av fire norske bønder synes det er viktig at landbruket tar i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder for å bidra til å få utslippene [ ENOVA anbefaler NorDan NTech. Større spillerom for arkitekter Treprodukter - fornybar ressurs og CO2 vennlig Fremtidig høyere salgsverdi på bolig/bygg. Produktene er inndelt i tre grupper etter isolasjonsverdi. NTech 1,2 Klimakalkulator; NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Mo Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Klimakalkulator web-modul med energikategori. Et oppsett med 8 spørsmål fra klimakalkulatoren, som beregner klimafotavtrykket til brukeren basert på energiforbruk. Visualisering av energikategori. Se eksempel Enova. Oversettelser - visualiseringer av CO2 Et oppsett med 8 spørsmål fra klimakalkulatoren, som beregner klimafotavtrykket til brukeren basert på energiforbruk. Visualisering av energikategori. Se eksempel Enova. Våre CO2-oversettelser visual Klimakalkulator (Klimaløftet) Beregningene baserer seg på transportvaner, forbruk, matvarer og boligtype. Link: Klimakalkulator for kommuner og fylker (Miljødirektoratet) Beregner CO 2-ekv. For planleggere i kommuner/fylker. Link: Miljøkalkulator (Vestlandsforsk) Beregner CO 2-ekv utslipp basert på forbruk i husholdet, matvarer og.

Klimakalkulator klimakutt

 1. SV, NTNU, ENOVA, årlig budsjett på ca. 1Mill og prosjektleder på 50% Hovedmål •Målet er å få til et koordinert og mer målrettet klima- og energiarbeid regionalt slikt at totalt klimagassutslipp i fylket reduseres og lokal klimatilpasning styrkes. Klimaråd Sør-Trøndelag skal jobbe for å øke handling og gjennomføringskraft samt styrk
 2. Klima Enova. Elektrifiserer flere ferjesamband i Møre og Romsdal. 19 mai 2017. 0. Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter elektrifiseringen av ferjetrafikken. Nyheter for abonnenter. Følg oss på Twitter. Bad Authentication data. Populære artikler . Samlet nordnorsk Statkraft-opprør
 3. Enova og de statlige planretningslinjene stiller som krav at klimaplanene skal tallfeste kutt i CO 2-utslipp. En studie av norske klima- og energiplaner viser at de fleste gjør dette, selv om noen kommuner har valgt å fokusere ganske ensidig på energi-sparing (Harvold og Risan 2010)
 4. Ved Fiskaa Teknologipark i Kristiansand skal REC Solar som de første i verden utnytte avfall fra solcelleproduksjon i ny produksjon. Enova støtter det banebrytende teknologiprosjektet med 110 millioner kroner. - Dette er gjenbruk og energieffektivisering på sitt aller beste, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova. - Solceller er et viktig produkt for lavutslippssamfunnet, men.
 5. Enova, som er etablert av norske myndigheter for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge, anbefaler vinduer med en u-verdi på 1,0. De Svanemerkede vinduene til NorDan isolerer enda bedre enn dette, og har en u-verdi på 0,7
 6. Risør er igang med en energi og klimaplan, et av de viktigste arbeidene denne perioden. Alle kommuner skal lage en slik plan. Vegen fra plan til handling må gjøres kort

Video: Test klimakalkulatoren: Se hvor mye reisen din koster miljøe

Bønder med tydelig ja til aktiv klimainnsats Landkredit

Enova - Finn ditt klimafotavtrykk (enova. no) Vestlandsforsking - Klimakalkulator (vfp1. vestforsk. no) NRK Viten (nrk. no) Nettressurser. Utslipp av klimagasser (ssb. no) Rapporter fra FNs klimapanel (ipcc. ch). Innovasjon Norge gir investeringstilskudd over bioenergiprogrammet til mindre gårdsanlegg og Enova gir støtte til større industrielle anlegg. sa klimaminister Rotevatn da Landbrukets klimakalkulator ble lansert i dag. Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb Enova er etablert for å Mulig du vet, men her kan du se WWF's klimakalkulator som kan gi deg en overraskelse i en eller annen retning. Grønn Bil et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier i 2020. Dette målet er et viktig skritt på veien mot nullutslipp fra veitransporten ࡱ > e g f \p Lars B a = = K - 8 z @ 1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 $ Arial1 Verdana1 Verdana1 , Verdana1 Verdana1 Verdana1 Verdana1 Verdana1 Verdana1 Verdana1 , Verdana1 , Verdana1 Verdana1 Verdana1 @ Verdana1 Verdana1 Verdana

Klimakalkulator - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og

Slik kutter du klimautslippene mest - Framtiden i våre hende

Ser det er en del amatører/selvbyggere her! Ikke bruk slike tabeller, eller standarder uten at Dere har tilstrekkelig teknisk skolering! For å bruke hjelpemidler som b.l. Bjelkelagstabeller kreves (som min.), at Dere har kompetanse som en Tømrermester, eller høyere • Bidra til å utvikle en energi- og klimakalkulator for VA-sektoren, til buk ved tilstandsvurdering, benchmarking og som planleggingsverktøy for mer effektiv energibruk- og reduserte klimautslipp Enova. Energimerking. Oljefri.no . Klima: Klimakalkulator (Vestlandsforsking) Finn ditt klimaavtrykk (Enova) Carbon calculator (Carbon Footprint - på engelsk) Avfall: Hålogaland Ressursselskap. Informasjon om avfall og kildesortering (Sortere.no) Mat og drikke: Debio

Spør en energirådgiver! Denne spørrespalten er nå nedlagt. Spørsmålene ble besvart av en energirådgiver fra Enova og gamle spørsmål og svar ligger fortsatt her Det er heldigvis en del kommuner som utarbeider energi- og klimaplaner. Naturvernforbundet er en viktig aktør i dette arbeidet, og derfor har vi utarbeidet denne sjekklista som kan benyttes av alle som ønsker å gi uttalelser til forslag til energi- og klimaplaner Vi brukte en av de mest forsiktige klimakalkulatorene vi fant, SAS sin klimakalkulator, og så gjorde vi følgende tankeeksperiment: Vi tok ambisjonene for vekst på alvor, og så for oss en tredobling fra 2010 til 2030 - altså i rute til femdobling fra 2010 til 2050 Klimakalkulator for grønne innkjøp i Trondheim kommune Trondheim kommune ønsket en klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet, samt benytte den som grunnlag for grønne innkjøpsstrategier. Asplan Viak har utviklet et miljøstyringssystem og en klimakalkulator for dette Representanter fra KLIF, Enova, KS, Miljøverndepartementet og evt. OED (Per Fjeldal I KLIF, Kjersti Gjervan i Enova og Kjetil Bjørklund i KS, Kristine Aaland i MD) 3. Bruk av lokale energiutredninger i kommunale klima og energiplaner Endre Ottosen tidligere i NEPAS, nå i Norsk Energi. 4. Lokale energiutredninger i samfunnsplanleggin

21 klimafotavtrykk av forbruket vårt - Framtiden i våre hende

HJEM; PROGRAM; PÅMELDING; INNLEDERE; UTSTILLERE; FOR PRESSE; NORSK FJERNVARME; Kortreist kvalitet og sirkulær energ Enova gir deg god informasjon om smarte løsninger og produkter, som for eklsempel kjøpsveileder for energieffektiv belysning og kjøpsveileder for energieffektive hvite- og brunevarer. 7. Miljøvennlig oppussing! Vi pusser opp som aldri før, og nesten ingen bruker mer penger på det enn nordmenn I tilsagnet fra Enova er forutsatt prosjektslutt 30.05.10. En må derfor legge opp til en komprimert Forurensingstilsyns klimakalkulator) og Stasjonært energiforbruk (som er hentet direkte fra lokal energiutredning fra Nord-Trøndelag Energiverk (NT E) og for kommunens ege

Har du oljefyr eller parafinkamin? Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil olje til å varme opp bygninger i Norge. Hvis du går over til biofyringsolje eller bioparafin, er det et krav at tanken blir renset og kontrollert. Dette må gjøres av et firma med spesialkompetanse på dette. På www Enova tilbyr en landsdekkende støtteording for energieffektivisering. For solcelleanlegg kan man få støtte på opptil kr. 28.750,- Det gis en grunnstønad på 35% av totalkostnaden på anlegget opptil 10.000,- I tillegg får man kr. 1250,- per kW installert effekt Tags elbil elbilforeningen Fossilfri 2030 Klima Østfold klimakalkulator laderådgivning. 26 mai. Løsningen er det første av sitt slag i Europa og ENOVA. Continue Reading . Tags elbil fredrikstad kommune Klima Østfold taxi. 14 des. Ønsker å elektrifisere taxinæringen. Author Martin Norderhaug Forslag til nye Norsk Vann prosjekter for 201

- Overview effect. Noe underlig skjer med astronauter tilbake på jorden side3.no 20.2.2013 Dette hører du ikke astronauter flest snakke om. Planetary Collective er en gruppe som mener at mennesker flest lever i utakt med verden, kloden og kosmos som helhet. Kollektivet ønsker å inspirere mennesker til å ta et skritt tilbake og se nærmere på hvordan vi opplever oss selv i forhold til. SFT's klimakalkulator Namsos kommune har søkt omkr 100.000 fra Enova til å lage energi-og klimaplanen. Egeninnsats på kr 100.000,-samt kr 50.000,-fra disposisjonsfondet. Investeringer og kostnader ved gjennomføring av de enkelte tiltak i planen er anslått i tiltaksdele Redusere matsvinn og satse på klimavennlig mat. Kommunene kan redusere matsvinn og velge klimavennlig mat i egne virksomheter. Kommunen kan også påvirke innbyggere og næringslivet. Mindre matsvinn og mer klimavennlige råvarer kan gi redusert forurensning, sparte penger og bedre folkehelse

Ta klimatesten her - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap

Energi- og klimaplan Løten kommun I 2009 vart det gjennomført ein særskilt kampanje om energiøkonomisering retta mot hushalda. Denne vart gjennomført i samarbeid med Enova. Praktiske råd til befolkninga som klimaklubben, klimakalkulator, energiråd og miljømerking skal vidareførast i 2010 Rødøy kommune hadde i følge SFT`s klimakalkulator i 2007 et utslipp av 10253 tonn CO2 Hvis det ikke iverksettes noen tiltak vil utslippene øke frem mot 2020 med over 18% etter kommunens vurderinger og komme over 12100 tonn. Fortsatt er det utslipp fra mobile kilder som vil stå for hovedtyngden av denne økningen. -ekvivalenter

Enova har innvilget 40 % investeringsstøtte. Personalforhold Det er 2 ansatte i administrasjonen og 4 i skogen, samt en med avtale ut juni. Beregninger ved hjelp av skogbrukets klimakalkulator viser at det er bundet 830 219 tonn CO2 i trærnes stammevolum og 1 959 550 tonn CO2 hvis en tar med greiner, topper og røtter Plan og teknisk hovedutvalg har i møte 15.12.10 vedtatt å legge Energi- og klimaplan for Herøy kommune ut til offentlig ettersyn. Planforslaget kan ses på kommunehuset, kommunens hjemmeside (www.heroy-no.kommune.no) og her på Herøyfjerdingen • Henta direkte frå SFT sin klimakalkulator. www.vestforsk.no Kva næringar er generelt sett mest sårbare for meir ambisiøs klimapolitikk og/eller høgare energiprisar? Kjelde: Enova yKommunekurs og rettleiar for energi- og klimaplanlegging i kommunane yMest vekt på stasjonær energi, mindre på mobil energi o Statsforetaket Enova - eid av Olje- og energidepartementet - er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Hær kan du beregne utslippene fra flyreisene dine gjennom en klimakalkulator for fly, og beregne utslippene fra bilen din

Enova Klim

Se på tiltak identifisert på Enova og ta de lavthengende fruktene først. 5. Monter solceller på taket ditt hvis du kan. Solceller på taket er den kjappeste måten å stenge ned argumentasjonen om at elbilen din bruker kullkraft (finnes mange andre argumenter, men tar lengre tid å diskutere kraftsystemet enn å peke på solcellene på taket) Innspill fra høringsmøtet 06.02.2020 med kommentarer Det gjøres oppmerksom på at tiltakene nedenfor er de samme som forelå i forslaget til klima- og energiplanen som ble sendt på høring og som forelå p Beregn hvor mye energi du EGENTLIG bruker og hvor store utslipp av klimagasser det fører til ved hjep av Vestlandsforskings Klimakalkulator. Denne er laget for norske forhold. Fordi energisystemene i de nordiske landa er svært forskjellige, vil den gi til dels sterkt misvisende resultat om du bor i et annet land

Alle norske kommuner skal ha en klimaplan på plass sommeren 2010. På landsbasis har bare fire av ti kommuner planen klar. I Vestfold, der vi jobber, har ni av fjorten planene klare. Om de følger dem er en helt annen sak På nettstedet klimakommune.enova.no kan du sjekke status for din kommune Norske Takstolprodusenters Forening. Les den her: Boken Trekonstruksjoner med spikerplater gir en grundig innføring med mange eksempler på bruken av spikerplater i trekonstruksjoner.Hensikten med denne boken er å gi leseren kunnskap om bærende trekonstruksjoner med spikerplater, samt de muligheter og bruksområder dette produktet har

Andre kommentarer: bygget etter passivhusstandard NS 3701, med støtte fra Enova. Det elektriske anlegget er et KNX-anlegg. All belysning er LED. Mer Mindre prosjektinformasjon . Arkitektens beskrivelse Eneboligen i massivtre med passivhusstandard ligger på Hellvik på Nesodden i Akershus Vi sørger for å legge til rette for godt HMS-arbeid i virksomheten, slik at alle lover, forskrifter og krav oppfylles. Besøk oss på www.hms-miljo.n 3 Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoUstiftelse Overgang til forskningsselskap fra Ca 18 forskerårsverk Omsetning ca 23 mill/år Arbeider med anvendt FoU for å bidra til en bærekraftig utvikling med fokus på verdiskaping og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 2 forskningsgrupper Forebyggende miljø Virksomhets- og næringsutviklin Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Kommunen har videre fått tilsagn fra Enova SF om tilskudd til å lage planen. Dette berører mange personer og virksomheter og et avgjørende kriterium for å lykkes er involvering og eierskap til mål og tiltak i planen. Derfor er det bl.a. gjennomført en klima- o

Kommunen har fått tilskot frå Enova til utforming av klima- og energiplanen, og planen er difor utforma i tråd med dei rammer og vilkår som gjeld for tilskotet. 1.1.2. Komiteen si tolking av mandatet Med omgrepet det lokale klimaarbeidet forstår vi kommunen si samla tilnærming ti Midsund kommune har mottatt støtte fra Enova til utarbeidelse av planen. Dette legger visse føringer for planarbeidet, blant annet et minimumsmål om 10 % redusert energibruk i kommunal bygningsmasse, at planen skal ha en tidshorisont på minimum 5 år og at fastsatte mål skal tallfestes og tidfestes. November 2011 Sammendra Det er mange muligheter for å forbedre miljøet når vi står som et samfunn. Vi må bare få med oss regjeringen og de store bedriftene så er vi godt på vei til en forbedring. Se på disse tiltakene under og kanskje du får noen ideer selv. At regjeringen setter ned prisene på kollektivtransport og øker produksjonen av fler

 • Beatport top 100.
 • Måned liste.
 • Arken kvium.
 • Ermüdungsbruch fuß übergewicht.
 • Arena schwimmanzug.
 • Mdr thüringen playlist.
 • Sleep cycle timer.
 • Kannenpflanze giftig für katzen.
 • Tykk krøllstav.
 • Bilder vom pc auf iphone mit itunes.
 • Slott munchen.
 • Lol zeichnen für rp.
 • Pizza baronen drøbak.
 • West end shopping center budapest.
 • Presten sesong 2 episode 4.
 • Mahjong app.
 • Adidas originals slim fit jacket.
 • Vfb stuttgart in schwarz.
 • Ingen tegn til fødsel uke 41.
 • Freie presse annaberg babygalerie.
 • Xepher overwatch.
 • Utc vs gtm.
 • Export from excel to txt.
 • Ss panzergrenadier regiment 23.
 • Fødselsnummer eksempel.
 • Sandviken camping telemark.
 • Spørreskjema alder.
 • Erzgebirgsstübel zwönitz.
 • Navn til jentekatt.
 • Wetter annaberg buchholz.
 • Superfit husky jungen.
 • Elg i blekk.
 • Vannkanten åpningstider.
 • Elder futhark rune meanings.
 • Malia kristiansund.
 • Moi byttedag.
 • Deli de luca moss.
 • Veranstaltungen bargteheide.
 • Ordtak om lykke.
 • Plutselig skjelving i hender.
 • Hno arzt schöttke geesthacht öffnungszeiten.