Home

Hva står sintef for

Vår historie - SINTEF

SINTEF ble etablert fordi professorer ved NTH så muligheter for å bygge opp en oppdragsforskningsvirksomhet, og benyttet SINTEF som instrument. Aktivitetene ble organisert som SINTEF-avdelinger med den stedlige professor som leder. Slik utviklet SINTEF seg frem til 1980. SINTEF hadde sin kraftigste vekstperiode på 1970-tallet Ved å delta i SINTEFs landsdekkende spørreundersøkelse tar din bedrift del i en større europeisk studie. Sammenligningsstudier mellom Norge og de ulike landene i EMS vil gjøres tilgjengelig for deltakende bedrifter etter hvert som forskningen blir publisert. Dermed er dette en gyllen mulighet til å vurdere egen bedrifts bruk av ny teknologi og metoder for effektiv produksjon opp imot. Hva står sintef for? Ingen resultater funnet for ditt inntastede ord sintef. Siste søk i ordboken. NORTIB TYT OBS DP/DTdelta pressure/delta time VRS. Denne siden er tagget med # forkortelse akronym abbreviasjon kortform abbreviatur sammentrekning forkorte forkorting initialord sintef. Forkortelse SINTEF, norsk forskningskonsern med hovedkontor i Trondheim som skal fremme teknologisk og annen industriell forskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og utbygge samarbeidet mellom NTNU og landets nærings- og arbeidsliv, andre forskningsinstitusjoner og akademiske miljøer. Sintef driver dessuten oppdragsforskning i offentlig og privat sektor innenfor teknologi.

SINTEF deltar derfor i en rekke prosjekter der dette er i fokus. Prosjektene spenner bredt, fra utredningsoppdrag for å ta fram kunnskapsgrunnlag for offentlige beslutningstagere og utvikling av sirkulære forretningsmodeller, til utvikling av teknologi for resirkulering og gjenvinning knyttet til alle materialgrupper Hva står SINTEF for? Ingen resultater funnet for ditt inntastede ord SINTEF. Siste søk i ordboken. WW WIP HAG DLD VM. Denne siden er tagget med # forkortelse akronym abbreviasjon kortform abbreviatur sammentrekning forkorte forkorting initialord sintef. Forkortelse Sintef-prosjekt vil bruke plast som lokal energikilde før den havner i havet Forskere vil finne ut hva det betyr for fisk som spiser kreps Rapport: Naturgass gjør større skade på klimaet enn diesel Last flere artikler. Adm. direktør og ansv. redaktør:. Hva står sintef for. Published august 18, 2020 by admin. Reorganisering og markedsorientering. Den samfunnsfaglige satsingen i SINTEF startet allerede på 1970-tallet, med opprettelsen av Institutt for Industriell Miljøforskning (IFIM). Sikkerhetsforskning ble oppbygd i takt med behovene på sokkelen Men, SINTEFs fulle navn (det som er opphavet til forkortelsen), bør også legges til artikkelen, slik at lesere som lurer på hva SINTEF står for, kan finne ut av det på en enkel måte. V85 9. feb 2009 kl. 01:05 (CET

Hva står norske industrielle - SINTEF

 1. Foran hvert valg utarbeider partiene valgprogrammer som viser hva partiet vil arbeide for i kommende fireårsperiode. I prinsipprogrammet kan vi lese hvilke politiske syn det enkelte politiske partiet står for
 2. SINTEF Teknisk Godkjenning kan utstedes for alle typer byggevarer, herunder også komponenter og konstruksjonssystemer som SINTEF bedømmer å være egnet til sitt angitte bruksområde. Dokumentasjonsordningen er egnet både for nye og etablerte produkter på markedet, og gjelder både for norskproduserte og importerte byggevarer
 3. — Det handler om å vurdere hva vi har fått til i prosessen med å utvikle samarbeidet siden 2014. Så vil vi se på samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sintef i lys av utviklingen vi ser der Norge og verden står overfor tiltakende og uforutsigbare utfordringer. I det bildet er NTNU og Sintef og samarbeidet dem imellom en viktig del av løsningen
 4. Byggforskserien beskriver hva som kreves i de ulike fasene. Dette må du vite dersom du vurderer å bygge modulbygg av tre Mange tenker at modulbygg betyr ferdig prosjekterte bygninger fra fabrikk, men slik er det ikke
 5. De politiske partiene har viktige funksjoner i samfunnet vårt. Men hva står de for, og hva skiller dem
 6. Hvem er Donald Trump og hva står han for? Finansmannen Donald Trump har lansert en 28-punkts kontrakt med velgerne. Republikanernes presidentkandidat vant overraskende i flere av vippestatene, blant dem Florida, Pennsylvania og Wisconsin, og klokken 8.31 norsk tid slo nyhetsbyrået AP fast at USA neste president heter Donald Trump

sintef - Forkortelser og akronymer DinOrdbo

Hva kan oppstå rundt neste sving? Foto: SINTEF . Åpne/lukk bildebeskrivelse. Opplæring basert på hjerneforskning gjorde barn tryggere på sykkel . Han har spesialisert seg på hva som skjer i hjernen når vi på et millisekund velger mellom A eller B når vi står for overfor en mulig fare,. Hva er SINTEF Produktsertifikat SINTEF Produktsertifisering er en frivillig, norsk sertifiseringsordning. SINTEF Produktsertifikat kan utstedes for byggevarer som ikke har krav om CE-merking og CPR-sertifikat, og angir at byggevaren er i samsvar med en nasjonal eller internasjonal produktstandard eller annen teknisk spesifikasjon, og at produksjonen er underlagt løpende kvalitetskontroll

SINTEF - Store norske leksiko

Hva har Donald Trump egentlig gjort for den amerikanske arbeiderklassen? For mange europeere er det vanskelig å forstå hvorfor den amerikanske presidenten fortsatt er så populær. Vi har spurt en samfunnsforsker som jobber i USA og forsker på amerikanerne om en forklaring videre ut i fra hva som er gjort på sykehuset Spl C: det står egentlig ikke hva de har konkludert med. Det står bare hva de har gjort: han har fått væske og gjort de undersøkelsene. Det står ikke noe konklusjon om hva de har kommet fram til. Det står ikke hva konklusjonen for hele oppholdet var. Ofte. Kjennetegn Tilgan

SINTEF har på oppdrag av en rekke organisasjoner og institusjoner i kulturlivet målt hvordan dråper sprer seg fra sang, snakking, latter, musikkinstrumenter og deklamering av dikt. Nå foreligger resultatene. SINTEF målte dråpenes bane og har estimert at de fleste traff bakken etter omtrent en meter Valg 2019: Hva står SV for? Valg 2019: Hva står Rødt for? Les mer. Microsoft kan få en andel av inntektene dersom du kjøper noe ved å klikke på de anbefalte lenkene i denne artikkelen Hei! har hørt mye om TIP som du kan gå på vidregåendeskole, mange av de jeg kjenner har startet der. Men kan noen fortelle meg hva det enklig er og hva de gjør osv? Hva kan du jobbe med osv. Takk for svar Hva er ENØK? ENØK er en forkortelse av energiøkonomisering, et samlebegrep for bedre utnyttelse av energi hos sluttbrukere. Tradisjonelt sett benytter vi uttrykket når vi snakker om hvilke sparetiltak en kan benytte seg av for å tilrettelegge for effektiv energibruk i et hjem Betongbransjen står samlet rundt betongdagen; Nettleder. Vi Flexible Lab1 i Trondheim blir et kontorbygg med høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny Det nye laboratoriet skal være en «Living Lab» hvor forskningen skal gi svar på hva som må til for å oppnå gode kontor- og.

SINTEF — Teknologi for et bedre samfun

 1. Med strategisamlingen «A clean planet for all: Accepting the challenge» som NTNU og Sintef holdt i Brussel tidlig i oktober, var hensikten å samle toppfolk fra ulike samfunnssektorer, samt en del toppfolk fra EUs forsknings- og innovasjonssystem, til en workshop for å formulere innspill til et sluttdokument, som skulle være deres felles råd til hva som bør vektlegges i dette.
 2. PS 3270 KWC ADRENA og KWC PIANA ettgreps dusj- og karbatterier, type 11.322.003, 20.322.313 og 20.362.313 Franke Water Systems AG, KWC 01.10.202
 3. Hva vi jobber med. Vi startet oppholdet vårt hos SINTEF Energi avdeling Energisystemer. Hege jobber på prosjektet OptiNett som er tilknyttet faglaget Kraftsystemforvaltning, mens Kristian har arbeidsoppgaver knyttet til prosjektet EarlyWarn som ligger under faglaget Aktive kraftnett, samt noe engasjement i CINELDI.Mer spesifikt går OptiNett ut på å finne løsninger på utfordringer i.
 4. SINTEF Byggforsk/Byggkeramikkforeningen Tegn.: Våtromsnormen/Byggforsk og Mur-Sentret Byggebransjens våtromsnorm er et viktig verktøy for å bygge skadefrie og bestandige våtrom. Normen er omfattende og inneholder mange krav. Av og til oppstår det situasjoner der flere anbefalinger og krav ikke lar seg innfri i kombinasjon
 5. Foto: SINTEF Byggforsk . Denne anvisningen beskriver OSB-plater til bruk i bygningskonstruksjoner. OSB er forkortelse for Oriented Strand Board. Anvisningen omtaler platetyper, bruksområder, produksjonsprosess, de viktigste materialegenskapene og krav til dokumentasjon
 6. Kvalitet og funksjon for en bygning sett i et levetidsperspektiv . Denne anvisningen gir forslag til intervaller for vedlikehold og utskifting av materialer, komponenter og bygningsdeler

SINTEF - Forkortelser og akronymer DinOrdbo

Stiftelsen SINTEF og Byggimpuls har inngått en samspillsavtale for prosjektering og utvikling av fasadekonsept med opsjon for utførelse av nye fasader og utvendig amfi ved SINTEFs bygg i Forskningsveien 1 i Oslo. Betongbransjen står samlet rundt betongdagen; Cathrine Vigander utdyper hva de har tenkt rundt prosjektet Hva er GDPR og hva betyr det for deg? For tiden ruller det inne store mengder e-poster med spørsmål om nye personvernsregler og brukervilkår. Bakgrunnen er det som kalles GDPR, som har. Jeg vet at R står for motstand, P for effekt og det der, men hvorfor? R er logiskt. R=Resistans=motstand. Men hva med f.eks. P? P=Power=Effekt? Det må bli Kraft, ikke effekt. Og hva med U (eller tidligere E), I o.l.? Hva står egentlig disse bokstavene for? (utenom effekt, motstand og det der) Kan.. Kjetil fra Drammen lurer på hva OK står for: «Det slo meg plutselig her om dagen at jeg ikke aner hva OK står for. Det er jo et ord man strør om seg i hytt og pine. Jeg vet jo hva OK betyr, men hva står det for?» Godt spørsmål, Kjetil. Det er nysgjerrigheten som driver oss videre. Uten nysgjerrigheten stagnerer vi fort

Hva er Byggforskserien Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Løsningene i Byggforskserien er veldokumenterte og robuste, de kan brukes over hele landet og de oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK) Hva med avgiftslettelser for å dele og reparere? Dette i stedet for å kjøpe en svært kostbar forbruksgjenstand som står i ro uten å gjøre nytte for seg i størsteparten av sin levetid. Vi i Sintef har lenge forberedt denne overgangen i samarbeid med oppdragsgivere i inn- og utland

Vi i Sintef har lenge forberedt denne overgangen i samarbeid med oppdragsgivere i inn- og utland. Vi gjør forskningsprosjekter der skalaen er «hele verden». Våre analyser av verdikjeder, materialstrømmer og utslippsdata viser at kloden kan ha et ti prosent lavere råvareforbruk i 2030 målt mot i dag, og like fullt klare å øke levestandarden i mange land Hva skjer med den franske venstresiden? PODCAST: I løpet av fem år gikk den franske venstresiden - og særlig sosialistpartiet - fra å holde en historisk posisjon til nærmest å fordufte. Gjest i denne episoden er Morgenbladet-journalist Ingrid Grønli Åm Figuren under viser Google-søk (relativt til det høyeste punktet på grafen) på ordet «strømmålere» de siste 5 årene - med topper i februar 2017 og mars 2018. I denne bloggen forklarer jeg mer om AMS og hva en HAN-port er, hva du som forbruker kan få ut av den, og hvordan SINTEF forsker på dette i prosjektet ENERGYTICS

Sintef - Tu.n

Hva er HTTP? For å forstå hva HTTPS er kreves det først en rask innføring i HTTP. HTTP er en forkortelse for HyperText Transfer Protocol. Det er rett og slett en fremgangsmåte for overføring av informasjon, samt lenking til andre kilder med informasjon. Protokollen har en spørsmål- og svar-funksjon Hva om arbeidsledige får mer ansvar for å skaffe seg jobb? Nå har de satt i gang et forprosjekt i samarbeid Sintef for å skaffe forskningsbasert dokumentasjon på hva som hjelper og ikke. Målet er å finne frem til et konkret verktøy. og der eleven står i sentrum..

Hva kan man gjøre videre for at klienten føler at hun/han får det bedre? FIT tar klientene på alvor, hvor flere gjør krav på helt andre ting enn det som står i statiske behandlingsprinsipper. Tilbakemeldingssystemet baserer seg på hva som er viktig for klienten, og hva som viser seg å være virksomt for hun/han Hva er Byggebransjens våtromsnorm Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid Bruk ikonet for skriv ut som er plassert øverst ved hvert kapittel, og velg hva du vil laste ned eller skrive ut. llustrasjoner. Grafonaut og Creuna, med mindre annet er oppgitt. Flere av illustrasjonene er laget etter idé fra SINTEF Community; Kapittel 7: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kapittel 14: Standard Norge og.

Hva er egentlig grått, grønt, forteller direktør for bærekraft i SINTEF Nils Anders Røkke. Gjennom noen kjemiske prosesser står man da igjen med hydrogen og CO 2 hver for seg. Hydrogenet kan man da bruke på samme måte som grønt eller grått hydrogen,. Grønn omstilling skaper muligheter for Norge i Europa - juni 16, 2020; SINTEF-lekene: Bedre fysisk form gir overskudd og gjør oss synlige for nye studenter - september 23, 2019; Hvordan og hvorfor SINTEF engasjerer seg i EUs forskningsprogram Horizon 2020 - juni 4, 201 Hva står LAN for? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hva står LAN for? Av Mekkeren, 3. november 2003 i Internett og nettverk. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Mekkeren 0 Mekkeren 0 Medlemmer; 0 1 903 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 3. november. Hva er egentlig CCS? Sementindustrien står for åtte prosent av verdens CO₂-utslipp, men produksjonen egner seg godt for rensing. Bildet viser en sementfabrikk i Kina. SINTEF forsker på mange temaer koblede til sikker, men også kostnadseffektiv lagring

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper Taurean skrev (5 timer siden): Ikke de 3-4 første år, men hvert eneste år etter dét i hvert fall. Og da kanskje mer. Verkstedpris = 1000 kr/t. Sånn bortsett fra at alle nye biler i prisklassen 500.000 i dag selges med minst fem års garanti. I følge deg bør man minst regne 250.000 kr totalt bare i.. Human resource, eller HR. Hva er forskjellen på det og personal, og hva betyr det for deg og din jobb? Ganske mye mener noen Jeg jobber i NAV og det står for nye arbeid og velferdsetaten. Det vil si at det som før het trygdekontor, aetat og sosialtjenesten vil bli en etat og den heter nav. Aetat og trygdekontort heter allerede nav i dag, men ikke alle de kontorene har tatt inn sosialtjenesten enda.Dette varierer fra kommune til kommune HR er etterhvert et begrep de fleste har hørt om, men som mange likevel ikke helt vet hva er. HR begrepet er mangfoldig, men kort fortalt handler det om alle prosessene i en virksomhet som omhandler de menneskelige ressursene - altså de ansatte. HR står for Human Resources, og Google oversetter dette direkte til nettopp menneskelige ressurser

Hva står Ap for? Det tror jeg de færreste begriper. Man blir i alle fall ikke klok på tåkefyrsten Støres uttalelser som det minst må 10 vise menn til for å tolke June Fylkesnes, Bjarte Olsen og Andreas Lundemoen Ludviksen i folkeaksjonsgruppa Reinluft reagerer kraftig over at en Sintef-rapport om luftforurensning fra Fiven har blitt holdt skjult for berørte parter. Foto: Sindre Haugen Mehl Hva står i den «hemmeligholdte» rapporten Hva innebærer godt lederskap? Selvinnsikt og utviklingsvilje er to stikkord. Alf Inge Cleve-Stiansen skriver her om lederutvikling - og hva som står i veien for at du skal bli en god leder Hva er egentlig forskjellen? torsdag 23. mai 2013 Knut Arild Vold. Helse, miljø og sikkerhet, forkortet HMS, er noe alle arbeidsplasser må forholde seg til. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet til å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre helseskade på arbeidstakerne. Dette begrepet er.

Hva står sintef for - Restyling av bile

Hva står D/B for? Dampbåt? D/S står i hvert fall for Damip. På engelsk (amerikansk) står i hvert fall D/B for Drilling Barge, boreplattform (egentlig bore lekter). Se bildet nedenfor som er tatt i 1971 på helikopterdekket ombord på boreplattformen D/B Ocean Traveler på vei tilbake til Europa etter boring utenfor Sydafrika.. Hva står CV for? Cv står for Curriculum Vitae, hvilket er et latinsk ord som betyr «livets løp» eller «livsløp». En CV skal dog ikke fortelle om hele livet ditt, men de delene som er relevant for den jobben du nå søker

hva er mva og hvorfor vi har det 30.11.2012 2012 Stat og kommune Skal brukte varer på Finn.no solgt fra bedrift være med MVA? 13.05.2020 2020 Lov og rett Jeg la merke til at i passportet mitt står det Type også under står det P. 12.01.2015 2015 Lov og ret Visste du at sementproduksjon står for ca. 7 prosent av menneskeskapte co2-utslipp? Det ville vi gjøre noe med i vårt prosjekt CEMCAP. Prosjektet har.. Når man tar sin avgjørelse er det bra å ha en god oversikt over hva de politiske partiene står for. Her får du en kort oppsummering av KrF sitt politiske ståsted og fanesaker

Men hvem er de og hva vil de med oss? Ut året for 1 krone! Ut året for 1 krone! Meny. Gruppa står også sterkt i irakiske Mosul som de erobret i løpet av få dager i juni i fjor Hva er aids? Hiv er en forkortelse humant immunsviktvirus. Hiv er et virus som angriper spesifikke celler i immunforsvaret. Når viruset kommer inn i kroppen, brytes forsvaret gradvis ned og kroppen blir mer mottagelig for infeksjoner og sykdom. scheduleOppdatert: 30.01.2020 Hva er det skumleste med denne teknologien? Her er det mye upløyd mark, men avhengighet til virtuelle opplevelser kan tenkes å bli en sterk faktor. Internett og smarttelefoner har skapt nye former for avhengighet, det er lett å se for seg en lignende effekt av VR. Tap av oppmerksomhet rettet mot de fysiske omgivelsene kan være mest utrygt Hva står .com for? Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. PT 4 PT 4 Medlemmer; 4 6 159 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 30. september 2004. Commercial, company eller commerce sier google . Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Jankee 22 Jankee 22 Medlemmer; 22 8 169 innlegg. Hei, Hva er egentlig rt. en forkortelse for i forhold til for eksempel en høyesterettsdom? Leser en tekst hvor det er masse henvisninger til dommer og lurer på hva rt står for og om mange av disse ligger tilgjengelige på nettet? Eks Rt. 1984.684

Hvordan bygge raskere?Hva koster et kulturhus?

Diskusjon:SINTEF - Wikipedi

 1. «The special relationship» betegner det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia, og det er et mytisk begrep i nyere britisk historie. - Begrepet «the special relationship» kan dateres tilbake til Winston Churchill, sier seniorforsker Kristin M. Haugevik fra NUPI, som du møter i.
 2. Hva som er fakta og hva som er «fake news» er ofte ganske opplagt. Men like ofte er forholdet snudd på hodet, bl.a. når det gjelder den norske energipolitikken. Makteliten i Norge har brukt mange år på å innbille oss at flere utenlandskabler, vindkraft i Norge og økte strømpriser til norske husstander, er en fordel for den norske befolkningen - noe mange etter hvert har begynt å.
 3. Sintef godkjent, hva betyr det? sOPp. Høvding . 21 499 Enebolig 0. Ser det selges div utstyr som er Sintef godkjent, alt fra våtromsplater på Right Price Tiles til vannrør og koblinger på Biltema. Hva betyr dette i praksis? Er det kjørt gjennom.
 4. SINTEF deler utvalgets syn på hva som er utfordringene ved dagens system og synes beskrivelsene av som den REK står for, og 2) det er kun medisinsk og helsefaglig forskning som faller inn under Helseforskningsloven som i dag har krav om forhåndsgodkjenning av REK,.
 5. Her er en folder som forklarer hva sintef certification innebærer. Det betyr altså at produkter som ikke innehar sertifisering, også kan være godkjente for bruk i hh. til PLB. DNV, er en annen institusjon som bedriver med det samme. Selvfølgelig er det derfor ikke slik at det kun er sintef som gjelder
Intelligente roboter kan være til hjelp, men ikke erstatte

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva står de politiske partiene for

-⁠ Sintef har en helt unik posisjon i Norge, de er så store. I noen sammenhenger er de større enn institutter i Norge. De står for halvparten av all forskning som produseres i Norge på sitt felt. Du finner ikke noen i Europa som har et institutt som er så dominerende, sier han Dette er SINTEF . SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland Gjenreisingshus i nord Gjenreisingshusene i Nord-Troms og Finnmark er det fysiske resultatet av myndighetenes og den enkelte innbyggers felles anstrengelse for å få landsdelen på fote igjen etter 2. verdenskrig. Gjenreisingen er også en presentasjon av nye ideer innen planlegging og arkitektur: Husenes enkle formspråk og fargebruk er formet for nordnorsk klima og landskap - de er i tråd.

SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) SINTEF Certificatio

 1. Cyber-forsikring er i ferd med å bli et aktuelt produkt på det nordiske markedet, etter å ha vært tilbudt av utenlandske aktører en tid - særlig i USA. Men hvordan vurderer man om forsikring er noe som passer for sin virksomhet? Både små og store virksomheter er i dag nødt til å forholde seg til cyber-trusler. Dette kan man velge å gjøre på ulike måter: Forhindre: Man kan sette.
 2. SINTEF Teknologi og samfunn [556] Sammendrag Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå
 3. e ledere der vi har få saker på agendaen med rom for å snakke om det som oppstår underveis, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk
 4. Foto: SINTEF Til tross for stadig økt fokus på gjenvinning, gjenbruker vi lite av avløpsvannet og ressursene det inneholder. - Det er ikke først og fremst teknologien det står på, det er utviklet flere løsninger for å gjenvinne og utnytte ressurser fra avløpsvann

Veteran slår alarm: NTNU og Sintef blir konkurrente

Totalt antall treff: 173; Avgrens søket. Serier BVN - står for Byggebransjens Våtromsnorm. Dette er et verktøy for planlegging og bygging av våtrom, sånn at disse blir lagd på en riktig og god måte. BVN er et samarbeidsprosjekt mellom Fagrådet for våtrom og SINTEF Community. DIBK - Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet er vokterne av regelverket Artikkelen kan brukes som en oprift på hva du bør fokusere på de første 6-12 måneder. Det er etter min oppfatning ingen tvil om at det som i hovedsak avgjør om du lykkes, er din evne til å levere høy kvalitet og forutsigbarhet i selskapets finansielle rapportering samt det å ha kontroll på selskapets finansielle stilling Hva kan du gjøre for å bedre sikringskulturen ved ditt havneanlegg: • Vær årvåken! (vær oppmerksom på mistenkelige gjenstander, personer etc.) • Kjenn dine oppgaver i sikringsarbeidet ved de ulike sikringsnivåene • Varsle dersom det inntreffer en sikringshendelse • Rapporter til PFSO ved feil og mangler på sikringsutsty

Byggforskserie

Står for Commodity Exchange og er en del av CME Group. Contango. Om man vil ligge fortsatt investert i en råvare, må man bytte terminkontrakt når terminen løper ut for å unngå fysisk levering, rullering. Om man da rullerer inn i en dyrere termin (man får da mindre råvare for pengene) kalles det at markedet er i contango Hva er GDPR og hva står det for? Den nye EU-forordningen påvirker organisasjoner over hele verden. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor vi trenger GDPR. Hvordan påvirker GDPR din bedrift? Hvordan skal din bedrift, enten den er innenfor EU eller ikke, forholde seg til artiklene i GDPR Hva er årsrapport? Årsrapporten utarbeides en gang i året og inneholder informasjon om hvilke mål som er oppfylt i løpet av året som har gått og eventuelle viktige hendelser gjennom året. I tillegg kan rapporten også inneholde statistikker og bedriftens strategier og mål for fremtiden Før du skal avgjøre hvem du skal stemme på ved stortingsvalget har TV 2 også i år laget en partitest der du kan sjekke hvilket parti du er mest enig med i en del utvalgte saker YS er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden. Gjennom å være medlem i ett av YS-forbundene er du også tilsluttet YS som hovedorganisasjon. Oppgaven vår er å ivareta deg som arbeidstaker og utvikle arbeidslivet. YS er partipolitisk uavhengig. Vi er ikke knyttet til ett bestemt politisk parti. YS samarbeider med politikerne fra sak til sak

Blogg - Kathrine Aspaas

Netcom presenterte i går planer om å bygge 4G-nett i Oslo. Men hva er egentlig 4G, og hva vil det bety for deg Hva vi står for. Vi verdsetter hverandre og omdømmet vårt Vi gjør det vi kan for å tiltrekke, utvikle, engasjere og beholde de beste fagfolkene i vår bransje. Vi handler med moralsk og intellektuell integritet i møte med kundene våre, og vet at våre handlinger påvirker selskapets omdømme. Vi holder det vi.

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger SINTEF Digital, Oslo, Norway. 634 likes. SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag Om oss Farsund Misjonsmeighets motto er: «» Menighetens verdier: Les mer om de fire verdiene Vi tror: Vi legger vekt på: Kirkesamfunn og organisasjon Om oss Hva står vi for? Menighetens verdier Vår historie Styret Stab Ungdomsrådet Bli medlem Utleie av kirken Kontakt oss Gave Mange aviser står fast ved å bruke OK, mens andre igjen gjerne skriver O.K., ok, okei, okay osv. Betydningen av OK er det derimot satt noen definisjoner på. OK brukes som et ord for å samtykke eller godkjenne, men også som en måte å signalisere at du vil etterkomme et ønske eller befaling

Skjult konge funnet etter 732 årGullfeisel til svenskfødt Sintef-ansatt - AT

Hva står mtp for? Av Anonym bruker, Mars 1, 2013 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Anonym bruker Anonym bruker. Overkikador; Medlem; 5 976 387 innlegg · #1 Hva er hybridpensjon? Tjenestepensjon er en alderspensjonsordning som bedriften etablerer til fordel for ansatte i bedriften. Den er forsikringsbasert gjennom tilføring av dødelighetsarv i hele forsikringstiden, altså i oppsparingstiden og i utbetalingstiden

Til forsvar for frisørfaget - Gemini

Hva står AUX for? OhmRecs Medlem. 16 Des 2005 1.106 0 0 37. 22 Apr 2007 #2 auxilary . JanThomas Medlem. 1 Feb 2005 2.631 0 0. 22 Apr 2007 #3 Om jeg ikke er helt på jordet så står det for Auxiliary edit: Ohmrecs var raskest . J. jblfan Medlem. 10 Aug 2006 1.068 0 0. 22 Apr 2007 #4 Kan vel oversettes til Norsk med Ekstra inngang Hva er ICDP? Share on Facebook Share. Share on Twitter Tweet. Send email Mail. Print Print. International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge Ofte står verbet sammen med en preposisjon og da er det preposisjonene som bestemmer hva stå betyr. Så her får du en kjempesjanse til å øve deg på riktig bruk av preposisjoner på norsk. Alle uttrykkene nedenfor har samme oppbygning Hva er GMO Detaljer. Publisert 24.09.2010 Skrevet av Tore B. Krudtaa GMO (Genetisk Modifisert Organisme) er en organisme som har fått endret sitt arvestoff ved hjelp av genteknologi. Ved å benytte genteknologi kan man, i laboratoriet, kombinere DNA fra ulike individer og/eller arter Hva er volumvekst? Hvis vi fjerner effektene prisendringene har på BNP, får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2017 til 2018 var på 1,4 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den største volumveksten på 6,1 prosent Hva er en TEK? TEK er en forskrift som beskriver forskjellige standard et bygg skal inneholde. Forskriften gjelder både for nærings- og boligbygg, og har noen felles krav og noe spesial krav basert på hva bygget skal brukes til. Det gjelder blant annet krav til rom fordeling i bolig, hvor mye isolasjon det skal være i vegger og takt mv

 • Shape up min side.
 • Europris vin.
 • Amazon bilderrahmen holz.
 • Dialyseverfahren video.
 • Båtspråk.
 • Kavelbord keramik.
 • Fatimas hender.
 • Tpms pris.
 • Loppemarked skedsmo.
 • Aubergine mozzarella recept.
 • Pizza baronen drøbak.
 • Fleischmann modellbahn.
 • Wrist curls.
 • Chili con carne oppskrift vg.
 • Rauma finullgarn nettbutikk.
 • Modern family season 9 episode 10.
 • Nordkurier friedland.
 • Zweischlingen nightwash.
 • Cómo se escribe 1100 en inglés.
 • 30 tageswanderungen im osnabrücker land.
 • Influence synonym.
 • Sportkanalen.
 • Orlando shooter.
 • Foldnes kirke.
 • Lovoo anonym.
 • Tyrihjelm blomst.
 • Malia kristiansund.
 • Dance art alsfeld.
 • Breakfast in the dark schriesheim.
 • Die anunnaki entstehung der menschheit.
 • Bindungsphasen beim mann.
 • Hvordan lage brunost hjemme.
 • Tanzkurse bingen.
 • Anthony bourdain eine frage des geschmacks bs.
 • Metafor tips.
 • Microsoft surface lader.
 • Converse golf le fleur.
 • Download odin latest version for free.
 • Perikum i norge.
 • Shred diät vorher nachher.
 • 23. september 2017 sternenkonstellation.