Home

Hvordan påvirker den kalde krigen verden i dag

Den kalde krigen — Norsk Luftfartsmuseu

Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962 Arven fra den kalde krigen. Diskusjonen om den kalde krigen er langt fra avsluttet, og er like levende relevant i dag. Det polariserte verdensbildet som ble skapt under den kalde krigen hadde stor innenrikspolitisk betydning i de enkelte land, forteller Tjelmeland

Store kriger snur opp ned på verden, Da ble mulighetenes tid utnyttet til å samarbeide også med Russland. For første gang siden den kalde krigen startet, fungerte FNs sikkerhetsråd slik det skulle. De faste medlemmene må vi ta utgangspunkt i hvordan den blir håndtert i dag. 4: Hvordan blir krisen håndtert Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som.

Arven etter krigen lever videre - Verden

Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive. Afrika Den arabiske våre Talibans fremvekst i Afghanistan har røtter fra den kalde krigen, da USA og Sovjetunionen støttet hver sin side i det som er kjent som den afghansk-sovjetiske krigen i perioden 1979-1989. Krigen 1979-1989: kommunisme mot islamisme. Det afghanske kommunistpartiet tok makten i Afghanistan i et statskupp i 1978

Den kalde krigen - Årsak / Virkning / Konsekvenser - Daria

Hvordan har den kalde krigen påvirket verden vi lever i, i dag? Få med geografi og samfunnskunnskap. (Avkolonisering) Verden i dag. (Fattigdom og rikdom) Flytting og bosetting etter og under den kalde krigen. Litt bakgrunn. I 1945 sluttet andre verdenskrig. Under denne krigen hadde både Sovjet og USA kjempe for å vinne over Tyskland Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. De fleste av dem er borgerkriger, men også forholdet mellom stormaktene er blitt mer ustabil. Hvordan er tema konflikt og krig representert i læreplanverket til den norske skole, og hvilke digitale informasjonsressurser kan brukes i undervisningen

Maktbalanse i internasjonal politikk er en teori om at i relasjoner mellom stater vil de svakere søke å oppnå likevekt med de sterkere. Grunnen til dette er (ifølge teorien) at makthavere drives av frykt og ambisjon for sin egen stilling og derfor søker å mobilisere «motmakt» når ledere i andre stater ser ut til å bli sterkere. Å mobilisere til egen maktøkning kan skje ved. SLIK VAR DET å vokse opp i den kalde krigens dager, og når jeg nå i forbindelse med Ukraina-krisa hører snakk om at en ny kald krig er på vei, tenker jeg at slike ord må bero på. I dag fyller De forente nasjoner 75 år. . Å etablere en slik overnasjonal organisasjon ville kanskje ikke vært mulig i den bipolare virkeligheten som preget verden så lenge Den kalde krigen varte. Han mener FN har skapt kjørereglene for hvordan stater skal oppføre seg. Påvirker oss i hverdagen vår Da den kalde krigen var over ble det lettere å samles om felles standpunkter i FN. FN gav mandat til koalisjonen som drev Irak ut av Kuwait i 1991, og i første halvdel av 1990-årene ble det sendt mange humanitære og fredsbevarende styrker til konfliktområder i verden. Tendensen de siste 20 årene har vært en endring fra krig mellom stater. Under den kalde krigen var vi vitne til et våpenkappløp mellom de to stormaktene USA og Sovjetunionen. De hadde to ulike interessesfærer av land som fulgte dem. I dag ser vi tiltagende økonomisk konflikt mellom G2 - Kina og USA, som utgjør nesten halvparten av verdens verdiskaping. Det er ikke bare en handelskrig

Den kalde krigen - Daria

1. 1945-1961; Aldersgrense 12 år; 52 min; Etter 2 verdenskrig fører maktkampen mellom USA og Sovjetunionen verden inn den kalde krigen. Atomvåpenkappløpet skaper krigsfrykt i Norge I dag ses Russland gjerne som ett av tre hjørner i et makttriangel som omslutter norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk og som påvirker denne sterkt. Under den kalde krigen var forholdet preget av gjensidig mistillit og mistenksomhet. Norge betraktet sovjetisk politikk som en trussel mot vitale norske interesser Den kalde krigen spøker fortsatt i Korea Etter andre verdenskrig delte USA og Sovjetunionen Korea mellom seg. Det var meningen at landet skulle gjenforenes tre år senere, men supermaktene kunne ikke bli enige om betingelsene. I 1950 brøt Koreakrigen ut, og i dag er landet fortsatt splittet i to

Hei, min eksamen handler om Den kalde krigen. Og problemstillingen er Hvordan har den kalde krigen påvirket verden vi lever i, i dag? Anbefalte tema og snakke om er: USA, Sovjet og resten av Europa. Norge i etterkrigstiden. Avkoloniseringen. Befolkning, bosetting og flytting. Rik og fattig i samm.. Hvordan ville verden sett ut i dag om Sovjetunionen, Warszawapakten og Østblokken hadde vunnet Den kalde krigen? Som trådens tittel sier dreier denne diskusjonen seg om hvordan verden ville blitt om Den kalde krigen hadde endt stikk motsatt og Sovjetunionen, Warszawapakten og Østblokken hadde vun.. Den kalde krigen var slutt. Les også: Den kalde krigens barn Sør-koreanske soldater hedrer sine døde kolleger - som gikk ned med det torpederte sørkoreanske marinefartøyet i 2010 Hvordan skal NATO svare på Russlands - I motsetning til i den kalde krigen er det ingen ideologisk motsetning etter De påvirker beslutningsprosesser og prøver å sette NATO. Første verdenskrig og den kalde krigen påvirket også hverdagsliv og samfunnsliv i Norge, selv om vårt land ikke var direkte involvert. Mange som bor i Norge i dag, bærer dessuten med seg minner fra kriger andre steder i verden

Ved begynnelsen av den kalde krigen ble USA gjerne assosiert med populærkultur. I løpet av denne perioden vant amerikanske tegneserier, filmer og musikk innpass i norsk kulturliv. Her er Odd «Smiling Tommy» Gisløy, som var blant konkurrentene i det første nordiske rockemesterskapet, holdt i Jordal amfi i Oslo i 1958 Den kalde krigen. Propagandaen under den kalde krigen ble preget av kampen mellom de to store supermaktene USA og Sovjet og deres allierte. Ikke minst var propagandakrigen viktig for å vinne fotfeste og makt i nøytrale deler av verden. Krigen i Vietnam var i stor grad påvirket av nyhetsmedia, ikke bare av selve krigshandlingene Det er fare for at verden igjen faller tilbake til den kalde krigens iskalde terrorbalanse | Henrik Thune. Henrik Thune. Den virkelig store globale utfordringen vi står overfor i dag er at den nye verdensorden som har vært uvørne med makten som ble vunnet etter den kalde krigen Den kalde krigen: (2:24) Jernteppet 1945-47 De allierte skiller lag Den kalde krigen mellom stormaktene i øst og vest strakk seg fra verdenskrigens avslutning i 1945 til Murens fall i 1989; 45 år med nervepirrende politiske utspill fra i første rekke Sovjetunionen og USA. Tirsdag var det premiere i NRK2 på en amerikansk serie om denne perioden

Den kalde kulturkrigen - Forskning

Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet David Horowitz har i boka «USA og den kalde krigen» gitt et korrektiv til den offisielle vestlige historieskrivning, og det kan være nyttig i dagens aktuelle debatt å minne om noen hovedpunkter. De første skritt ble tatt allerede ved krigens slutt i 1945, da USA, Sovjet-Samveldet og . Kjære leser Den kalde krigen har også ofte blitt beskrevet som en konkurranse mellom demokrati og kommunisme, mens det i virkeligheten var situasjonen mer komplisert, med den 'demokratiske' side, ledet av USA, som støtter noen utpreget nondemocratic, brutalt autoritære regimer for å holde land fra kommer under den sovjetiske innflytelsessfære Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år Den kalde krigen sprer seg til resten av verden Grov oversikt over konflikter og hendelser under den kalde krigen som i hovedsak befant seg utenfor USA og Sovjetunionens geografiske grenser. Baserer seg på læreverket Kosmos 10, samfunnsfag for 10.trinn

Historieskrivingen om den kalde krigen er et godt eksempel på hvordan hver generasjon skriver sin versjon av fortida i lys av tankeretninger, hendelser og behov i sin egen tid. Tradisjonalister, revisjonister og postrevisjonister har vært de tre hovedgruppene av kaldkrigshistorikere Den kalde krigen; Verden i dag; Kampen mot terror; Årsaker til krig; Aktive konfliktområder; Visuelt kart over verdens konflikter siden 1945; Kontakt oss. Aktive Fredsreiser Fredshuset, Kranvn 4B, 4950 Risør tlf 371 53 900 mob 95 23 81 99 Send epost til oss. Konflikter og kriger etter 1945 Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen. Hva menes med kald krig? Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. De to statene representerte motsetninger i økonomi og politikk Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående. Kompetansemål (samfunnsfag etter 10. trinn): Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

Hvordan krigen påvirker miljøet? Naturmiljøet har vært et strategisk element i krig siden den første steinen ble kastet av den første grotten beboerne. Krig utkjempes annerledes i dag, selvfølgelig, og har omfattende miljøkonsekvenser som varer mye lenger Stedfortredende krig Koreakrigen, som varte fra 1950 til 1953, var den første krisa som fant sted utenfor Europa under den kalde krigen. Krigen som i utgangspunktet var en borgerkrig mellom Nord- og Sør-Korea, hadde støtte hos henholdsvis Sovjetunionen og USA, og var det vi kan kalle en stedfortredende krig SPØRSMÅL. Hvorfor er det krig i verden? For å være ærlig så vet jeg nesten ingenting om krig, hvordan det starter og sånt. Alt jeg vet er at stort sett ALLE hater det, og at det ikke blir fred hvis man dreper tusenvis av mennesker DEN KALDE KRIGEN (1945 - 1989) Uttrykket Den kalde krigen blir brukt om kampen mellom østblokklandene og vesten og om motsetningene mellom superrmaktene USA og Sovjetunionen. Supermaktene sto på hver sin side i en rekke kriger og konflikter rundt i verden. De drev propagandakrigmot hverandre. Den kalde krigen var en kamp mellom to ideologier

Verden etter pandemien - HHD Artikkel NUP

Det er mange konflikter av varierende omfang rundt om i verden i dag. Det kan derfor være nyttig å kategorisere disse, for å få bedre oversikt over hvordan situasjonen faktisk ser ut. En enkel måte å gjøre dette på er følgende: store kriger har over 10 000 døde per år, kriger har mellom 1000 og 9999 døde per år, konflikter har mellom 100 og 999 døde per år, og sammenstøt har. Særlig etter den kalde krigen er verden preget av at også andre kilder til makt har blitt viktigere - det vi kan kalle myk makt (som har mye til felles med det vi kan kalle overtalelsesmakt eller idémakt der man samler støtte for handlinger ut ifra ideer med bred appell) Teknologisk er verden knyttet sammen forskjellig i dag enn i det 20. århundret. Kina har ikke som mål å eksportere sin kommunistiske ideologi på samme måte som Sovjetunionen. Videre fremstår våpenkappløpet under den kalde krigen uvirkelig for de fleste i dag Årsaker til krig og konflikter i dag. Ulike årsaker til krig. Regionale maktkamper- kamp om makta i et område. Eks. I Israel eller konflikten mellom ideologier under den kalde krigen- kapitalisme mot kommunisme. FNs og Natos roller i ulike kriger og konflikter Antallet konflikter og kriger i verden øker, men tallet på drepte fortsetter å. I verden i dag kan vi i hovedsak skille mellom 3 type konflikter Slike typer konflikter finner vi mange steder rundt om i verden, for eksempel i India mellom muslimer og hinduer. Den kalde krigen mellom stormaktene USA og Sovjet kan på mange måter også Brukere som har lastet ned Hvordan konflikter i det internasjonale.

Den kalde krigen - Store norske leksiko

NATOs nye årsrapport levner ingen tvil: Alliansen står overfor sin største utfordring på nesten 30 år. Svaret er «den største styrkingen av det kollektive forsvaret på en generasjon». Av THORSTEIN KORSVOLD / thorstein@aldrimer.no Mandag slapp NATO sin årlige rapport om tilstanden i alliansen. For tredje år på rad er det en beskrivelse som er alt annet enn rosenrød. «Aldri siden. Han vil fortelle hvordan den kalde krigen påvirket Nord-Norge mer enn få andre deler av verden og gjorde det en av verdens mest militariserte regioner. Vår landsdel som gjennom århundrer hadde vært en perifer utkant, ble brått et viktig sikkerhetspolitisk knutepunkt mellom Øst Og Vest Start studying Kosmos 10 Den kalde krigen - begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Det ser ut som om verden forbereder seg på krig, advarer Sovjetunionens siste president, Gjennom sin politikk med perestrojka og glasnost bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avslutningen av den kalde krigen . USA og Russland råder i dag over 90 prosent av verdens atomvåpen

Konflikter - F

 1. Time 8: Avslutningen av den kalde krigen Time 9: Avslutningen av den kalde krigen, med fokus på verden i dag (Afghanistan, terror, Russland under Putin. Vurdering: Sjekkliste Time 10: Vurdering: Muntlig gruppeprøve + jobbing med filmpresentasjon Time 11: Vurdering: Muntlig gruppeprøve + jobbing med filmpresentasjon
 2. Den kalde krigen (1945-1991) var en merkelig kamp mellom øst og vest, mellom ulike styresett og ulike tenkemåter. Motsetningene var størst mellom supermaktene USA og Sovjetunionen, men en hel verden ble delt opp ut i fra sympatier og mistenksomhet mot andre
 3. Hvordan påvirker krig meg? Besvart 29.11.2019 Hvorfor er det krig i verden? Besvart 20.01.2016 Bekymrer meg mye for framtiden. Jeg bare lurte på hva NATO gjorde under den kalde krigen? Og andre viktige ting som NATO har gjort, eller vært med på fra dannelsen ti l980 åra
 4. Berlinermuren ble bygd i 1961 for å hindre østtyskere i å rømme til Vesten. Dette stengte østtyskerne inne i sitt eget land. Dette var en av de farligste hendelsene under den kalde krigen, for USA sto klare med troppestyrker på den ene siden av veggen klar til å skape krig dersom Sovjet krysset grensen
 5. Den kalde krigen var hovedsakelig en kamp mellom USA og Sovjetunionen og deres allierte for å vinne fotfeste og makt i nøytrale deler av verden. Først og fremst var den kalde krigen en psykologisk krig. Derfor var det ekstremt viktig med propaganda. Det ble aldri en fysisk krig ettersom at ingen av partene brukte våpnene sine
 6. Den kalde krigen er et begrep som benyttes om perioden etter andre verdenskrig (1945) til 1990 og som offisielt ble erklært avsluttet som følge av undertegnelsen av CFE-avtalen. Grunnen til navnet Den kalde krigen er at det aldri var noen aktiv krigføring, men i stedet en overhengende frykt for at en ny krig skulle bryte ut, i kjølvannet av den nettopp avsluttede andre verdenskrig

Video: Afghanistan - F

Den Kalde Krigens konsekvenser - Samfunnsfag - Studienett

Konflikt og krig Globa

 1. Den manglende medieoppmerksomheten i Afghanistan skyldes nok også mye på grunn av at Falklandskrigen foregikk på akkurat denne tiden. Betydning for kald krig. Begge konfliktene førte til at den kalde krigen ble kaldere. Koreakrigen var den første militære konfrontasjonen i den kalde krigen, og satte standarden for senere konflikter
 2. En mer Asia-sentrert verden vokser frem og det påvirker Norges nærmeste allierte. USA orienterer seg mot Asia for å møte denne utviklingen, militært, økonomisk, diplomatisk og politisk. Under den kalde krigen var Europa og Norges nærområder prioritert - i de siste årene har Asia blitt prioritert
 3. Den kalde krigen: (10:24) Cuba 1959-1962 Nesten atomkrig USA-Sovjet Den kalde krigen fikk et dramatisk forløp tidlig i 1960-årene. Det hadde lenge gått rykter om at russerne drev opprustning i det skjulte på Cuba, rett utenfor USAs stuedør. I oktober 1962 fikk president Kennedy den endelige bekreftelse på nettopp dette
 4. Vi lever i en tid der krig føres mot barn. Mot barn! De rammes av død og lemlestelse, fysiske skader og psykiske traumer. De går sultne, de blir syke, de mister skolegang, de voldtas, de rekrutteres til væpnede grupper og de er fanget i krigens frontlinjer uten tilgang til humanitær nødhjelp, beskyttelse eller trygghet. Nesten én av fem barn i verden lever i en konfliktsone
 5. Gjennomgang av den kalde krigen, viktige hendelser og personer. Vi er innom de mest sentrale konfliktene og sauser det sammen med populærkultur og påvirkningen av denne. - Lytt til Episode 12 - Kald krig fra Den gang da - Historie og samfunn direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig
 6. Reflektere rundt de forskjellige ideologiene under den kalde krigen og i dag. Koble den kalde krigen sammen med verdenssituasjonen i dag. Hvorfor lærer vi om dette? Vite noe om den nærmeste fortiden vår. Forstå hvordan disse hendelsene har preget verden frem til i dag. Forstå hvorfor verden er slik den er i dag økonomisk, politisk og.

maktbalanse - Store norske leksiko

Da det var kald krig - dagbladet

 1. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 2. En rekke viktige oppfinnelser ble til under den kalde krigen, inkludert radiofrekvensidentifikasjon (RFID), som i dag brukes i alt fra kredittkort til biblioteksbøker. Forløperen for teknologien.
 3. Under den kalde krigen var myndighetenes befolkningsråd om det vi kaller egenberedskap konkrete og detaljerte, og bevisstheten i befolkningen om temaet var større
 4. Krig er i vår tid regulert gjennom blant annet FN-pakten av 1945 og gjennom Haag-konvensjonene og Geneve-konvensjonene med protokoller. En del forskere mente at verden kom til et vendepunkt etter den kalde krigen, altså rundt 1990, og at man fikk en ny type krig, som i hovedsak hadde årsaker i etniske og religiøse motsetninger
 5. gjøre rede for Norges sikkerhetspolitiske målsetninger og Forsvarets rolle i norsk sikkerhetspolitikk fra den Kalde krigen til i dag. gjøre rede for hvordan innenrikspolitiske, rettslige og internasjonale forhold påvirker norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Ferdigheter. Etter fullført emne kan kadetten
 6. gjøre rede for Norges sikkerhetspolitiske målsetninger og Forsvarets rolle i norsk sikkerhetspolitikk fra den Kalde krigen til i dag. gjøre rede for hvordan stormaktene, FN, EU og NATO samt internasjonal rett påvirker norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Ferdigheter. Etter fullført emne kan kadetten
 7. Den kalde krigen var en politisk tilstand og ikke en egentlig krig. Den representerte et spenningsforhold mellom verdens to maktblokker, den ene i Øst og den andre i Vest. I og med at det på denne tiden ikke var direkte krigshandlinger på det Europeiske kontinent, og fred defineres som fravær av krig, så var det i beste fall en iskald fred som preget Europa og verden for øvrig fra 1960.

En verden uten FN ville vært katastrofal

Den kalde krigen var så vidt avsluttet da danske kampstyrker ble sendt til Persiabukta høsten 1990, og Sovjetunionen hadde så vidt rukket å gå i oppløsning da danske infanterienheter ble sendt til Kroatia i mars 1992 (Petersen 2004: 448-461). Likevel, Danmark opplevde en annen geopolitisk virkelighet Tida etter den kalde krigen. I 1985 overtok Gorbatsjov styringen av Sovjetunionen, høsten 1989 falt de kommunistiske regimene i Øst-Europa sammen med Berlin-muren, Tyskland ble samlet til én stat året etter, og ved årsskiftet 1991/1992 ble Sovjetunionen oppløst Dette sier de, var en trigger for den pågående syriske krigen, som fulgte en lang tørr spell som tvang bønder til å forlate landsbygda for byer. I en 2014-studie , Nina von Uexkull, an assisterende professor ved Uppsala universitet i Oslo, undersøkte sivil konflikt og tørke i Afrika sør for Sahara gjennom 20 år og så koblingene

Kald krig over - F

Krig bryter alle barns rettigheter. Retten til liv, til å leve med en familie, til helse, til utdanning, til personlig utvikling og til beskyttelse. Samtidig skaper krig humantiære kriser, bidrar til økt fattigdom, hindrer utvikling. Flertallet av voldelige konflikter foregår i den fattigste delen av verden Høstens valg blir kun et slag i den større kampen om den amerikanske sjela. Hva USA skal representere - hjemme og ute i verden - er ikke avgjort. Denne episoden av NUPIpodden ser nærmere på hvordan USA har sett på seg selv overfor verden, med tilbakeblikk fra den kalde krigen til i dag På høyden av den kalde krigen velger det nyopprettede NASA sju av militærets beste testflygere til å bli astronauter. I konkurransen om å bli første mann i verdensrommet, oppnår de noe ekstraordinært, å inspirere hele verden til å se mot en ny fremtid med ambisjoner og håp Den kalde krigen 3STG Elevforedrag Onsdag 3. april 2013 1 Folkerepublikker09:30−09:35KRISTINAForklar hva sommenes medfolkerepublikkerog hvordan disseble styrt. 10 Korea-krigen09:55−10:00CAMILLAHvilke konsekvenserfikk Korea-krigen forKorea og verden forøvrig,. Veldig mange av de faktorene som er mest avgjørende vil kanskje endres fundamentalt innen den tid. Tenk på hvordan verden så ut i 1980, og hvordan den så ut 20 år senere. Kollapsen av Sovjetunionen. Slutten på Den kalde krigen. Muren som falt. Kartet på Balkan som måtte tegnes om. Alt dette var umulig å forutse

I disse dager besøker USAs president, statslederne fra de to landene er hvordan landene få Nord-Korea til å trappe ned atomopprustningen og truslene mot den vestlige verden. I forholdet mellom USA og Nord-Korea er maktforholdet dog noe annerledes enn mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen Under den kalde krigen var myndighetenes befolkningsråd om det vi kaller egenberedskap konkrete og detaljerte, og bevisstheten i befolkningen om temaet var større. Selv om det også i dag finnes slike råd, for eksempel på sikkerhverdag.no, mener vi det er behov for tiltak som i større grad setter egenberedskap på dagsordenen igjen Hva handler Vietnamkrigen om og hvorfor oppsto den? Spør du flere eksperter, risikerer du å få ulike svar, for det finnes ulike syn på krigen. I denne bloggen finner du et sammendrag over de viktigste hendelsene i Vietnamkrigen. Kanskje ikke alle detaljer er i tråd med det som står i lærebøkene, men jeg håper at du finner informasjonen nyttig slik a

Fra kald krig til «varm» fred D

 1. I dag starter Trident Juncture, den største Nato-øvelsen siden den kalde krigen, og den største militære øvelsen i Norge siden begynnelsen av 1980-tallet. 50.000 Nato-soldater er på plass for å øve på forsvaret av Norge. I øvelsen står kampen mot det fiktive landet Murinus sentralt
 2. Page 2 of 2 - Hvordan ville verden sett ut i dag om Sovjetunionen, Warszawapakten og Østblokken hadde vunnet Den kalde krigen? - posted in Politikk og samfunn: Om. Jeg lurer på om hun fremdeles synes vesten er bedre. Overalt i den tidligere østblokken har jeg truffet mennesker som lengter etter gamle Hva betyr frihet for de
 3. Den 18. Den 18. april 1864 er en dag, der sent vil blive glemt i dansk historie. Såret der aldrig rigtig vil hele, nederlaget ved Dybbøl Mølle, der har haft store konsekvenser for det før så stolte imperium mod nord, der langsomt svandt ind, da staten blev sprængt efter krigen
 4. - Vi vet at internasjonale forhold og spenninger mellom stormaktene får konsekvenser på et nasjonalt og regionalt nivå. Det er jo mange eksempler på dette fra den kalde krigen, sier Baard Herman Borge, professor i statsvitenskap og ansatt ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad
 5. Hvor krige førhen blev udkæmpet mellem stater, har langt de fleste væbnede konflikter siden Anden Verdenskrig reelt været borgerkrige. Problemet med borgerkrige er, at de er svære at afslutte - og let blusser op igen, siger den bogaktuelle britiske Harvard-historiker David Armitage. Han er foruroliget over, hvor mange der bruger borgerkrig som en metafor på den aktuelle politiske.

I et bipolart system, som under den kalde krigen, er usikkerheten liten. Hvilke land som utgjør polene i det internasjonale systemet, vet alle. Hvem som har eller vil alliere seg med hvem, og hvordan trusselbildet er, har man god kunnskap om (Brooks & Wohlforth 2005: 76, 107) Selv om vi opplever konflikter i Europa i dag, er det ikke i nærheten av der vi var under den kalde krigen. Lenger nede enn oppe - Da var det var livsfarlig å krysse øst vest-skillet Her har jeg skissert en plan for hvordan man kan tenke underveisvurdering gjennom et tema som strekker seg over noen uker. Underveisvurderingen foregår gjennom formelle og uformelle vurderingssituasjoner, i tillegg til muntlig veiledning underveis. Noen av vurderingsmetodene kan man gjerne bruke som lekse (f.eks. egenvurdering og sjekkliste) Tema: Den kalde krigen Læringsmål: Jeg kan Vise.

Bøker om krigen påvirker barnets psyke . Seiersdag forberedes på alle skoler: studenter leser bøker om krigen, lærere driver med patriotisk utdanning av den yngre generasjonen. De fleste foreldre støtter denne tradisjonen, men spørsmål oppstår: i hvilken alder barn trenger å lære hele sannheten om krigen, inkludert veldig åpenhjertig Hvordan påvirker endringer i IT-bransjen IT Hoved~~Pos=Trunc › Nettverk › Virus nipper russland etter den kalde krigen - Nettverk - 2020. Virus nipper russland etter den kalde krigen - Nettverk og virus er epidemi. Faktisk er russerne knyttet til noen av de elendigste virusene IT-verden noensinne har opplevd: Bagel, MyDoom. I dag er India et selvstendig land som sammarbeider med England. Pakistan har ikke noe tydelig sammarbeid med England i dag, og det har vært borgerkrig i landet etter avkoloniseringen og splittelsen fra India. Kilde: Tidslinjer 2, Grimnes, Øhren, Eriksen, Wiig, Ertresvag, Eliassen og Skovholt. H. Aschehough & Co (2008 Årsaker til den kalde krigen. Konsekvenser for Berlin. Årsaker til murens fall. Quiz Kalde krigen . Kilder til linkene over. Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug. Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet.

Den kalde krigen. Krig. Historie. Hva kjennetegnet den kalde krigen? 1 Svar. fra å bli avslørt, enn det var å beskytte mennesker i verden fra radioaktivitet og potensielt at alle sovjetiske atomreaktorer, Hvordan hadde verden sett ut i dag dersom den industrielle revolusjonen skjedde 200 år før den egentlig skjedde Den kalde krigen, skrevet av den amerikanske historikeren John Lewis Gaddis forteller hvordan det var å leve i den kalde krigens skygge: Frykten for et kjernefysisk ragnarokk. Boken gir en oversikt over hele denne perioden - fra andre verdenskrigs slutt til Berlinmurens fall. Gaddis forteller om Lær om hvordan FN og forskere skiller mellom ulike typer konflikter, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan det internasjonale samfunnet kan gripe inn i en konflikt. Opplegget vil gi elevene et grunnlag for å utforske hvorfor en konflikt har blitt en krig, og hva som skal til for at det blir fred

Kald krig - Øst/Vest-skillet Øst/Vest-skillet: Verden splittet i kommunistiske og ikke-kommunistiske stater: kalde krigen Røtter i russiske revolusjonen i 1917, men sterkere etter 2 vk Dikterte amerikansk utenrikspolitikk Dominoteorien: demme opp for Sovjetunionen Basert på antakelsen om at hvis et land ble kommunistisk ville også naboland kunne bli det Ledet til krig i Korea og Vietnam. Sosialisering handler om å lære å leve sammen med andre mennesker i fellesskap. Gjennom sosialiseringen lærer vi hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker, hva vi kan forvente av dem og hva de forventer av oss. Det er en prosess som starter den dagen vi er født og som først er ferdig den dagen vi dør

Den cubanske revolusjonen gjorde Cuba til en etterhvert viktig brikke i den kalde krigen, men aller viktigst var revolusjonen for det cubanske folket. Til tross for at USA har vært fiendtlig mot den lille øystaten, har Cuba utviklet seg til å bli en god velferdsstat som tar godt vare på innbyggernes skal man tro Cubanerne selv. I 194 Krig har alltid opptatt menneskene. Bøker skrives om kriger som har vært, og om krigene som utkjempes i samtiden. Krig som tema finnes i alt fra samtidslitteraturen til Bibelen og sagalitteraturen. Krig som emne favner vidt, fra første verdenskrig til krigen i Afghanistan, til krigsbarn og krigsreportasjer 2016: ni land har 15.000 atomvåpen Disse landene har 4000 atomvåpen i beredskap. Flere land ruster opp eller holder skjult hvordan atomprogrammet utvikler seg

Den kalde krigen dreide seg om konflikter på flere områder; I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall fra 2007). Kald krig - en todelt verden -Kosmos - historie - kapittel 1 - side 106-131 USA OG SOVJETUNIONEN STARTET EN KALD KRI Teorier om internasjonal politikk påvirker hvordan vi handler i verden, slutten på den kalde krigen en viktig endringsmarkør på en de store politiske spørsmålene i verden i dag Kjøp 'Kosmos 10, elevbok, lettlest, samfunnsfag for ungdomstrinnet, geografi, historie, samfunnskunnskap' av John Harald Nomedal fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Innbundet | 978821100761 Det greit å starte med en gjennomgang av hvordan den norske marineflåten har utviklet seg siden den kalde krigen. Basert på oversikter i boka « Sjøforsvaret i krig og fred » og tall fra Forsvaret selv, har Faktisk.no laget oversikten nedenfor over norske marinefartøy siden 1992

På den kalde siden finner vi de blåaktige fargene og grønt; rødfiolett, fiolett, blåfiolett, blå, blågrønn og grønn. Men hvilke farger gir oss hvilke følelser? - Alle har individuelle opplevelser og erfaringer som påvirker hvordan man opplever farger, men generelt sier man ofte at blått påvirker matlysten negativt, mens gult påvirker den positivt Nato vedtok nytt forsvarskonsept Natos forsvarsministre ble onsdag enige om et nytt konsept for forsvar og avskrekking. De diskuterte også hvordan de skal forberede seg på en ny smittebølge Politisk stod man midt i den kalde ­krigen, studentopprøret i 1968 hadde ­begynt å sette sine spor, og her hjemme hadde vi stemt nei til EU. Religiøst var 1970-årene Jesus-­vekkelsens tiår, ­samtidig som sterke krefter tok til orde for en ­samfunnsorden hvor Gud ble forsøkt spilt ut over sidelinjen Ny kald krig i Black Ops 2. Det neste Call of Duty-spillet er blitt avduket under den kalde krigen. Og selv om kappløpet om verdensrommet handlet om å være først, størst og best på bruk av et nytt domene, var det også ett av de første store eksemplene på hvordan verden var samlet rundt optimismen for teknologi og mulighetene den kunne gi oss

 • Tegninger av søte katter.
 • Marder lebenserwartung.
 • Svart humor nrk.
 • Umulige dilemmaer.
 • Løsnegler glitter.
 • Freistehendes einfamilienhaus bocholt.
 • Juleevangeliet tekst.
 • Lidl bahnticket ebay.
 • Cola mot kvalme.
 • Sherry trinken.
 • Jaffa israel.
 • Hammerhead shark.
 • Undersköterskelön norge 2016.
 • Ta opp billån.
 • Kenguru arter.
 • Sons of anarchy season 7.
 • Veranstaltungen lübeck kinder.
 • Date indendørs.
 • Pris pr kilometer elbil.
 • Regenbogenfarben spruch.
 • Folkemord definisjon.
 • Gå på dagen uten kontrakt.
 • Strafferamme kniv.
 • Learn chinese.
 • Wellnesstag berlin brandenburg.
 • Tykke hjertevegger.
 • Rumensk markløft.
 • Freidighuset leie.
 • Spökkalas tips.
 • Svullna fötter och anklar värme.
 • Sons of anarchy season 7.
 • Gramstad dnt.
 • Varighet piggfrie vinterdekk.
 • Listing av vindu innvendig.
 • Lillegull tøybleier.
 • Rofa ludwigsburg schließt.
 • Küchen aktuell lübeck verkaufsoffener sonntag.
 • Big horn kristiansand meny.
 • Tanzschule hoeschler mönchengladbach.
 • Avtalebok 2018.
 • Rom123 bad.