Home

Strafferamme kniv

Ønsker strengere straff for å bære kniv Justisdepartementet foreslår å heve strafferammen fra tre til seks måneders fengsel for brudd på forbudet mot å bære kniv på offentlig sted I modsat fald vil kniven ikke være lovlig. Derudover vil der være tale om en lovlig kniv, hvis det drejer sig om en foldekniv, hvor bladet ikke er mere end 7 cm langt og som ikke kan fastlåses i udfoldet position. En lovlig kniv skal således opfylde disse betingelser. Ellers skal formålet med besiddelsen opfylde ovennævnte betingelser SPØRSMÅL. Hei! Jeg lurer på et par ting: Hva blir straffen for å bære kniv på offentlig sted, drikke alkohol offentlig, skyte opp nødrakett uten at det er nødsituasjon, halshugge noen, skru på høyt musikk offentlig sted, spise kvinners bryster og rumpe, altså kannibalisme, voldtekt, seksuell trakassering, bruke røykbombe offentlig sted, bære ak47 offentlig sted, true folk med å.

Ønsker strengere straff for å bære kniv

Ved en lovendring i straffeloven i 1993, ble det satt forbud mot på offentlig sted å bære kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppsskade. Ved vedtakelsen av ny straffelov i 2005 ble straffebudet overført i en generell bestemmelse mot bevæpning på offentlig sted i straffeloven § 189. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil ett år Straffeloven § 272 gjelder grov kroprenkelse; en kvalifisert form for kroprenkelse, se § 271. Hvorvidt kroprenkelsen er grov beror på en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om det er årsakssammenheng mellom kroprenkelsen og visse følger, og for øvrig om det foreligger grove trekk ved handlingen (se bokstav a til f). Listen er Les mer Les me Strafferamme, nedre og øvre grenser for en straffs størrelse. Strafferammen må ikke forveksles med hva som er konkret eller forventet utmålt straff ved ulike lovbrudd. Når Stortinget vedtar en straffebestemmelse, bestemmer det også hva som skal være den maksimale straff for den som blir funnet skyldig i lovbruddet. I noen få tilfelle som for eksempel drap og voldtekt, har Stortinget. For tre år siden min far truet meg med kniv hjemme. Så jeg løp bort og tok ly i politiet, og jeg klaget han hos politiet. men etter noen måneder politiet sagt til meg at på grunn av at jeg hadde ikke noe bevis om han skulle drepe meg, saken vil låses. men etter tre år i går han sendte meg en draptrussel gjennom SMS Straffen for framsatt trusler avhenger av de konkrete omstendighetene og hvor alvorlige trusler som er framsatt. Straffeloven (2005) har flere bestemmelser som kan være aktuelle. Hva slags straff som blir aktuell vil dermed også avhenge av hvilket straffebud truslene faller inn under. Hva er en trussel? En trussel foreligger dersom noen i ord eller handling som søker å tvinge noen andre.

Når man skal velge stål som knivmaker eller smed er det en hel del vurderinger som må gjøres, og det fins ikke ett stål som er riktig for alle. I denne artikkelen skal vi gi en rask innføring i stål, hvordan navigere i stålverden og introdusere noen av de populære ståltypene. Slik får du muligheten til å velge selv hv § 261. Omsorgsunndragelse. Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år Her kan du læse om straffelovens §266 - Trusler, om lovens indhold, strafferammen og retspraksis. Find også din forsvarsadvokat her

Hvad er straffen for at have en kniv? - Stag

Forbudet i første og annet ledd gjelder ikke skytevåpen, kniv eller annet redskap som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål. 0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4 , endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 Eg har alltid kniv og lommelykter i bilen. Klok av skade. Dette er forøvrig noko alle burde ha. At eg ikkje skal sette kniven i ein elg er notert, men eg håpar det er eit råd eg slepp å ta stilling til En kvinne i tjueårene er tiltalt for grov kroppsskade med kniv. Saken har strafferamme over seks år (29.september, saksnummer 20-108571MED-SALT/) En mann er tiltalt for voldtekt til samleie av barn under 14 år. Saken har en strafferamme på over seks år. (1-2.oktober, saksnummer 20-072659MED-SALT/) Senja tingrett (5 saker

Strafferamme, lovbrudd - Ung

 1. Fra 01. oktober 2015 trådte straffeloven 2005 i kraft. Lovbrudd begått etter denne datoen pådømmes etter straffeloven 2005. I forbindelse med den nye straffeloven ble enkelte nye begreper innført, herunder kroprenkelse og kroppsskade. Tidligere ble dette omtalt som henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse. I denne artikkelen skal det forklares hva som ligger i begrepet.
 2. Et konkret bud er 5-6 år for drabsforsøg af denne type, jf. f.eks. højesteretsdommen U 2005.1607H: T var dømt for drabsforsøg, idet han stak en kniv i brystet på en mand, som T og hans kammerat kort forinden var kommet i klammeri med. Højesteret fastsatte straffen til 6 års fængsel, under henvisning til at straffen for drabsforsøg efter sædvanlig praksis er fængsel i 6 år i.
 3. Den unge mannen er også tiltalt for ordensforstyrrelse og trusler som fremmer alvorlig frykt, etter hendelser som henholdsvis høy musikk om natta og etter å ha truet to personer med kniv
 4. Strafferamme: Fire til seks års fengsel Kniv: Natt til 15. februar ble en mann knivstukket i taxikøen. Illustrasjonsfoto Av Lone Martinsen. Publisert: 15. mai 2015, kl. 19:00 Sist oppdatert: 15. mai 2015, kl. 19:00. Artikkelen er over 5 år gammel DEL. Mannen som i midten av februar i.
 5. ert med eggstål

knivforbud - Store norske leksiko

Straffeloven § 272

På ovenstående står oppført livstid som strafferamme ved f.eks. forræderi, under militær straffelov i krigstid. Vil det si at en soldat i krigstid, kan dømmes til mer enn 21 års fengsel? Strafferammer i Norge. Thomas Skogestad: 8/3/01 4:09 AM * Anders Ulri Paragrafen har en strafferamme på seks år. Syvertsen kan bli dømt overført til tvungent psykisk helsevern. Langfredag 14. april i år stakk han Bjørn Tore Ellingstad i brystet med en kniv. Kniv mot NAV-ansatt La oss ta med en annen fersk sak fra tingretten hvor det ble rettet alvorlige trusler mot en kvinnelig NAV-ansatt. Noe som dessverre synes å bli mer og mer vanlig Sist oppdatert: 21/08/2019. Offentlig og kvalitetssikret Sø

strafferamme - Store norske leksiko

 1. Det gælder typisk vold, hvor der anvendes slagvåben, kniv eller skydevåben. I visse tilfælde har volden været så grov, at der straffes efter straffelovens § 246. Det gælder bl.a. visse tilfælde, hvor volden har medført, at offeret er afgået ved døden
 2. Straffe-ramme på knivstikking? Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 3. Søndag morgen rykket politiet ut og pågrep en mann etter trusler og bruk av kniv i en lelighet på St. Hanshaugen i Oslo.. Seks års strafferamme - Mannen er løslatt etter avhør. Han ønsket.
 4. SVAR: Hei Dersom du blir tatt med skytevåpen på offentlig sted strafes du med bot eller fengsel inntil 1 år. Det samme gjelder for våpenetterligninger og kniv, jf. straffeloven § 188. Videre føl..
 5. I forhold til det å ha med seg kniv eller balltre snakker vi om en strafferamme på fengsel i inntil tre år. Skremmebiten av det hele kan komme inn under hensynsløs adferd og kan gi bøter eller fengsel i inntil to år, opplyser Sandersen
 6. 21 års strafferamme. Ifølge tiltalen knivstakk den nå 33 år gamle tiltalte mannen Egil Tostrup Bråten i brystregionen med en kniv natten til 18. november 2002. Bråten døde kort tid etter av forblødning. 33-åringen er tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse. 30-åringen er ikke tiltalt for selve drapet, men for grovt.

Oppreisning Oppreisning er en erstatningspost som er ment å kompensere for den tort og svie som krenkelsen har påført skadelidte. Oppreisningserstatning er meget praktisk i alle tilfeller der noen er utsatt for en straffbar handling, ettersom vilkårene for oppreisning som regel er oppfylt i disse tilfellene. Vilkårene for å få oppreisning er nesten helt like uavhengig av om ma Truet med kniv. Lytt til Konfliktrådspodden. Video om konfliktrådet. Vil du bli mekler? Les mer om hvordan, og hvorfor, bli mekler. Ofte stilte spørsmål Hva er vitsen med mekling? Siste nyheter

I tiltalen står det at mannen skal ha knipe barna, slått dei med flat hand, slått dei med skoskei eller andre gjenstandar og trua dei med kniv. Ei kvinne skal ha klort, sparka og spytta mot politibetjentar Køyrde bil med over tre i promille Strafferamme på inntil seks år i fengsel. Laila Kjærevik er forsvarar for mannen Komiteen viser til strl. §§ 352 a og 385 som begge har en strafferamme på tre måneder hvis man bærer kniv på offentlig sted eller griper til kniv under slagsmål. Voldskriminalitet ved bruk av kniv er økende, og de siste årene har mange blitt drept eller alvorlig skadet som følge av dette Grovt ran har en strafferamme på inntil 15 års fengsel, i henhold til Straffelovens § 328. Om ranet fører til død eller alvorlige skader og lovbryteren har vist uaktsomhet med hensyn til følgen, kan det straffes med lovens lengste straff, fengsel i 21 år Ifølge tiltalen skal 56-åringen omkring klokken 23.30 den 9. november i fjor ha truet seg inn i kvinnens bolig ved å rette en kniv mot mageregionen og halsen hennes. LES OGSÅ: 18-åring.

Det ble antatt at et forbud mot å bære kniv på offentlig sted ville føre til at færre personer bærer kniv, og dermed også redusere risikoen for ulovlig bruk. Straffeloven § 385 har ikke vært endret siden lovens ikrafttredelse. Begge bestemmelsene har en strafferamme på bøter eller fengsel inntil 3 måneder Det var 22. mars i fjor 16 år gamle Abraham Zerihon ble stukket ned med kniv og drept på en barneversinstitusjon i Nannestad. Kort tid etter ble en 19 år gammel medbeboer pågrepet og siktet for drapet. I dag møter den samme 19-åringen på tiltalebenken i Øvre Romerike tingrett. Strafferamme på 15 å Politi og ambulansepersonell er bekymret over økning i knivbruk på byen. - Mange sier de må ha noe å forsvare seg med, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen Vidar Bjørnstad (A): «Ifølge Finn Abrahamsen, avdelingsleder ved voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt, er våpensituasjonen i Oslo nå helt håpløs. Situasjoner der personer truer med kniv og skytevåpen, øker. Ulovlig våpenbesittelse har en alminnelig strafferamme på 3 måneder Men nå jobber Kommunal- og regionaldepartementet med en lovendring som kan senke terskelen til et halvt års strafferamme, skriver Aftenposten. Dette betyr i praksis at utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge kan bli utvist for både nasking og bæring av kniv på offentlig plass

Video ryster USA: Fire sigtet for racevold mod handicappet

Kniv-drapet var ikke planlagt . 22-åringen som drepte 20 år gamle Thomas Aleksander Dreier på Flisa i Hedmark kommer med helt nye opplysninger når rettsaken starter i Sør-Østerdal tingrett. Hadde kniv i ryggen. - Siktelsen er legemsbeskadigelse under særlig skjerpede omstendigheter med en strafferamme på åtte år. Det var flere vitner til overfallet,. Midt på natten skal mannen ha blitt holdt ut av et vindu og ranet med kniv Har brukt kniv tidligere Da politiet ba tingretten om videre fengsling av mannen, viste de til hans dom fra mai 2016. Da ble han dømt for et angrep med kniv, utendørs i Elnesvågen sentrum i.

drapstrussler - Jus - VG Nett Debat

Straffeloven § 352 a rammer den som bærer kniv på offentlig sted, mens § 385 rammer den som griper til kniv under slagsmål. Økt strafferamme vil gi mulighet til å pågripe og eventuelt varetektsfengsle den som overtrer et av straffebudene En kvinne i Trondheim er tiltalt for å ha mishandlet sønnene sine i flere år. Kvinnen skal ha slått en av sønnene med kniv og stengt dem inne i kjelleren. Ifølge tiltalen pågikk mishandlingen av de mindreårige guttene i Trondheim fra 2012 til 2019. I løpet av denne tiden skal kvinnen blant. De to mennene er også tiltalt for å ha tvunget fornærmede til å bli med på kjøretur i retning Ålesund, under trusler med pistol, øks og kniv. Det er også en tiltalepost for oppbevaring av. Straffeloven § 352 a rammer den som bærer kniv på offentlig sted, mens § 385 rammer den som griper til kniv under slagsmål. Økt strafferamme vil gi mulig-het til å pågripe og eventuelt varetektsfengsle den som overtrer et av straffe-budene. Departementet foreslår også å endre straffeloven § 161 om ulovlig anskaf

Hva er straffen for trusler? - Overgrep

strafferamme fengsel i flere måneder. Det kalles for Pre-aktiv strafferett, og er beregnet på å ta horna av de kniv på steder der det konsumeres alkohol. det har alltid eksistert ulike former for våpenforbud i vårt land, jfr våpenforbud på Alltinget, Våpenhus Hadde med seg øks og kniv Asylsøkeren hadde fått avslag på søknaden. Denne har en strafferamme på opptil 21 år, selv for forsøk. Minimumsstraffen er to års fengsel,. 7. mai i fjor rykket politiet ut til det mediene senere omtalte som «et slagsmål med kniv mellom tre menn» i Rykkinn i Bærum. Skjermdump, NRK. Familiens ære ble krenket da datteren giftet seg med en mann familien ikke hadde godkjent. Da gikk far (66) og sønn (36) ifølge tiltalen løs på broren til brudgommen Kjøpte kniv. Det var den 27. juni 2004 at far til gutten som 73-åringen er tiltalt for å ha misbrukt, Tiltalen mot 73-åringen, har en strafferamme på minimum to års fengsel,. Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med løpende hendelsesnyheter. 21.42: Etter en planlagt politiaksjon ble to albanere pågrepet i Oslo i september i fjor, etter å ha plukket opp det de trodde var 50 kilo kokain. Nå er de to siktet for narkotikaforbrytelser med en strafferamme på inntil 15 å

Video: Generelt om knivstål - Storbua

Tre unge menn tiltalt for vold etter kommunefesten

Voldtektsoffer angrep advokat med kniv (VG Nett) Da forsvarsadvokat René Ibsen begynte å stille spørsmål til kvinnen som skal ha blitt utsatt for en gjengvoldtekt, gikk hun til angrep med en. En elev ved Kongsvegen videregående skole i Mo i Rana er pågrepet av politiet etter at han skal ha truet en medelev med kniv på skolen En strafferamme på 14 dager til 10 år for vanlig landssvik vil stort sett være egnet til å favne dette spennet. Men etter departementets oppfatning er det kanskje nettopp i forhold til landssvikhandlinger det er behov for en egen bestemmelse om grov overtredelse

Stakk med denne kniven. nyheter. Tre nye personer i Tromsø har testet positivt for covid-19. Samtlige er knyttet til et lokalt smitteutbrudd i Vestvågøy i Lofoten

(VG Nett) Den danske politikeren John Thostrup (68) er tiltalt for grov vold etter han angrep en nabo med kniv på grunn av uenighet om en parkeringsplass Forholdet har en strafferamme på inntil 15 års fengsel. Varden har tidligere skrevet at opptak fra kameraet på bensinstasjonen viser at to menn var inne på bensinstasjonen i 40 minutter

Drap er det å ta liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andres død.. Drap er som utgangspunkt uønsket og straffbart, både historisk og i de aller fleste samfunn i verden.I eldre norsk språkbruk og fremdeles i mange andre land blir ordet mord brukt om drap i sin groveste og mest straffbare form. Men i en rekke situasjoner kan drap også være straffefritt Kniven skal ha hatt et mindre blad, rundt 5-7 centimeter langt. - Ingen ble direkte truet av mannen, men dette er ikke en situasjon noen ønsker å være i, sa politiets operasjonsleder Stine Mjelde til BT. Politiet kom til og fikk raskt kontroll på mannen, som er godt kjent for politiet fra før. Han ble pågrepet, men så løslatt igjen

Den samme strafferamme bør også gjelde for den som bærer kniv eller skytevåpen på offentlig sted. For grovere overtredelse av våpenloven mener utvalget at strafferammen bør kunne økes til 4 år, og under særdeles skjerpende omstendigheter, mener utvalgets flertall det bør kunne idømmes bøter og fengsel i inntil 6 år Selv om lovbruddet har en strafferamme på seks års fengsel, hadde ikke politiet mulighet til å rykke ut og pågripe gjerningspersonen Han har truet med å drepe henne og å «skjære henne i småbiter samtidig som han holdt en kniv mot henne». Så voldtok han henne. Dette skal ikke ha skjedd én gang, men flere ganger. - Dette er en alvorlig sak med en strafferamme på 21 års fengsel, sier statsadvokat Jarle Wikdahl, som er aktor i saken, til Adresseavisa (bak betalingsmur) - Drepte moren med kniv. Den somaliske jenta står tiltalt etter straffelovens paragraf 233 som har en strafferamme på inntil 21 års fengsel, med en minstestraff på 6 år Ble skåret opp i ansiktet med kniv: - Det siste jeg husker er at han står rett foran meg Av Artikkelen er over 3 år gammel Tirsdag startet straffesaken mot den 19 år gamle mannen. Forholdet har en strafferamme på ti år. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760; Annonser.

Styrka mistanke om at det var sonen som drap kvinna

I kjennelsen vises det til at saken er alvorlig, med en strafferamme på minimum tre års fengsel. Mannen ble stukket en gang med en kniv, som hadde et ca. 9 cm langt blad — Hun har erkjent å ha gjemt kniven, men erkjenner ikke straffskyld, sier Krogvold, som er påtaleansvarlig i saken. Kvinnen er tiltalt etter straffelovens paragraf 132, som har en strafferamme på to års fengsel Kan bli utvist for å bære kniv. Av-06.04.2004. Share 0. Tweet 0 Email Print 0 Shares. kriminelle utlendinger med arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge først utvises dersom forbrytelsen deres har en strafferamme på minst ett års fengsel. Dette ønsker regjeringen å endre på Den ene la en kniv mot halsen hennes — og snittet henne så hun begynte å blø. Deretter ble hun beordret til å kle av seg, før begge mennene, ifølge tiltalen, voldtok henne. To menn på henholdsvis 23 og 21 år er tiltalt for disse handlingene, som etter straffelovens paragraf 192 har en strafferamme på 21 års fengsel Tiltalt for å ha rispet mann med kniv Men mannen hevder han handlet i nødverge. Forsvarer - Han erkjenner ikke straffeskyld, sier mannens forsvarer, Roy Peder Kulblik

 • Berliner kartoffelhaus ehem. kartoffelhausno1 berlin.
 • Zwei gesichter bedeutung.
 • Hjerteinfarkt flere ganger.
 • Merkelige dyr.
 • Salsa fricke bielefeld.
 • Nrk høyskolen kristiania.
 • Logg ut nettbank.
 • Kleintierpraxis dr. schweizer wolfsburg.
 • Synstest barn helsestasjon.
 • Hva er forskjellen mellom emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret fra samme grunnstoff.
 • Utrop synonym kryssord.
 • Gülletransportwagen gebraucht.
 • Sondre utøya.
 • Edda freya mighty ships.
 • Tanzschule heiligenhafen.
 • Fiktive kryssord.
 • Iridium satellite.
 • Klar for baby.
 • Download lagu hijau daun cinta tak pernah singgah stafa.
 • Bilder vom pc auf handy.
 • Assemblage cépages rouges.
 • Kart o mania rellingen.
 • Kronprins håkon militær.
 • Spitfire cockpit.
 • Fahrplan schienenersatzverkehr höllentalbahn.
 • World of tanks blitz tipps.
 • Unternehmungen kreis tübingen.
 • Europris vin.
 • Ribbein.
 • Anker studentbolig oppsigelse.
 • Actionkamera til bil.
 • Canon kamera mit pc verbinden.
 • Pocahontas trt.
 • Sirkus bergen 2018.
 • Medfødt stoffskiftesykdom genfeil.
 • Falkensteiner borik.
 • Google's arts & culture app.
 • Bosnisk alfabet.
 • Rvv fahrplanauskunft regensburg.
 • Tv fot universal.
 • Dusjkabinett høyde 185.