Home

Kompetansemål norsk vg3 påbygg

Norsk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende

 1. Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse . Tilbys ved 214 skoler. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Alle utdanningsprogrammer . Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev
 2. Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram. På vg3 har du 30 timer i uken. Etter de to første årene på yrkesfag kan du altså ombestemme deg og ta Vg3 påbygging på tredjeåret, da får du studiekompetanse på like mange år som dem som går et studieforberedende løp
 3. Vg3. Bruk. Om produktet. Norsk for påbygging elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester
 4. - Norsk (281) - og et valgfritt programvalg (140 timer) Det er ikke mulig å ta lærlingstiden etter påbygg. Du kan enten gå i lærling, og ta påbygg etter, eller droppe læringstiden og kun ta påbygg etter Vg2. Du kan selvsagt ta alle fagene som privatist, hvis du ikke vil gå et år påbygg

I dette undervisningsopplegget knytter vi skrivefasene til eksamensoppgavene gitt i norsk på Vg3. Les mer. Lærarens modelltekst. I denne videoressursen viser ein norsklærar på vg3 korleis ho går fram når ho skal løyse ei langsvarsoppgåve frå hausteksamen 2015 Kontakt Påbygging er nyskrevet for påbyggingskurset Vg3. Verket følger i sporene til Kontakt Vg1-Vg2, men kan brukes uavhengig av hvilket verk elevene har brukt tidligere. Alt i én bok Teoristoff og tekstsamling er i samme bok, det gjør lærestoffet lettere tilgjengelig Norsk har kompetansemål etter 2., 4., Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. I yrkesfaglige . Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 3 av 14 utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generel Krav til oppgava og råd om gjennomføring. Et av læreplanmålene for norsk Vg3 og påbygg er at eleven skal kunne: gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for

Skal ta privatisteksamener til våren. Men hvor finner jeg pensumliste for hvilke bøker jeg må ha? Haster å finne det ut. Er i disse fagene: - Norsk vg3: bokmål skriftlig (NOR1211), nynorsk skriftlig (NOR1212), og muntlig (NOR1213). - Historie vg3: HIS1003 - Matte vg2, 2P: MAT1015 Noen som vet pen.. Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram - Læreplan i norsk for elever med tegnspråk (NOR05-05) Erlend Løken Volden har jobbet med å utforme ny læreplan for vg3. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media Håndverk De nye læreplanene for restaurant- og matfag Vg2 og Vg3 legges ut på åpen høring 20. juni NOR1410 Norsk med kort botid skriftlig Vg3 - påbygg NOR1411 Norsk med kort botid muntlig Vg3 - påbygg. Gjennomføring Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver,.

Video: Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

Norsk Vg3 - Påbygging til generell studiekompetanse på NooA videregående skole. Norsk Vg3 er for deg som ønsker påbygging til generell studiekompetanse. Det er for deg som skal ta eksamen i norsk hovedmål (fagkode NOR1231), norsk sidemål (NOR1232) og NOR1233 (norsk muntlig) Studieforberedende Vg3 og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Fagkode og fagnavn: NOR1213 Norsk muntlig NOR1233 Norsk muntlig Vg3 påbygg Type fag Fellesfag Oppgaveproduksjon: Eksaminator lager forslag til oppgaver. Skal samarbeide med sensor2 før ferdigstillelse av oppgavene. Alle tiders historie Påbygging er tilpasset læreplanen og målene for dette kurset. Der læreplanen gjør store hopp i tidslinjene har boken egne oppslag som binder sammen emnene. Alle tiders historie er et historieverk som samordner kompetansemålene en oversiktlig måte. Alle kapitler samkjører faglige og metodiske kompetansemål, slik at lærere og elever får et komplett læreverk Særemne: norsk Vg3. Alle elever på Vg3 skal skrive særemne, også kalt fordypningsoppgave. Men hva er egentlig et særemne? Jo, et særemne, eller en fordypningsoppgave, er en selvvalgt og utforskende oppgave om et relevant emne i norskfaget. Særemne eksempel

Bla i nye utgaven av Panorama Vg3! Bla i nye utgaven av Panorama Vg3! Issuu company logo Panorama er et læreverk i norsk for studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen Opplæringen innen Vg3 yrkessjåførfaget skal bidra til å utvikle fagarbeiderens ferdigheter, kompetanse gjennom å utføre forskjellige arbeidsoppgaver innen faget. Opplæringen skal legge til rette for utvikling av fagarbeiderens holdninger og evne til samarbeid med andre. Å arbeide selvstendig etter prosedyrer, gjeldende regelverk og utarbeide relevant dokumentasjon er også relevant i. Norsk Vg3. Norsk Vg3 inngår i Påbygging til generell studiekompetanse på NooA videregående skole.. Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse etter 23/5 regelen eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.. Kurset krever alminnelig gode norskkunnskaper. Merk at fremmedspråklige studenter med kort botid i Norge og/eller svake norskkunnskaper vil finne kurset krevende

Kurset inngår i følgende programpakker: Påbygg for yrkesfag med fagbrev dagtid. Opplæringen er basert på klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Acampus hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Undervisningen er intensiv og eksamensrettet.Forkunnskaper: Fullført Vg1 og Vg2 eller GK og VK1 yrkesfaglig studieretning NOR1233 Norsk muntlig Vg3 - påbygg NOR1410 Norsk med kort botid skriftlig Vg3 - påbygg NOR1411 Norsk med kort botid muntlig Vg3 - påbygg Gjennomføring Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir. Vg3 Påbygg og Vg4 Påbygg? 14.02.2018 2018 Videregående skole Hvor mange år er påbygg til generell studiekompetanse? 17.08.2018 2018 Utdanning Påbygg vgs. og ikke beståtte eksamener på Vg1 eller Vg2 15.05.2015 2015 Utdannin NOR1410 Norsk med kort botid skriftlig Vg3 - påbygg NOR1411 Norsk med kort botid muntlig Vg3 - påbygg . Gjennomføring Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver,. På vg3 påbygg skal du ha sidemål som en del av norskfaget. For å regne ut gjennomsnittskarakteren i norsk skal du bruke alle norskkarakterene du får på påbygg. Det er tre standpunktkarakterer, norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig, pluss eksamenskarakteren i norsk hovedmål (som er obligatorisk) og eventuelt eksamenskarakter i sidemål eller muntlig (som er trekkeksamen)

Kontakt Påbygging Vg3. Kontakt Påbygging er et læreverk i norsk for elever som tar påbyggingskurset og følger revidert læreplan fra 2013. På disse sidene finner du de digitale ressursene til læreverket. Læreboka er hovedkomponenten og dekker alle læreplanmålene Særemne: norsk Vg3. Alle elever på Vg3 skal skrive særemne, også kalt fordypningsoppgave. Men hva er egentlig et særemne? Jo, et særemne, eller en fordypningsoppgave, er en selvvalgt og utforskende oppgave om et relevant emne i norskfaget. Særemne eksempel Vg3 / opplæring i bedrift. Vg3 bygger på det Vg2 du gikk på, og foregår enten i skole eller i bedrift. Studieforberedende. Yrkesfaglig . Du fortsetter med det programområdet du valgte på Vg2, og velger videre fordypning i programfag eller nye programfag etter bestemte regler. Opplæringen foregår i skole VG3: Påbygg til generell studiekompetanse. Påbygg til generell studiekompetanse er ditt springbrett til høyere utdanning. Det beste er all den kunnskapen de deler med oss. Elev 2018. Info Fellesfag: Norsk, Matematikk, Naturfag, Historie, kroppsøving Historieeksamen vg3 påbygg gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, deg å kjøpe Å lykkes med eldre historie og Å lykkes med nyere historie disse bøkene er delt inn etter kompetansemål og var helt avgjørende for at jeg leste så effektivt som mulig

Norsk Vg3, Påbygging til generell studiekompetanse - Velg

Naturfag Påbygg. Forskerspiren. Forsøk og rapportskriving. Rapportskriving. Veiledning. Rapportskriving. Naturvitenskaplige rapporter er en egen sjanger Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Engelsk og samfunnsfag vil bli godkjent fra yrkesfag, slik at de fagene du får på Vg3 påbygg er: historie, matematikk, naturfag, norsk og kroppsøving. I tillegg må du ha programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Håper dette var svar på det du lurte på. Vennlig hilsen. Veiledningssenteret Follo i samarbeid med ung.no Studieforberedende Vg3: 393 årstimer Påbygg til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram og og studieforberedende Vg3 i naturbruk og medier og kommunikasjon: 393 årstimer Privatistordning: Privatistene må ha bestått karakter i både norsk hovedmål skriftlig, norsk sidemål skriftlig og norsk muntlig Fellesfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Revidert september 2018 Fagkode Fagnavn Utdanningsprogram NAT1003 Naturfag, fellesfag Påbygg generell studiekompetanse for yrkesfag, Vg3. Krav til generell studiekompetanse i Naturfag er 140 årstimer

Krav til oppgåva og råd om gjennomføring. Eitt av læreplanmåla for norsk på Vg3 og påbygg er at eleven skal kunne: gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Jeg tar Historie VG3 (studiespesialiserende) som privatist, og vet at man på videregående skoler (studiespesialiserende) har eldre historie i andre klasse og nyere historie i tredje klasse. Gjelder dette for privatisteksamen også, eller risikerer jeg å komme opp i eldre historie på min VG3 privatisteksamen Kompetansemål i norsk etter Vg3 - ST/SF Muntlig kommunikasjon. Eleven skal kunne. lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet; lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formå

Læreplan i norsk (NOR1-05

Signatur som gjerne brukes på påbygg, Kompetansemål for Vg3 her. Nå kan du også kjøpe en egen utgave av Norsk på 30 dager med fokus på muntlig norsk for deg som skal forbedre standpunkten eller opp i eksamen i muntlig norsk. Du kan kjøpe og laste ned boka her Tag Archives: vg3 og påbygg Fagblogginnlegg: Nabospråk og nabospråkundervisning. Posted on 25/02-2017 by Aelita Anatoliyivna Chobotar Torjusen. Det er særleg to kompetansemål frå læreplanen i norsk som får norsklærarar på vidaregåande skuler til å gruble,.

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse utdanning

Almenn påbygg på kveldstid over to år! Åssiden vgs tilbyr VG3 påbygning til generell studiekompetanse på kveldstid over to år som ordinært søkbart tilbud. Du må søke gjennom VIGO med frist 1. mars. Når og hvor er undervisningen? Undervisning er på Åssiden vgs, bygg G; 2 kvelder i uka i tidsrommet kl. 17.00 - 21.3 Er du yrkesfagelev kan du oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har: fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram ; eller oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) Du kan søke Vg3 påbygg etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller du kan søke Vg4 påbygg etter at du har oppnådd yrkeskompetanse med fagbrev/svennebrev, eller vitnemål. Du kan søke påbygg helt til utgangen av det året du fyller 24 Faget dekker kompetansemålene for både norsk påbygg og norsk vg1, vg2 og vg3 studiespesialiserende. Du kan også ta dette faget dersom du tar norsk som andrespråk. Videoundervisningen dekker alle temaene i faget. Målet vårt er å gi deg kunnskap og oversikt til å mestre faget og eksamen Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget Bestemmelser for sluttvurdering: Hovedområder Ordning Helsefremmende arbeid Kommunikasjon Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager. Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget

Forlag Det norske samlaget ISBN-nr Tema: 978-82-521-7072-6 Signatur 3: 978-82-521-7135-8 Nedenfor finner du forslag til hva du bør lese og arbeide med for å oppfylle læreplanens kompetansemål for faget. Alle tekster kan byttes ut mot tilsvarende 1. MUNTLIG TEKSTPRESENTASJON Fordypningsoppgav Er du yrkesfagelev og ønsker generell studiekompetanse kan du ta Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse på Kuben vgs Da fikk jeg alltid karakter 5. Men på VG3 allmenn påbygg, da måtte jeg lese 30-40 sider gjerne 4-5 ganger, og gjøre 30 oppgaver. Mens på studiespesialisering så hadde de hele Naturfag på VG1 (140t), og dermed ble hele faget behandlet som et VG1 fag. Mens siste del av 56t+84t, ble behandlet som et VG3 fag Vi har opprettet til sammen 29 nye fagkoder for å skille ut norsk/samisk/finsk på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med egne koder (ikke lenger samme fagkoder som Vg3 studieforberedende utdanningsprogram) Fra modul 2 finner vi alle kompetansemål fra Vg3 / opplæring i bedrift for det aktuelle lærefaget - disse er ikke endret. I tillegg inneholder læreplanen utvalgte kompetansemål fra programfaget for Vg1 og Vg2, og fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag (yrkesfaglige utdanningsprogram)

Hva er påbygging til generell studiekompetanse (påbygg)

Læreplan i historie - utvalgte kompetansemål etter Vg2/Vg3 Historieforståelse og metoder, Vg2 finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege. Norsk (VG3) Opplastet av. Eila Hansen. Studieår. 2018/2019. Hjelpsom? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Nyromantikken:tidlig modernisme Språklige Virkemidler Epikk - epik Poetisk Realisme Realisme Renessansen. Forhåndsvis tekst. Retorikk og reklameanalyse. Studieforberedende og Vg3 påbygg til generell studiekompetanse Fagkode og fagnavn NAT1002 Naturfag studieforberedende NAT1003 Vg3 påbygg til generell studiekompetanse skal du forberede deg på en praktisk øvelse som omfatter andre kompetansemål. Eksaminasjonen (inntil 45 min Kjøp Kosmos Påbygging Lærebok (2018) fra Cappelen Damm Undervisning Kosmos Påbygging fra 2018 er skrevet for yrkesfagelever som ønsker generell studiekompetanse i naturfag. Utgaven er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn enkle hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende. Et ønske vi har fått på skolebesøkene vi har gjennomført dette året, er en oversikt over hvilke kompetansemål som er dekket i de ulike kapitlene. Dette har vi nå laget for å gjøre verket enda mer brukervennlig. Oversikten finnes på side 610 i det nye opplaget av Perspektiver, og du kan også se den her

Kompetansemål: gjøre rede for gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, Elevene har i forkant av økten lest side 417-422 i læreboka (side 205-210 i Vg3-bok/315-320 i påbygg) og gjort Husker du-oppgave 1-4 på side 428 (side 216 i Vg3-bok/326 i påbygg) NOR1213 Norsk muntlig Vg3 studieforberedende NOR1233 Norsk muntlig Vg3/Vg4 påbygg. SPR3008/SPR3009 Internasjonal engelsk SPR3010/SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk SPR3012/SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur. REA3008 Geofag Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre

Norsk for påbygging

Læreplan = Kompetansemål for Historie etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Læreplanen sier noe om hva det forventes at elevene skal kunne etter at de er ferdige med et fag. For meg som privatist virker det ikke egentlig som boka jeg bruker ( Historie Vg3 Påbygging ) fokuserer særlig på første halvdel av læreplanen, hvilket er Historieforståelse og metoder Forbudssaken preget norsk politikk i mellomkrigstiden. Det ble holdt to folkeavstemninger, virket inn på tre stortingsvalg, og førte til tre regjeringers fall. 4. Det ble skapt nye skillelinjer i norsk politikk i 1920-årene

Fellesfag: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, kristendom og kroppsøving. Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3 Norsken er også ganske grei, samt matte, men nynorsken er noe herk. Spørs litt hva slags ut gangspunkt du har, men det er vanskelig å lære seg nynorsk på egen hånd. Kan evt. ta nynorsk på nettkurs og resten som privatist? Jeg gikk selv påbygg på skolen, ikke som privatist, og det var noe herk

Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3. Mediene i samfunnet. Mediehistorie. Norsk reklamehistorie 1850 Vis kompetansemål. Avisannonse Aftenposten 1899. Flere dyktige norske tegnere innførte humor i reklamen, og med bakgrunn i ukebladene og humorbladene som kom ut på denne tiden laget de mye underholdende reklame Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Perspektiver Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Navigasjon. Gå til innhold. Perspektivers kildepakke; Kompetansemål, del 1. Kompetansemål, del 1. Lik dette: Liker Laster... Legg igjen en kommentar. Legg igjen en kommentar Avbryt svar Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving Felles programfag: Grunnleggende helsefag, ambulansemedisin, ambulanseoperative emner Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg3

Hvilke fag har vi på Vg3 påbygg? - Ung

 1. Vi har tre klasser med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Vi blander elever med og uten fagbrev i samme klasse. Vg3 påbygg er et springbrett for videre utdanning om du har fagbrev eller ikke. Vi har satt opp en tabell som viser hvilke fag som er nødvendig for at vilkårene for generell studekompetanse skal bli oppfylt
 2. Vi tilbyr språkkurs i norsk Vg3 påbygg (dag) - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Undervisningen er intensiv og eksamensrettet
 3. Vi tilbyr kveldskurs i norsk Vg3 påbygg - generell studiekompetanse. Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert
 4. - Studiebok for Vg3 - Tekstsamling for Vg3 - Fagnettstad elev - Fagnettstad lærer - d-bok. Signatur er skrive av lærere som har mange års erfaring med å undervise i norsk på yrkesfag. Signatur 3, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett
 5. Aktuelle kompetansemål for opplegget Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, Vg3 påbygg fram til 2022. forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette

Da mangler du norsk (feks 1211,1212,1213 for alle eksamen i faget), nat1003, his1002 eller his1003, samt 2py. Bøker Naturfag - kosmos påbygg (hvis du har nat1001 og kun trenger nat1003 Yrkesfag med påbygg. Hvis du har videregående med yrkesfag, kan du ta påbygg for å få generell studiekompetanse. Hvor mange fag du må ha, avhenger av om du har hatt to eller tre år med yrkesfag, og om du har fagbrev. To år yrkesfag. Har du toårig yrkesfag, trenger du disse fagene som påbygg: Norsk; Historie; Naturfag; Matematikk 2P-Y. Her får du overblikk, styr på eksamensforberedelsen og tips til å klare deg igjennom norsk muntlig eksamen Vg3. Denne veiledningen til eksamen i norsk muntlig er laget for elever/privatister som får melding om hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamenen, og som får utdelt et tema eller en problemstilling som de skal lage en presentasjon til 24 timer før eksamen

Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk på Vg3

Fordypningsoppgaven i norsk vg3. Søk på dette nettstedet. Fordypningsoppgaven i norsk vg3 - en ressurs for Eiker, Kongsberg og Gol videregående skoler; Kildebruk; Kompetansemål:-tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster-bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie - en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.. Bøkene utdyper temaer i norsk og samfunnskunnskap for voksne, og gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt Læreplan i kokkfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Få hjelp til å løse oppgaver fra læreboka i norsk. Bla gjennom eksempler på besvarelser i norsk, og få tips til hvordan du kan svare på oppgaver i norsk. Få hjelp til oppgaver fra tema vg1, vg2 og vg3 samt oppgaver fra panorama. Hent inspirasjon til en god besvarelse her Norsk læreren min sa i dag at med eksamenene pluss de normale standpunktskarakterene er det sjanse for å få 6 standpunktskarakterer i Norsk på vitnemålet på påbygg. Men hun er veldig gammel og fjern, vet ikke om det er sant eller hun bare fant på det, noen som vet

Kontakt Påbygging Cappelen Damm Undervisnin

 1. Kapittel 10 - Førestillingar om det norske; Kapittel 11 - Norrønt og moderne norsk; Kapittel 12 - Språkhistorie på 1800-talet; Læreplaner og årsplaner. Årsplan Intertekst Vg2 - nettressurs - med innhold; Årsplan Intertekst Vg2 - nettressurs - uten innhold; Kompetansemål - Vg2 ST; Lærerressurs Vg3. Undervisningsopplegg.
 2. drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet», føreslått etter vg3 og påbygg. Det høver godt som eit avsluttande kompetansemål i talespråkopplæringa til elevane. 1.3 Grammatikkunnskapar Opplæring i skriftleg norsk er kjernen i norskfaget. Skal faget avgrensast, må det gjerast på anna vi
 3. Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Perspektiver Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Navigasjon. Gå til innhold. Kompetansemål fordelt på kapitlene; Verket har nå kommet i norsk oversettelse,.
 4. Norsk Muntlig (Vg3) NOR1233 . Historie (Vg3) HIS1003. 140. Matematikk 2P-Y Påbyggning (Vg3) MAT1005 . 140. Naturfag Påbyggning (Vg3 Sosialkunnskap (Vg3) (programfag) SAM3016. 140 . 841. Vg3 Påbygg etter Vg3 u/fagbrev eller etter fagbrev . Norsk Hovedmål (Vg3) NOR1231. 281. Norsk Sidemål (Vg3) NOR1232 . Norsk Muntlig (Vg3) NOR1233.

Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Trenger du en oversikt over alle ressursene i Perspektiver? I denne veiledningen vil vi forsøke å gi deg som lærer en oversikt over alle ressursene i Perspektiver, og hvordan de kan brukes.. Vi har også laget noen nyttige opplegg for å hjelpe elevene å oppsummere det de har arbeidet med Kurset norsk for videregående skole (studieforberedende) inngår i generell studiekompetanse. Det er for deg som skal ta eksamen i norsk hovedmål (fagkode NOR1211), norsk sidemål (NOR1212) og NOR1213 (norsk muntlig). De fleste privatister skal ta skriftlig eksamen i både hovedmål og sidemål. Norsk Vg3 inngår i generell studiekompetanse

Norsk Vg3 inngår i Generell studiekompetanse på NooA videregående skole.. Kurset Norsk Vg3 for videregående skole (studieforberedende) inngår i generell studiekompetanse.Det er for deg som skal ta eksamen i norsk hovedmål (fagkode NOR1211), norsk sidemål (NOR1212) og NOR1213 (norsk muntlig) Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Perspektiver Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Navigasjon. Kompetansemål fordelt på kapitlene; Det tverrfaglige seminaret er for lærere som underviser i norsk, samfunnsfag,. Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk. På nivå to blir perspektivet utvidet og elevene får gå mer i dybden eller bredden

Elevene følges i tillegg opp gjennom de 4 årene med varierende antall timer av teoretisk opplæring innenfor den aktuelle fagbrevsretningen med kompetansemål fra Vg3-læreplanen. Dette for å styrke oppfølging av elevene frem mot obligatorisk tverrfaglig eksamen som foregår år 3. Et veiledende timetall i dette er 250, med et tak på 308 Påbygg SUM Norsk 56 56 281 393 Engelsk 84 56 140 Matematikk 84 140 224 Naturfag 56 84 140 Samfunnsfag 84 84 Historie 140 140 Kroppsøving 56 56 56 168 1289 7. sep 2018 17 Vg1 og VG2 yrkesfag + påbygg Fellesfag

Norsk - Tips til fordypningsemne i norsk - NDL

Vg3: 281 timer - gjelder for elever som ikke har samisk eller finsk som andrespråk Kompetansemål etter vg 3 påbygg - yrkesfaglige utdanningsprogram Læreplan i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Hvordan bruke UB i norsk Konkrete arbeidsoppgaver som eleven jobber med i UBen: Muntlig kommunikasjo Bli klar til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål og Norsk sidemål på Vg3 med Studienetts veiledning. Veiledningen hjelper deg med å forberede deg enkelt og effektivt, slik at du kan oppnå et godt resul (

Opplæring i kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift og Vg3 i skole fra andre utdanningsprogram Dersom yrkesfaglig fordypning brukes til opplæring i bedrift, skal skolen ta initiativ til å samarbeide med opplæringsansvarlig i bedriften om å utarbeide lokale læreplaner Påbygg til generell studiekompetanse er et utdanningsprogram for deg som har avsluttet Vg2 yrkesfag og som ønsker generell studiekompetanse. Etter ett år går du opp til samme eksamen som Vg3-elevene på studieforberedende

Norsk særemne tråden for VG3 allmenn påbygg eller VG3 studiespesialisering Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Norsk særemne tråden for VG3 allmenn påbygg eller VG3 studiespesialisering. Av Tricell, 7. oktober 2010 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet Vurderingskriterier for muntlig eksamen i norsk Vg3. Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Kompetansemål Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Innledning Innhold Temaene og problemst illingene hentes fra læreplanens hovedområde Språk, litteratur og kultur Norsk for påbygging Unibok er en digital utgave av læreboka. Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet. Norsk for påbygging er en sammenslått lærebok og tekstsamling. Lærebokteksten er differensiert på to nivåer. Teksten på nivå én er basisstoffet om emnet i et lettfattelig og tydelig språk

Fordypningsoppgaven i norsk vg3. Søk på dette nettstedet. Fordypningsoppgaven i norsk vg3 (Kompetansemål: analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag,. Kompetansemål og vurdering Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram. Elevene viser kompetanse i norsk på Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram når de analyserer, tolker og sammenligner tekster, når de utforsker tekstenes kontekster og reflekterer over tekstene Fordypningsoppgaven i norsk vg3. Søk på dette nettstedet. Fordypningsoppgaven i norsk vg3 - en ressurs for Eiker, Kongsberg og Gol videregående Med utgangspunkt i tre norrøne tekster med oversettelser til moderne norsk. (Kompetansemål: Gjør rede for sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk) Forslag til tre. Fordypningsoppgaven i norsk vg3. Søk på dette nettstedet. Fordypningsoppgaven i norsk vg3 - en ressurs for Eiker, Kongsberg og Gol videregående skoler; Kildebruk; (Kompetansemål:Sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning).

 • Kattekostyme.
 • Privat jordmor oslo.
 • Rundormer kryssord.
 • Steine bearbeiten anleitungen.
 • Fatimas hender.
 • Ekornes fabrikker fetsund.
 • Hamburger med ost og bacon.
 • Kevin costner bodyguard.
 • Rom bilder zum ausmalen.
 • Spotted app match.
 • Naturkundemuseum braunschweig eintrittspreise.
 • Proteiner i rått egg.
 • Usa maktfordeling.
 • Åsta stasjon.
 • 830s pris.
 • Gnagsår tips.
 • Offiser rang.
 • Instagram caption norsk.
 • Fibroadenom brust homöopathie.
 • Maui tikitiki.
 • Fast car tabs lyrics.
 • Pitch black sugru.
 • Weight rhino.
 • Pokémon go evolution gen 3.
 • Kjerringråd mot munnsår.
 • St. pauli landungsbrücken folgen.
 • Determinant norsk.
 • Lystløgner behandling.
 • Bota fobier.
 • Neue fritzbox 7590.
 • Mitt i city gallerian karlstad.
 • Sonette.
 • Atx 24 pin.
 • Yamaha p45.
 • St. martin bildergeschichte.
 • Selvransakelse betydning.
 • Dnb aksjehandel kurtasje.
 • Zeugen jehovas zeichen.
 • Windows server 2016 licensing calculator.
 • Kleine zeitung villach.
 • Vianor grini.