Home

Kompetansemål norsk vg2 yrkesfag

Vg1, Vg2 og Vg3 Vg1 Opplæringen foregår i skole og består av både fellesfag (f.eks. norsk, matematikk og engelsk) og programfag fra utdanningsprogrammet ditt Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk; vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engels Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august 2013) Muntlig kommunikasjon: Skriftlig kommunikasjon: Språk, litteratur og kultur: lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

Vurderingsveiledning: Norsk Yrkesfag Vg2 Eksamen kompetansemål og iht. oppgitte vurderingskriterier. Til eleven Ta deg tid til å sette deg grundig inn i tema, slik at du får oversikt over omfanget av oppgaven. Vurderingveiledning i norsk yrkesfag Author Unntak på Vg2: Dette gjelder ikke for elever som følger utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. For disse utdanningsprogrammene skal yrkesfaglig fordypning på Vg2 bare brukes til opplæring i kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram Eksamensoppgavene i norsk for YF har tradisjonelt vært laget lokalt - enten på den enkelte skolen eller av ei fagnemnd som har laget oppgaver for skolene i et fylke. Fra og med våren 2016 har alle fylker tilbud om å bruke de samme eksamensoppgavene i norsk for Vg2 YF. Initiativet til dette ble tatt av fylkesutdanningssjefene De har også trent på argumentasjon. Uten at det er nevnt i denne sammenhengen, kan en også se at klassen har arbeidet med kulturmøter, som riktignok er et kompetansemål i Vg2. Spørsmål til diskusjon. Hvilke arbeidsmåter og skriveoppgaver bidrar godt til å øve skriving som grunnleggende ferdighet i norsk på yrkesfag

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

 1. NOR1206 Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. NOR1206 Høsten 2019 Eksamensoppgave. Last ned. 2019 vår - Eksamen. Last ned. 2018 høst - Eksamen. Last ned. 2018 vår - Eksamen. Last ned. 2017 høst - Eksamen. Last ned
 2. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging
 3. FYR-konferanse om fagfornyelsen i fellesfagene på yrkesfag. 6. februar 2020 på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport. Eksamensoppgaver i norsk på yrkesfag. I denne ressursen viser vi eksempler på tidligere gitte eksamensoppgaver i norsk for yrkesfaglige programområder. Oppgavene kan brukes i skriveopplæringa og som forberedelse til eksamen
 4. oriteter med kort botid i Norge - Vg2 yrkesfag 27. april 2019 | Print ut. I ressursen finner du eksamensoppgaver, eksamensveiledning og kjennetegn på måloppnåelse
 5. Vurderingskriterier for muntlig eksamen i norsk yrkesfag. Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Innhold Temaer og kompetansemål hentes fra hovedområdet Språk, litteratur og kultur Kandidaten presenterer et tema med en viss sammenheng innenfo

Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering. Hvis du har fullført Vg1 studiespesialisering kan du søke enkelte yrkesfaglige programområder på Vg2, ved enkelte videregående skoler: Hellerud: Vg2 byggteknikk, Stovner: Vg2 helsearbeiderfag, Vg2 hudpleier, Vg2 overflateteknikk, Kuben: Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Læreplan i historie - utvalgte kompetansemål etter Vg2/Vg3 Historieforståelse og metoder, Vg2 finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege.

Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1206

 1. ologi som er tilpasset eget utdanningsprogram,.
 2. Fagfornyelsen og nye læreplaner på yrkesfag. Formålet «Formålet med å fornye Kunnskapsløftet kompetansemål på Vg1, vg2 og Vg3. 3 tverrfaglige temaer •Demokrati og medborgerskap kunst og håndverk, norsk, engelsk, musikk
 3. Norsk er nå lagt til Vg2 på yrkesfag, men har mange overlappende kompetansemål med norsk Vg1 SF. Vi jobber derfor parallelt med å bygge opp norsk for yrkesfag og utvikle nye fagressurser som dekker den læreplanen. Noe av det oppdaterte innholdet vil vi gi tilgang til allerede fra høsten av,.
 4. På yrkesfag er målet å gjøre fagene mer fremtidsrettet. Det elevene lærer, skal være relevant for senere arbeid (se faktaboks). - Det er der vår bekymring er. Med nye læreplaner og kompetansemål blir det kanskje behov for nytt utstyr og nye måter å jobbe på, sier Kristin Støten. Hun er rektor på Halden videregående skole
 5. Dette er ein halvårsplan som syner korleis ein kan samarbeide mellom faget Prosjekt til fordjuping og norsk.Heile hausthalvåret har fokus på kommuinikasjon, presentasjon og rapportskriving. Arbeidet byggjer opp mot utplassering i arbeidslivet i 14 dagar og etterarbeid etter dette
 6. Ønsker du å få året godkjent må du søke om forhåndstilsagn om godkjenning av opplæringen i utlandet. Det er en avtale mellom deg og skolen/fylkeskommunen din i Norge, som spesifiserer hvilke forutsetninger som må oppfylles for at utvekslingsåret kan godkjennes som et tellende skoleår i Norge når du er tilbake
 7. File Download vurderingskriterier_og_kompetansemal_-_engelsk_vg1.docx (33.35 KB) Rapporter. Læreplan i engelsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk

NKI - Norsk for Vg2 yrkesfag - utdannin

Samfunnsfag vg2 yrkesfag (SAF1-03). Samfunnsfag vg2 yrkesfag er ett av fellesfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram på NooA videregående skole.. Dette kurset inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp. Kurset er basert på læreplanen i samfunnsfag, og tar for seg individ og samfunn, kultur og religion, politikk og demokrati, arbeids. I tillegg inneholder læreplanen utvalgte kompetansemål fra programfaget for Vg1 og Vg2, og fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag (yrkesfaglige utdanningsprogram). Alle læreplanene er utviklet i to varianter, én variant med kompetansemål fra den ordinære læreplanen i norsk, og én variant med kompetansemål fra læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i. Yrkesfag på videregående skoles nivå Vg1, Vg2 og Vg3. Velg mellom følgende yrkesfaglig utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Vg1. Helse- og oppvekstfag Vg1. Elektrofag Vg1. Service og samferdsel Vg1. Ambulansefag Vg2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2. Byggeteknikk Vg2. Elenergi Vg2 Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, overgang fra studiespesialisering til yrkesfag. Vg2 Matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig. Videregående skoler som tilbyr Vg2 Matfag. Vidare skal dei medverke til å ta vare på og vidareutvikle viktige norske og samiske mattradisjonar disse elevene ha 281 timer i norsk for å dekke læreplanmålene for både vg2 og vg3. Denne oppgavens formål er å analysere oppgavesettene elevene i ulike fylker får, i forbindelse med lokalt gitt eksamen i skriftlig norsk på yrkesfag vg2, også betegnet med fagkoden NOR1206

Norsk for yrkesfag 2

Vg3 Påbygg etter Vg1 og Vg2 yrkesfag . Norsk Hovedmål (Vg3) NOR1231. 281. Norsk Sidemål (Vg3) NOR1232 . Vg2 . Eksamen i norsk, engelsk og kroppsøving på Vg2 omfatter . pensum fra Vg1 og Vg2 . Kroppsøving (yrkesfaglig utd.prog.) (Vg1+Vg2 Dette er ein video som er laga for å gje elevane oversyn over kva ein rapport på yrkesfag eigentleg er. Kva typar rapportar har vi og kva type rapport er nyttig i kva samanheng?Videoen er primært knytt mot faget Prosjekt til fordjuping og Norsk, men det er også lagt inn tilknyting til læreplanmål for programfaga på vg1 og vg2, for å syne den tverrfaglege samanhengen mello 2-timersfaget i norsk på Vg1 i yrkesfag kan være en særlig stor utfordring for læreren. som riktignok er et kompetansemål i Vg2. Spørsmål til diskusjon ***** 1. Hvilke.

Kryssløp og yrkesfaglig opphenting Videregående

Vg1, Vg2 og Vg3 Videregående opplæring - vilbli

Læreplan i engelsk (ENG1-03

 1. Kompetansemålene for Vg1 (Vg2 - yrkesfag) ligger her Kompetansemål for Vg2 her Kompetansemål for Vg3 her. Så lager jeg oppgaver med emner som verken er for smale eller for omfattende. Oppgaven må være såpass omfattende at det er mulig å snakke om det i mer enn 30 sekunder, men ikke så utflytende at det er umulig å avgrense
 2. Norsk for yrkesfag (2020) • Kompetansemålene i norskfaget presentert ved hjelp av tekst og eksempler eleven forstår og kan kjenne seg igjen i • Yrkesretting både i læreboka og i den digitale ressurse
 3. Kompetansemål - Vg2 ST Muntlig kommunikasjon. Eleven skal kunne. lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner; bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner; presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffe
 4. Fellesfag Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fagkode Fagnavn ENG1003 Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig Det er privatistens ansvar å skaffe seg lærestoff som dekker læreplanens kompetansemål. Lærestoff kan du finne på bokforlagenes hjemmesider. Ndla.no er digitale læremidler for videregående opplæring
 5. Elever som kommer fra Vg1 studiespesialisering har oppfylt kravet til fellesfag for Vg2 på yrkesfag (norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag). Det frigjør 196 timer på Vg2, og disse timene må fylles med innhold for å tilfredsstille kravene i fag- og timefordelingen
 6. Dette opplegget er et samarbeid mellom engelsk-, norsk- og programfaglærer på TIP Vg2. I engelsktimene ser elevene en engelskspråklig instruksjonsvideo om daglig vedlikehold av en gravemaskin. Med utgangspunkt i videoen skal hver elev utarbeide sin egen, skriftlige instruksjonsmanual, men denne skal være på norsk

Lærebok norsk for yrkesfag Vg2. Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand. Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2021 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202597313 Fleksibind Yrkesfag Vg2. Legg i ønskeliste. Moment vg1-3 (2020) Elevnettsted Digitale lærerressurser norsk studieforberedende norsk vg2 yrkesfag. Signatur. Norsk for yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2. Norsk påbygging Vg3. - Markedslederen nå i ny utgave! - Ny og spenstig Signatur kommer våren 2013 i tråd med den nye læreplanen i norsk - Ryddig og oversiktlig - Nyskapende digital lærerressurs som elevene har stor glede a Kjøp 'Tracks, engelsk for yrkesfag, vg1, vg2' av Richard Burgess fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820239861 Kosmos Påbygging fra 2018 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Alle kompetansemål fra yrkesfag repeteres kort. Det er lagt inn enkle hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel

Helsefagarbeideren

Læreplan i samfunnsfag - utvalgte kompetansemål etter Vg1/Vg2 Individ, samfunn og kultur analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og. Tverrfaglig praktisk eksamen Vg1, Vg2 og Vg3 Yrkesfag. Gjelder disse fagkodene. Under eksamen er det viktig å sikre tverrfaglighet, og kompetansemål fra alle de underliggende felles programfagene kan trekkes inn i oppgaven. Engelsk-norsk ordbok. Kalkulator Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag - puif.christianlouboutinuk.co Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag Read Book Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag specifically acquire guide by on-line. This online publication samfunnsfag vg2 yrkesfag can be one of the options to accompany you as soon as having additional time. It will not waste your time. acknowledge me, the e-book wil Samfunnets behov for personer med relevant helse- og oppvekstfaglig utdanning øker. Vi tilbyr flere studieretninger innen disse fagene på videregående skole, både for deg som trenger å ta yrkesfagene innen Vg1, Vg2 og Vg3 - for å oppnå fagbrev eller autorisasjon, og for deg som er kvalifisert til å ta fagbrev som praksiskandidat

Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige

 1. Norsk for vg1 yrkesfag Signatur er skrevet for elever som tar norsk for yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 etter revidert læreplan fra 2013. Verket er enkelt og oversiktlig, og gir et godt grunnlag for å kunne gå videre med norsk påbygging i Vg3
 2. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 Matematikk Kontakt: norsk for yrkesfag Vg1 - Vg2 (2014) Grundvig mfl. One of the competence aims requires Vg1 pupils to select and present an in-depth study topic within their Jeg underviser selv i engelsk og norsk på yrkesfag,
 3. Grip teksten Vg2 (BM) Word: Grip teksten Vg2 (Nyn) Word: Grip teksten Vg3 (BM) Word: Grip teksten Vg3 (Nyn) Word: Norsk YF. Norsk for yrkesfag 1 (læreboka) Word: Norsk for yrkesfag 1 (tema) Word: Norsk for yrkesfag 2 (læreboka) Word: Norsk for yrkesfag 2 (tema) Word: Norsk for påbygging. Norsk for påbygging Word: Samfunnsfag SF/YF. FOKUS.
 4. Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag Getting the books samfunnsfag vg2 yrkesfag now is not type of challenging means. You could not solitary going later than ebook increase or library or borrowing from your connections to approach them. This is an extremely simple means to specifically get guide by on-line. This Page 4/1
 5. st to fagoppgaver. I tillegg har hvert kapittel kapitlet i korttekst som dra-tekst-oppgaver og tester som sjekker om elevene har skjønt innholdet. Kapitlet
 6. Kontakt Basis (bm): Norsk yrkesfag Vg1-Vg2 . ISBN 9788202541781, 2017, 1. utgave, Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand . Gis bort! Kjøp Selg. Skills : service og samferdsel : engelsk for yrkesfag vg1/vg2 . ISBN 9788205463028, 2014.
 7. Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Påbygging gir deg de fagene du mangler for å få studiekompetanse. Med generell studiekompetanse kan du søke deg videre på universiteter og høyskoler

Kompetansemål fordelt på kapitlene - Perspektive . nesmerker, Allmennfaglig påbygg u/fagbrev. Dersom du har Vg1 og Vg2 yrkesfag uten fagbrev, trenger du denne fagpakken for å oppnå generell studiekompetanse. Pakken inneholder fagene norsk, historie, matematikk 2PY, naturfag vg3 påbygg, kroppsøving og et valgfritt programfag ; Úvod. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å gå videre med. På både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner. Både på Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke. Se oversikt over fag- og timefordeling på vilbli.no Norsk vg2 yrkesfag Signatur er skrevet for elever som tar norsk for yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 etter revidert læreplan fra 2013. Verket er enkelt og oversiktlig, og gir et godt grunnlag for å kunne gå videre med norsk påbygging i Vg3

Læreplan for yrkesfaglig fordypning Videregående

Leseliste, VG2 YF, NOR1219 norsk muntlig Lærebok: Norsk for yrkesfag 1 og 2, (Gitmark-Haraldsen - Nøstdal), Aschehoug. Fagstoff: Norsk for yrkesfag 1, s 8 - 123 Norsk for yrkesfag 2, s 8 - 148 Litteratur: Noveller: Frode Grytten: Fittetjuven s 148 , bok nr. Norsk. Språket som mulighet. Sakprosa. Leserinnlegg Velg yrkesfag - bli ingeniør Øvelse. Velg yrkesfag - bli ingeniør! LK20. LK06. Vis kompetansemål. Som byggingeniør planlegger og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Du kan også jobbe med drift, vedlikehold eller inspeksjon av bygg. Denne lisensen gir deg rett til å dele og. Påbygg til generell studiekompetanse er et utdanningsprogram for deg som har avsluttet Vg2 yrkesfag og som ønsker generell studiekompetanse. Etter ett år går du opp til samme eksamen som Vg3-elevene på studieforberedende

Eksamensoppgaver i norsk på yrkesfag Skrivesentere

Velkommen til Klar melding 2, Kort og godt. Her vil du finne interaktive oppgaver og tilleggsstoff til boka. Dersom du ønsker å jobbe med språkoppgaver, så fiinner du mange på nettstedet til Klar melding 1, Kort og god Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok. Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig! Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene

Lærebok norsk for yrkesfag Vg2. Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand. Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2021 Læreplan Fagfornyelsen ISBN 9788202597313 Fleksibind Yrkesfag Vg2. Legg i ønskeliste. Liv og helse Yrke (2020) Helse- og oppvekstfag vg1. Sigrid Bogstad, Annette Bråthen og Hilde Lindemann Andressen Bokmål (Norsk) Nynorsk (Norsk) En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag. Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse - etter Vg2 eller - etter oppnådd yrkeskompetanse gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av. Norsk . Program: Studieforberedende. Trinn: Vg2. Bruk. Om produktet. Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester..

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal Norsk Vg1 Yrkesfag (NA+TIP) Norsk Vg2 Yrkesfag (HO+PIN) Samfunnsfag (TAF4) Denne bloggen vil først og fremst være knyttet til norsk- og samfunnsfagsundervisning i den videregående skole Norsk for yrkesfag for Vg1 og Vg2 dekker alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Læreverket består av en kombinert lære- og arbeidsbok, elevnettsted og lærernettsted. Bak norskverket står et solid forfatterteam: Mette Haraldsen har mer enn tyve års erfaring som læreverkforfatter Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3. Mediene i samfunnet. Mediehistorie. Norsk reklamehistorie 1850 Vis kompetansemål. Avisannonse Aftenposten 1899. Flere dyktige norske tegnere innførte humor i reklamen, og med bakgrunn i ukebladene og humorbladene som kom ut på denne tiden laget de mye underholdende reklame

Norsk på yrkesfag Skrivesentere

Norske aviser på nett. http:/ / houses-europe. com/ norske-aviser/ SNL: Skoleressurser for valget 2013. http:/ / meta. snl. no/ Skoleressurs_ for_ valget_ 2013. Aktuelt. Likekjønnede ekteskap i kirka. Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt ny vigselsliturgi, og f ra 1. februar 2017 kunne homofile og lesbiske gifte seg i kirka Samfunnsfag Vg2 Yrkesfagcould understand even more in relation to this life, nearly the world. We present you this proper as competently as easy showing off to get those all. We present samfunnsfag vg2 yrkesfag and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this samfunnsfag vg2 yrkesfag. Klar melding 2 - læreverk for norsk VG2, yrkesfaglig utdanningsprogram. Her vil du finne interaktive oppgaver, ekstra ressurser og tekster. Klar melding 2 har også en lettlestversjon kalt Kort & godt!. Den kan brukes parallelt med hovedboka og inneholder korte sammendrag av en del tekster, enklere utfyllingsoppgaver og andre varierte aktiviteter VG2 Salg, service og sikkerhet. Teknologi- og industrifag. VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG2 Industriteknologi. VG2 Kjøretøy. VG2 Transport og logistikk. VG2 Maritime fag. Teknologifag - tilrettelagt. Andre tilbud. Påbygg. Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering. Praksisbrev. Oppfølgingstjenesten (OT

Terror - - NDLA

Vg2 Yrkesfag Vg3 alle utdanningsprogram Fagkode og fagnavn: KRO1005 Kroppsøving Vg2 yrkesfag KRO1006 Kroppsøving Vg3 alle Eksamensordning: Forberedelse: 45 minutter Eksamen: 45 minutter Hjelpemidler: Forberedelses-delen: I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt, også bruk av PC men ikke internett og verktøy som tillater kommunikasjon Beskrivelse. Dette er en serie på tre filmer som egner seg til bruk i undervisning i faget norsk på yrkesfag, videregåedne skole - nivå. Filmen ble opprinnelig produsert for å supplere læreverket Norsk for Yrkesfag 1 & 2 (Aschehoug forlag)

Kjøp 'Signatur 2, norsk vg2 yrkesfag' av Øyvind Andresen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Innbundet | 978825216874 I mars/april 2019 vil Udir be om innspill på kompetansemål og innholdet i hele Vg1-læreplanen. Det vil også være mulig å komme med innspill i den formelle høringen, som kommer etter dette. Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter så i begynnelsen av mars 2019, og en formell høring for Vg2 og Vg3 er planlagt i desember 2019 Signatur 2: norsk vg2 yrkesfag . ISBN 9788252168747, 2007, Sigrun Wergeland, Åse Lill Kimestad, m.fl

Yrkesfag. Helse- og oppvekstfag Vg1. Teknikk og industriell produksjon Vg1. Bygg og anleggsteknikk Vg1. Helsearbeiderfag Vg2. Kjøretøy Vg2. Byggteknikk Vg2. Klima, energi og miljøteknikk Vg2. Hudpleie Vg2 og Vg3. Anleggsgartner Vg2 (nytt tilbud) Studiespesialisering. Studiespesialisering Vg1. Studiespesialisering Vg2 og Vg3. Påbygging til. Samfunnsfag SAF1001 Revidert september 2018 1 Fagkode Fagnavn Språk, samfunnsfag og økonomi Studieforberedende Vg2 Idrett, Musikk, dans og drama, Formgiving, Kunst, design og arkitektur og Medier og design Yrkesfag Vg2 læreplanens kompetansemål

Påbygg 3 - for deg som har fullført og bestått yrkesfag Vg2. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har: fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller; oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) En del om kompetansemål og vurdering; Og en del om vurderingsordning; Læreplanens innledende del Om faget skal gi en tydelig retning og en ramme for hva elevene skal lære etter opplæring i det aktuelle programfaget. Kompetansemålene skal forstås i lys av tekstene i Om faget Kjøp 'Signatur 2, norsk vg2 yrkesfag' av Øyvind Andresen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Innbundet | 978825216873 Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal Read PDF Samfunnsfag Vg2 Yrkesfag norsk vg1 yrkesfag. Signatur. Norsk for yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2. Norsk påbygging Vg3. - Marknadsleiar nå i ny utgåve! - Ny og spensti Lærebok - ettbindsutgave for Vg1 og Vg2 Unibok og Brettbok - se egne beskrivelser Lærer-CD-er til ettbindsutgave for Vg1 og Vg2 Elevnettsted- gratis Lærernettsted - lisensbelagt Tracks PRO - se egen beskrivels

Norsk yrkesfag Vg1-Vg2. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual Stories SEO. Designers Marketers Social Media Managers Publishers Use Cases Håndbok for helsefagarbeidere iPRAKSIS VG2/VG3 9788203345630 Aschehoug 2014 289 FELLESFAG YF VG2 Norsk Norsk for yrkesfag 2 978-82-03-34775-7 Aschehoug 2014 515,- Engelsk Tracks fellesbok 978-82-02-39861-3 CappDamm 2013 670,- Samfunnsfa Kjøp 'Signatur 2, arbeidsbok, norsk vg2 yrkesfag' av Øyvind Andresen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825216875 Naturfag for yrkesfag består av fellesbok og digitale kapitler. Det lages to digitale kapitler til hvert utdanningsprogram, som dekker de unike kompetansemålene. Ved å lage skreddersydd innhold til hvert utdanningsprogram, får elevene anledning til å jobbe med relevante eksempler og oppgaver

Kosmos Påbygging | Cappelen Damm Undervisning

Yrkesfag: Bygg- og anleggsteknikk (Vg1, Vg2, Vg3) Svennebrev i tømrerfaget ; Svennebrev i trevare og bygginnredningsfaget (lærling på Trevare/Arbeidsdrift) Design og håndverk (Vg1) Vg1 Design og håndverk ; Fagbrev i mediegrafikerfaget (lærling på Trykkeriet/Arbeidsdrift) Elektro (Vg1, Vg2) Vg1 Elektrofag ; Vg2 Elenerg LÆREPLAN FOR PTF: Prosjekt til fordypning Vg1 og Vg2 yrkesfag Prosjekt til fordypning på Vg1 skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3. Kontakt : norsk for yrkesfag vg1-vg2 ISBN 9788202432782, 2014, Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig, m.fl. Fra 590,- Kjøp Sel Norsk for yrkesfag 1. Unibok Norsk. Vg1. Norsk. Norsk for yrkesfag 2. Unibok Spor 2 - nivå b1, Spor 2 - nivå b2, Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg3, Voksenopplæring. Samfunnsfag. Nye Makt og Menneske 8 Geografi Unibok Samfunnsfag. 8. trinn. Samfunnsfag. Påbyggsklassen i norsk ønskes velkommen til skriftlig prøveeksamen torsdag 26. april. Vg1A Vg2-klassen tilbys også skrivedag i norsk denne dagen. Alle annen undervisning utgår torsdag, men skolen er åpen om du ønsker å jobbe med skolearbeid eller har behov for individuell veiledning. Vg1B skal ha skrivedag dagen før, onsdag 25. april

 • Monter kampanje.
 • Duales studium burda.
 • Grattis bilder facebook.
 • Antilope navne.
 • Iridium satellite.
 • Flyttebyrå som pakker.
 • Kieferorthopädie kleve.
 • Eucalyptus olje apotek.
 • Proteiner i rått egg.
 • Löwe mann erobern.
 • Havana club 7.
 • Marc jacobs smartwatch.
 • Wetter sachsen anhalt unwetterwarnung.
 • Scala ludwigsburg lesebühne.
 • Bügelperlen weben.
 • 2 oktober 2017 markering.
 • Göra egen namntavla.
 • Plissegardiner bauhaus.
 • 3d software.
 • V finger.
 • Zahnarzt notdienst großpostwitz.
 • Leger uten grenser julegaver.
 • Behandling av svårläkta sår.
 • Vannanalyse mattilsynet.
 • Http www bokkilden no.
 • Kurzurlaub für die seele.
 • Urmaker sandvika.
 • Aqualung brighter than sunshine.
 • Em kortbane 2017 program.
 • Føde i utlandet.
 • Tnt parcel service.
 • Moss fotballklubb.
 • Dansepedagog søkes.
 • Øke kryssord.
 • Dobbel ytterdør.
 • Kalkunfilet fylt med frukter.
 • 96 hours taken 2 trailer.
 • Google home sonos.
 • Høy på pæra dvd.
 • Frankrike innbyggere 2016.