Home

Kjøleskapets historie i norge

Kjøleskapets historie. Kjøleskapet ble oppfunnet i 1876 av den tyske ingeniøren Carl von Linde. Kjøleskapet benytter en varmepumpe for å kjøle innsiden av skapet. Det vanlige i Norge er at kompressoren i kjøleskapet bruker 230 V spenning Kjøleskapets historie 3 år siden | Tags: bærekraft, innovation, kaste mat, kjøleskap Kjøleskapet spiller en sentral rolle i kampen mot kasting av mat. Her er en kort historie om hvordan det ble til Norge Rundt har vært på lufta siden 2. oktober 1976 . Etter 40 år betød det 1673 sendinger med 10.223 reportasjer, 818 dyrehistorier, 576 innslag om musikere og 128 treskjærere, for å nevne noe

Gjenstandene som de første menneskene som kom til Norge brukte har stor likhet med ting man har funnet på boplasser i nåværende Tyskland. Der hadde isbreene forsvunnet flere tusen år tidligere. Etter mer enn 100 år med arkeologisk forskning er vi i dag rimelig sikre på at de som først kom til Norge etter den siste istiden, kom via Sverige Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen. Arkeologiske funn av boplasser langs hele norskekysten har hittil blitt datert tilbake til 10 400 før nåtid (BP), det eldste funnet regnes i dag å være en boplass ved Pauler i Brunlanes, Vestfold.Disse boplassene er antagelig levinger fra bosettere fra.

Er dette Norges eldste kjøleskap? - Tu

Statens Petroleumsfond (Oljefondet) passerer 1000 milliarder kr. Norge får en flertallsregjering; Arbeiderpartiet inngår koalisjonsregjering for første gang. Les mer i Store norske leksikon Norges historie Professor Peter Larsen foreleser om fotografiets historie i Norge. En ny oppfinnelse. I 1839 oppdaget franskmannen Louis Daguerre at det var mulig å framstille fotografier dersom man utsatte kjemisk preparerte metallplater for lys Tannpleiens historie er smertefull. Fikk du tannverk for hundre år siden, var du heldig om du klarte å finne en tannlege. Og enda heldigere om du hadde råd til å betale for en. Tannleger i Norge. De første tannlegene kom til Norge rundt 1830

DETTE må vel være Norges eldste kjøleskap? - Tu

 1. Fra middelalderen til tidlig moderne tid. De første skoler i Norge ble opprettet under kardinal Nikolas Brekespears rundreise i Norge 1152-1153. Det ble da etablert katedralskoler for prester i Trondheim, Oslo, Bergen og Hamar.. Etter en kirkeordinans i 1539 ble katedralskolene omdannet til latinskoler.Skolegang var fortsatt kun for de utvalgte, dvs. bare gutter av overklassen, ikke for almuen
 2. Historisk oversikt. I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Hovedbanen var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Dette er faktisk den samme strekningen som også har landets mest moderne jernbane, Gardermobanen som åpnet i sin helhet i 1999
 3. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning.
 4. Norge var på den tiden en del av Danmark-Norge, som var sterkt involvert i trekanthandelen. På norske og danske skip ble europeiske varer fraktet ned til handelsfort i Vest-Afrika, slaver ble kjøpt og fraktet over til karibiske øyer som St. Thomas og St. Croix, og derfra tok skipene med seg kolonivarer tilbake til Danmark-Norge
 5. Opprinnelsen til dagens helseinstitusjoner er middelalderens hospitser og fattighus knyttet til kirker og klostre. Det eldste kjente sykehuset i Norge er Trondhjem Hospital, som har vært i drift på samme eiendom fra før 1277. Allerede på 1500-tallet begynte staten å utvikle et offentlig helsevesen i Norge. Hensikten var til å begynne med å få ansatt en universitetsutdannet lege.
 6. I Norge fikk vi de første private radiokanalene på 1920-tallet, men i 1933 bestemte Stortinget at all norsk kringkasting skulle samles i et statlig eid selskap som også fikk monopol. Hør.
 7. Befolkningen i Norge har opplevd en enorm velstandsvekst etter 1945. Her er en kvinne fotografert mens hun vasker klær i bakgården i 1951. Kompetansemål K06: Gjør rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945. Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt)

Kjøleskapets historie - Plass til omtank

Mobiltelefonens norske historie. Det startet med private radionett for drosjer og tømmerfløtere, som ble det satt opp halvautomatiske offentlige nett. Etterhvert ble den et statussymbol for nyrike forretningsfolk, Norge ligger på 3 plass i verden med 81.000 mobiltelefoner Historie; 50 år med Norad . I 2012 var det 50 år siden Norsk utviklingshjelp, forgjengeren til dagens Norad, ble opprettet. Men norsk statlig bistand startet før. Gjennom dette samarbeidsprosjektet med den indiske regjeringen, støttet Norge helsearbeid og fiskerisektoren i Kerala på sørvestkysten av India Telefonens utvikling i Norge. Mange tvilte på telefonens nytteverdi. Næringslivet var skeptisk til å inngå avtaler muntlig. Bell hadde likevel stor tro på telefonens muligheter. Han reiste rundt i USA og Europa for å demonstrere oppfinnelsen sin. Skepsisen til den nye oppfinnelsen var imidlertid stor i Norge

Fjernsynets historie - Om NRK - Organisasjo

De første menneskene i Norge - Norgeshistori

Tamilenes liv og historie i Norge (1956-2016) er opprinnelig et bokprosjekt skrevet av Umapalan Sinnadurai og utgitt på forlaget Tamil Books Publication i 2016. Boka gir en bred skildring av den norsk-tamilske minoritetens historie og samtid i det norske samfunn Barnevernets historie i Norge 1896 Vergerådsloven - den første barnevernloven i verden Den første «barnevernloven» vi fikk i Norge var «Lov om Behandling av vanvyrdede og forsømte Børn, også kalt vergerådsloven Den tok livet av flere mennesker enn første verdenskrig både i Norge og internasjonalt (1, 2). Til tross for dette er ikke spanskesyken blitt viet mye plass i norske historiebøker, f.eks. står det bare én setning om spanskesyken i Berge Furres oversiktsbok Norsk historie 1905 - 1990 (3) Armauer Hansen er verdensberømt for dette, og spedalskhet omtales også som Hansens sykdom. På 1900-tallet fantes kun få spedalske i Norge. Tre nye tilfeller ble oppdaget i 1951, og den siste av dem døde i 2002. Boka på 257 sider består av 14 hovedkapitler om ulike aspekter ved spedalskhetens historie. De viktigste kildene er omtalt bak i. Bærums Verk sies å være et av de mest hjemsøkte stedene i Norge. Det er blant annet på Værtshuset ryktene går, serveringsstedet som blir regnet som Norges eldste. Det er blitt drevet siden 1640, og fra 1700-tallet ble det eid og drevet av Anna Krefting

Norges historie - Wikipedi

Psykiatriens historie betegner både historien til de lidelsene som psykiatrien studerer og behandler, og historien til den disiplinen og det apparatet som studerer og behandler disse lidelsene. Psykiatri er en medisinsk disiplin som studerer sinnets lidelser. Disiplinen praktiseres av utdannede leger og regnes som en medisinsk spesialisering 1. mai utvides EU, og dermed EØS, med ti nye medlemsland i den største utvidelsen i EUs historie. 2007 Romania og Bulgaria blir medlem av EU og EØS. Norge bidrar med til sammen drøyt 1,1 milliarder kroner til sosial og økonomisk utvikling i Romania og Bulgaria for perioden 2007-2009 Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag. Frå eldre steinalder til vikingtida. 10.000-4000 f.Kr. Eldre steinalder. Folk lever av jakt, fangst og fiske. Veideristningar. 10.500 f.Kr. Blomvåg-funnet. Ny i Norge. Velkommen til Ny i Norge gratis nettressurs! I menyen til venstre finner du oppgaver til hvert av de 20 leksjonene i boka. Du finner mer informasjon om Ny i Norge og de andre nettressursene på Fagbokforlagets nettsider

Oversikt over Norges historie - Store norske leksiko

Fotografiets historie i Norge - NDL

Anestesiens historie i Norge. Utgår fra . Anestesiavdelingen. Molde sjukehus. Disputas (dr.philos.) 12.6. 2002. Universitetet i Oslo. Kommentarer. Kommentarer (0) Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer. Publisert: 30. august 2002 Brennevin nevnes for første gang i et svensk skrift fra 1467, som anbefaler å blande det i krutt fordi det angivelig gjør det lettere å antenne. Problemet var at man syntes det smakte bedre til innvortes bruk enn til krutt. I Norge brukte munkene på 1400 tallet akevitt som medisin mot pesten og en rekke andre sykdommer HIV-testen blir tatt i bruk i Norge, og det blir påvist at enkelte sprøytemisbrukere har utviklet sykdommen, trolig som følge av sprøytedeling. 1987 . Første beslag av ecstasy i Norge. 1988 . Stortinget vedtar en ny § 162a i straffeloven rettet mot dem som har økonomisk utbytte av narkotikalovbrudd, de såkalte bakmenn

Tannpleiens historie er smertefull - Aftenposte

Potetens historie er klippet fra Landbruks- og matdepartementets sider om Potetens år 2008. I Norge kom gjennombruddet for poteten som råvare i tiårene rundt 1800, tidligst langs kysten på Sør- og Vestlandet, og med sterk vekst i korndistriktene på Østlandet og i Trøndelag etter 1813 og senest i Nord-Norge Plastens historie i Norge Vi kan vel ikke gjøre oss håp om at plastic skal utgå av språket igjen. Kjemiingeniør Eirik Samuelsen, Teknisk Ukeblad 1947 Liv Ramskjær, Norges museumsforbund LR@museumsforbundet.no Når vi skrur på radioen, slår på lyset eller slår av stekeovnen I Norge, med en historie som utnyttet vannfallene til for eksempel sagbruk, skjønte man at her hadde man en ideell kraftkilde for å lage strøm. Videoen under viser en trikketur i Oslo tidlig på 1900-tallet: Norge var et ypperlig sted å lage aluminium, ferrolegeringer og nikkel

Norsk utdanningshistorie - Wikipedi

Historisk oversikt - Bane NO

Om Norge Fra gamle tradisjoner til ny teknologi. Her finner du informasjon om alt fra stavkirker til norske polfarere - samt tips til apper du kan laste ned for å få mest mulig ut av norgesferien Yrkesfagenes historie i Norge Fra tradisjonen med laug til dagens modell har norske lærlinger opplevd en rekke liberaliseringer og innstramninger - før staten til sist tok et større ansvar. I 2014 lanserte Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder boka Yrkesfagene under press (se hovedartikkelen Hvordan styrke yrkesfagene ) Historie. Å legge ut på pilegrimsreise er kjent fra de aller fleste religioner. Hvis man seiler fra Ålborg eller Vendsyssel i Danmark, kommer man i løpet av en dag over til Viken, som er en by i Norge. Derfra holder man til venstre og seiler langs Norges kyst, og på den femte dagen når man fram til byen Trondheim Psykiatriens historie i Norge, del 1 Den store institusjonsoppbyggingen. I 1848 fikk vi den første «moderne» sinnssykeloven. Loven ble først opphevet i 1961. Storparten av denne epoken ble preget av at institusjonskapasiteten ble oppbygd. Av Borgny Vol Vår historie. Mer om SATS Varemerket ELIXIA lanseres med 11 sentre i Norge (etter at selskapet året før hadde kjøpt opp Frisk og Colosseum med 8 treningssentre) og 5 i Finland. 2002. Investeringsselskapet Nordic Capital og de norske gründerne kjøper tilbake SATS. 2003

Kvinnehistorie i Norge : en bibliografi, i Historisk tidsskrift 69 (1990), 598-621. Om kvinners økonomiske, sosiale og politiske historie, skrevet hovedsakelig etter 1975. Inndelt tematisk Abortlovens historie: Slik er vi gått fra halshogging til fri abort Kampen om kvinners rett til selvbestemt abort startet i 1913. I 1964 fikk Norge en lov om svangerskapsavbrudd i visse tilfeller. Formålet var å innskrenke det høye antallet av ulovlige aborter En samisk historie om Norge Samfunnsfag 5.-7. 6.februar er én av nasjonaldagene som markeres i Norge. Samefolkets dag feires på tvers av landegrenser og er en markering for de av oss som er samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Film om Elsa Laula Renberg, kvinnen som. - Historien om pakistanerne i Norge er et godt eksempel på at integrering virker. Men også om at det tar tid. Denne tidskomponenten snakker vi altfor lite om i integreringsdebatten dag. Vi forventer nærmest at innvandrere skal integreres fra første dag, men vi må ha tålmodighet Vår historie i Norge Takeda kjøpte i 2011 Nycomed, som har vært en ledende aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag i over 140 år. Selskapet har skapt, utviklet og produsert flere av landets mest kjente legemidler. De n n e arven har Takeda bygget videre på

I flere tiår arbeidet Oskar Mendelsohn med sitt storverk om jødenes historie i Norge. Femti år etter at første bind utkom, er Jødenes historie i Norge gjennom 300 år fortsatt den eneste samlede fremstillingen av jødisk liv i Norge: et standardverk om en avgjørende del av norsk historie, og en klassiker i moderne norsk historieskriving Forlaget Press AS får 238 000 kroner for å lage en nyutgivelse av Oscar Mendelsohns verk Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, i anledning av at det i 2019 er 100 år siden forfatterens fødsel.. Verket ble utgitt første gang i 1969. Bøkene tar for seg ulike sider av jødisk liv i Norge, blant annet jødisk slekts- og menighetshistorie, antisemittisme i Norge før og etter 1940.

Det er 30 år siden Klassesamfunnet på hell kom ut. Siden da har vi sett en global utvikling der en elite av rike og superrike eier stadig mer, og et lignende mønster ser vi også i Norge.. Selv om forskjellene mellom folk flest i Norge er langt mindre enn i sammenlignbare land, kan vi se, også her, at klassesamfunnet er i utvikling. Vi har siden Klassesamfunnet på hell fått studier av. Milepæler i Postens historie. Den 17. januar 1647 ble Postverket opprettet av Hannibal Sehested - dansk stattholder i Norge. Nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse. 370 år etter har Posten blitt til et nordisk konsern Nasjonalregnskapets historie i Norge. Fra fri forskning til lovregulert statistikk. Ansvarlige. Tore Halvorsen, Liv Hobbelstad Simpson, Tor Skoglund. Serie og -nummer. Sosiale og økonomiske studier 112. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Emne. Nasjonalregnskap. ISBN (elektronisk) 978-82-537-8074-. ISSN. 1890-3479. Antall sider. 178. Målform. Vår historie i Norge startet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma, og har til sammen 41 000 ansatte fordelt over Europa og USA. I Norge jobber det i dag ca 3800 mennesker Historie - COOP Coop Norge

Norges historie - Store norske leksiko

Omdannelsen av Norge til et markedssamfunn er blitt misforstått, karikert og til og med benektet. Markedsvendingen - Nyliberalismens historie i Norge gir en nyansert framstilling av hva som skjedde, hvordan det skjedde, og hvorfor det skjedde Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. I det andre programmet går vi inn i høymiddelalderen og finner at Norge er et utpreget bondesamfunn hvor eiendom, jord og kultur blir tatt hånd om av kirken og et aristokrati. Manuskript: Sverre Bagge. Tilrettelegging og regi: Helge Torsen

Rasismens historie i Norge Nasjonalbiblioteke

Jobbet for «sultelønn»: Slik var det store hermetikkeventyret i Norge. Hit haster de unge jentene til dagens arbeid og er neppe klar over at de er med på å skape historie i byen med 20 000 innbyggere. Ved århundreskiftet er det 14 hermetikkfabrikker i Stavanger Historie. På slutten av 800-tallet samlet Harald Hårfagre mange små kongedømmer til ett rike, ett land. Han regnes derfor som den første kongen av Norge. Dagens konge, Kong Harald 5., har regjert siden 1991 og tilhører fyrsteslekten Glücksburg. Denne slekten har regjert Norge siden 1905. Norges kongehistorie går mer enn 1000 år tilbake Norge blir protestantisk. Kong Christian II av Danmark-Norge overtok ledelsen av Kirken etter innføringen av lutherdommen i 1537. Da skulle også all annen forståelse av kristendommen bli forbudt. På den måten hadde den eneveldige kongen autoritet over kirken. Biskoper, proster og prester var embetsmenn utnevnt av kongen, for å nevne noe Læringsmål 1: Få en oversikt over Jødenes historie i Norge frem til 1945. Læringsmål 2: Med utgangspunkt i jødenes historie i Norge forstå hvordan holdninger og handlinger blir påvirket i dag. Læringsmål 3: Du skal få en oversikt over hvordan jødenes historie i Norge henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv.Læringsmål 4: Forstå hvordan holocaust kan ha sammenheng med.

Historien i korte trekk: Riksarkivet i Norge fyller 200 år. 6. juni 1817 bestemte den unge norske regjeringen i Christiania seg for å få orden på statens gamle arkivsaker, som lå lagret på Akershus slott. Arkivene på slottet var vanskjøttet, utsatt for mugg, råte, rotter og tyveri Dette varte til 1814, da Norge igjen ble en selvstendig... Urfolk » Samene er et av flere urfolk i nordområdene. Samene har egen kultur, språk, historie og tradisjonelle landområder som heter Sápmi på samisk. Sápmi strekker seg over fire stater - Norge, Sverige, Fi... Innvandrere I Norge ble cannabis forbudt i 1965. Utover 1970- og 1980-tallet kom det stadig strengere straffereaksjoner. 21 års fengsel ble innført i 1984, under Willoch-regjeringen. Dette var samtidig med at den amerikanske narkotikakrigen var på sitt høydepunkt under Reagan. Norge var da det strengeste landet i Norden. (9, 10, 13, 15 Vår historie. Baptistene står i en mer enn 400-årig tradisjon som døperbevegelse. Siden begynnelsen i Amsterdam i 1609 har bevegelsen spredt seg verden over. Den første menigheten i Norge ble etablert i 1860. Historiske artikler på baptist.no Se jubileumsfilmen fra 150-årsjubileet i 2010

SV sin historie. Publisert av: Bjarne Kristoffersen, Publisert: 09:16. SV ble dannet i 1975. Ved inngangen til 1960-tallet var det politiske landskapet i Norge preget av den steile motsetningen mellom maktblokkene i øst og vest. I Norge fantes en opposisjon som lanserte det de kalte «det tredje standpunkt» Juletreets historie. Juletreskikken tok til allerede tidlig på 1500-tallet. I det katolske Syd-Tyskland og i Sveits pyntet man forsamlingslokaler med trær. Frukt og kaker ble hengt på greinene, og på trettendedagen fikk barna høste treet. I løpet av 1800-tallet ble juletreet kjent i det meste av Europa og Amerika

Vår historie. Kristendommen begynte å komme til Norge på 800-tallet, fra to retninger: Reformasjonen kom til Norge i hovedsak som følge av den religiøse omvendelse som kong Christian III av Danmark-Norge gjennomgikk, etter mønster av mange av de nordtyske fyrster Norge er på verdenstoppen når det gjelder oppussing, og integrerte kjøkkenløsninger bidrar til at vi kaster ut det gamle stadig oftere. I 2016 kastet hver enkelt nordmann 28,5 kilo elektriske produkter, det er mest i verden

Forside › Historie, religion og filosofi › Historie › Luther, reformasjonen og Norge Martin Luthers 95 teser: Ifølge tradisjonen slo Luther dem opp på kirkedøra i Wittenberg 31. oktober 1517, men det er tvilsomt om han virkelig gjorde det. Scenen har likevel blitt illustrert i mange versjoner siden reformasjonen Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Styreformer i Europa. Innføringen av eneveldet i Innføringen av eneveldet i Danmark-Norge. Eneveldet I Danmark-Norge ble innført gjennom et dramatisk kupp i løpet av noen dager i september og oktober 1660. Kongen og kretsen rundt ham klarte i løpet av disse dagene å ta makten. NORGE; Kirkens historie i Norge fra den første misjonstid frem til 1200-tallet - av p. Olav Müller SS.CC. Åndslivet i Norge i middelalderen - av p. Olav Müller SS.CC. Norges klostre i middelalderen. Klostre i Trøndelag. Dominikanerordenens begynnelse i Skandinavia - av p. Per Bjørn Halvorsen OP. Katolske overhyrder og erkesetet i Nidaros. Historie. FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for LHBT-rettigheter siden 1950-tallet. Som det andre landet i verden innførte Norge registrerte partnerskap i 1993. Kim Friele og Wenche Lowzow var de første av fem par som inngikk partnerskap i Oslo Rådhus 6. august samme år

I historien bruker vi begreper som periode og epoke for å gjøre det lettere for oss å skille deler av menneskets historie fra hverandre. Periodisering gjør det lettere å holde oversikt over historien. Periodene som vi gjerne deler menneskets første historie inn i har vi kalt opp etter teknologiene og ressursene mennesket hadde lært å. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål. Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om fordypningsemner Vennlig hilsen - : postkortets historie i Norge De neste århundrene ble på 1800-tallet beskrevet med harme og forakt som de mørkeste århundrene i Norges historie. Noe hadde de kanskje rett i. Nordmenn måtte delta i mange kriger de helst ville slippe, mange døde i fremmede farvann og på fremmed land, mens mange sultet og strevde hjemme i år med dårlige avlinger og forbud mot import av korn fra andre land enn Danmark

Nestlés historie i Norge går helt tilbake til 1898, da vi kjøpte melkefabrikken på Kapp. I dag selger Nestlé Norge en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi potetmos og buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Jede, Kaffeknappen. På den offisielle reiseguiden for Norge finner du opplevelser, overnattingssteder, spisesteder, aktiviteter og attraksjoner, samt informasjon om hva som skjer - alt i nærheten av deg Et kort sammendrag om fotballens historie både i Norge og ellers i verden. Sammendraget forklarer også kort hva fotball er og hvor og når den moderne fotball..

Jødisk historie er over 3,000 år gammel. Les om dens utvikling fra tempel til synagoge, og hvordan den har utartet seg i Norge og resten av verden I flere tiår arbeidet Oskar Mendelsohn med sitt storverk om jødenes historie i Norge. Femti år etter at første bind utkom, er Jødenes historie i Norge gjennom 300 år fortsatt den eneste samlede fremstillingen av jødisk liv i Norge: et standardverk om en avgjørende del av norsk historie, og en klassiker i moderne norsk historieskriving. Nå foreligger verket for første gang i samlet. Polioens historie i Norge Prosjekttema - i det 20. århundre. Sykdommen, mennesket og samfunnet. Organisasjon Norges Handikapforbund Prosjektleder/forsker. Bjørn Lobben. Hovedveileder. Mangler dette feltet på skjema. Bevilget 1999: kr 58 000 Startdato 01.01.1999 Sluttdato 31.12.2000 Status Avslutte

Historien vår starter helt tilbake i 1836. Tromsø Sparebank skulle være en bank for folk flest og hadde et tydelig samfunnsansvar. Med tiden dukket det opp sparebanker i alle kommuner i Norge, og i de største byene var det gjerne flere. I 1930 var det hele 627 sparebanker i landet Sykepleiens historie er mangfoldig, tvetydig og til dels motsetningsfylt. Denne boken tar for seg framveksten av sykepleie som yrke i Norge, fra siste halvdel av forrige århundre. Sykepleieryrket kan sies å være et resultat av det samfunnet det vokste fram innenfor, men det ga også sitt bidrag til samfunnsutviklingen Historien. Se noen milepæler i vår historie fra 2001 til i dag. 2001 Stiftelsen. Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) stiftes 4. april 2001. Den årlige Eff-dagen, senere Eiendom Norge-konferansen, etableres i samarbeid med FINN. 2013 Ny statistikkprodusent Å kjenne til Oskar Mendelsohns bok om jødenes historie i Norge, er et dannelseskrav. Nå er verket endelig ute i samlet utgave Bestanden i Norge på slutten av 1960-tallet ble anslått til 1-10 individer, avhengig av dyrenes vandringer fram og tilbake over landegrensene (Myrberget 1969; se også Sørensen m.fl. 1986). Ulven ble totalfredet i Norge i 1973. Forekomsten av ulv i Norge må ses i sammenheng med forekomsten i våre naboland i øst NAs historie og utvikling i Norge. De første NA-møtet i Norge ble startet i Oslo 1983 av NA-medlemmer som kom fra England og Canada. Møtet opphørte og ble startet på nytt to ganger, i 1986 og 1987, men opphørte igjen. I 1988 ble det startet opp igjen

 • Ringle kryssord.
 • Usa driver licence.
 • Kimeta pirna.
 • Pirates blackbeard.
 • Subban vegas.
 • Twilight sparkle wiki.
 • Austrått skole skolerute.
 • Gauri khan hochzeitsdatum.
 • Diplomat utdanning.
 • Hinduisme guder.
 • Kampen om tungtvannet snl.
 • Sleep cycle timer.
 • Princess båtar modeller.
 • Helicobacter pylori u dziecka forum.
 • Rettsgebyr tvangssalg 2017.
 • Anitera synonym.
 • Heklekurs oslo.
 • Neumünster shopping center.
 • Ecu definition.
 • Cystisk fibrose behandling.
 • Orkla city skøyen.
 • Facebook profilbild nicht anklickbar machen 2017.
 • 90er party ludwigsburg.
 • Vianor grini.
 • København påske åpningstider.
 • Artrose gradering.
 • Immobilien lütgendortmund.
 • Kinamat oslo take away.
 • Pumps race 2017.
 • Wohin am wochenende.
 • Ølsalg lørdag bergen.
 • Aktivitetsbank friidrett.
 • Stavbakterier.
 • Samsung 55 4k uhd smart tv ue55mu6195 test.
 • Wurttemberg family.
 • Bodø spektrum åpningstider.
 • Sturm der liebe 2721 video.
 • Elektrische fiets dames batavus.
 • Bomullsgarn europris.
 • Suzuki motorrad modelle 2017.
 • Sons of anarchy season 7.