Home

Avis nynorsk bøying

Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo

Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bøying bøyning. bøying m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bøying bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger. 1 det å bøye (III) (seg) eller bli bøyd Denne ukas innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Denne tabellen er delt opp i eintal og fleirtal, ubunden og bunden, og kjønn (Hankjønn, Hokjønn og Inkjekjønn). Tabellen nedenfor viser hvordan substantivene blir bøyd. Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bøying. bøying f3. I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet bøying. 1 det å bøye (III,1 og 2) (seg) eller bli bøygd. bøying og tøying bøying og tøying: bøying og tøying bøying og tøying. 1 det å bøye (III,1 og 2) (seg) eller bli.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form Adjektiv på -en har ei spesiell bøying i inkjekjønn: eit galent (el-ler gale) svar, eit opent (eller ope) hus, eit nakent barn, eit va-kent blikk - og obs! eit lite barn
 2. Aktiv verbbøying av å skrive Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å skrive i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å skrive.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk
 3. Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 4. Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving. 1.2.2 Hankjønnsord med uregelrett bøying Nokre få hankjønnsord har heilt uregelrett bøying. Dersom ikkje avisa ligg på den staden ho plar liggje, har hunden teke henne

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Bøy norske verb og finn den riktige formen av verbet du leter etter med DinOrdbok sin verbbøyer. Bøy både regelrette og uregelrette verb årsak m eller f (bokmål), f (nynorsk), c (riksmål) noe som fører til noe annet En feil i et elektrisk apparat var årsaken til brannen. Det glatte føret er en av årsakene til de mange trafikkulykkene den siste uka. Grammatik

Bøying av inkjekjønnsord Posted on november 21, 2012 by audsoyland Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal Bøying av verbet å bli. Hvordan bøye det nynorske verbet å bli i alle sine former. Å bli. Verbtid Verbbøying (Uregelrett) Infinitiv: å bli: Presens # nynorsk bli regelrette uregelrette regelmessige uregelmessige verb bøye verbbøyer konjugasjon kondisjonalis bekreftende futurum gerundium imperativ indikativ infinitiv kondisjonalis. hjul n (bokmål/riksmål/nynorsk) Solid sirkelrund del av eit kjøyrety. Dannar fundament mellom farkosten og underlaget, reduserer kontakt og friksjon til eit lavmål og flyttar farkosten framover ved å snurra rundt sin eigen akse. Større hjul gjev høgare bakkeklaring. Ordsoge . Frå norrønt hjól. Germansk grunnform hwehwla. Uttal Norsk: ·Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.··bøyningsform av vege (bokmål/nynorsk) bøyningsform av vege (nynorsk A-verb. Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens, preteritum og presens perfektum: å bade - eg badar - eg bada - eg har bada.. Korleis veit du om eit verb er eit a-verb? Du går heilt enkelt ut frå det du seier på ditt eige talemål

Liste over norske aviser etter målform er en delvis opplisting av aviser ut i fra redaksjonelt språkvalg bøyning på nynorsk Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. SkrivFortsett å leseNynorsk ordbok bøying Denne rettleiinga er meint som ei hjelp når ein skal skrive rett nynorsk og må velje mellom ulike rettskrivingsvariantar. Rettleiinga er særleg mynta på dei som skriv i arbeidet. Det verkar ryddig og ordentleg at ein ikkje vekslar mellom fleire former, og det kan vere praktisk å velje éin variant og halde seg konsekvent til den når fleire personar er saman om å skrive eit dokument

Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ei jakke, jakka, jakker, jakkene ei flette. ei bu. ei byg Avisa Ryfylke i Sauda skulle stå for norskdom, målsak og fråhaldssak, med brodd mot bykultur og storindustri. Seinare fann avisa og industrisamfunnet seg betre til rette med kvarandre, sjølv om det knaka under streiken i 1970. Og nynorsken held den lokaleigde avisa framleis på Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Ordet 'fortsett' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor: Oppslagsord: Ordbokartikkel: fortsette (fortsett) fortsette verb helse (nynorsk) Vise at man ser noen for første gang (i en sammenheng, eller i et tidsrom), verbalt og/eller med kroppsspråk. Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall

Dette er Bokmålsordboka og Nynorskordboka som app. Ordbøkene har oppdatert informasjon om riktig stavemåte og bøying i tråd med offisiell norm for bokmål og nynorsk. I appen kan du: * søke raskt og enkelt på bokmål, nynorsk eller begge målformer * få automatisk treff i bøyingsformer hvis du ikke finner oppslagsordet * få mulighet til å vise treff i bøyingsformer og. Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: tilby. til | by verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet tilby (av II by) 1 si seg villig til å gi, låne bort, selge eller lignende Rett bøying av inkjekjønnsord er noko mange med bokmål som hovudmål slit med. Årsaka er nok at fleirtalsformene kan høyrast framande ut. Å skrive om fleire menneske og verkemiddel ligg langt frå talemålet til mange På nynorsk bøyer vi ALLE inkjekjønnsorda slik som bokmålsordet barn: eit barn - barnet - fleire bar

Bøying av substantiv på nynorsk - Nynorsk

Video: Nynorsk grammatikk - Portfoli

Å skrive - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Valfri bøying på bokmål - men ikkje på nynorsk. Det er ikkje berre ord på -ing som får feil kjønn. Forsking på elevtekstar viser at det å velje feil artikkel og bøying på substantiv er ein av dei vanlegaste feila elevar gjer Denne uken har vi fått i oppgave å lage et innlegg om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv ( navn, personer og dyr). Vi skulle også ha med unntaksreglene, og noen eksempler. Eintal Fleirtal Hankjønn X -en -ar -ane Hokjønn X -a -er -ene Inkjekjønn X -et X -a Eks: Hokjønn: Ei jente - jenta Nynorsk. På nynorsk heter det å syne (eller å syna) og å synast, og bøyningen er slik: å syne − syner - synte - har synt + -st = å synast - synest - syntest - har synst. Her sløyfer vi en -t i perfektum i stedet for å skyte inn en-e som i bokmål

Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken Svar. Ord på -meter som viser til en størrelse, er hankjønnsord, akkurat som en meter alene.Altså heter det en parameter.. Ord på -meter som betyr 'måleinstrument', er derimot intetkjønnsord, f.eks. amperemeter, barometer, termometer. I flertallsbøyningen av parameter er det imidlertid mye valgfrihet:. Uten sammentrekning: parametere − parametern Nynorsk eksempel, opne ein kongress Les høyt. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb , Bo utenlands, osv. Engelsk-norsk ordbok inkluderer flere spesielle funksjoner, som for eksempel. Det er lurt å lære seg hovudreglane for bøying av substantiv, for då slepp du å slå opp i

Fransk bøying - bab.las verktøy for å høre nynorsk bøying du vil ha en fullstendig oversikt over nynorsk eller lære å skrive det. Substantiv Ubestemt artikkel er ein, ei og eit på nynorsk Hunkjønnsord vil ofte ha lik bøying: er det på nynorsk bedre å si: Eg kvapp voldsomt. Om du skjønner forskjellen. På nynorsk klinger det bedre å bruke en mer aktiv stil, og ikke substantivere setningene med ord som innholder an- be- het- eller -else. Siter

Les også: Litteraturen banar veg for Nynorsken; Når også landets største avis opnar for nynorsk, viser det i praksis at både bokmål og nynorsk er offisielle norske skriftspråk. Dette har mange positive sider ved seg. Det aukar motivasjonen for å lære nynorsk hos skuleelevar over heile landet, ikkje minst i dei såkalla nynorskområda Svar. Kort sagt: Formen sloss er bare preteritum, akkurat som slo. Å slåss er en avledning av verbet slå. Å slåss har sin egen betydning ('slå hverandre'), men bøyningen er helt parallell.Se på rotvokalen her: å slå - slår - slo - har slått å slåss - slåss - sloss - har slåss Sloss er preteritum (fortid) av slåss, slik slo er preteritum av slå Her er Bøying av adjektiv. Logg inn. Tett p

Hei, jeg sliter veldig med en nynorsk oppgave som er som følgende: Lag ein regel for endingar i hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Jeg har prøvd å finne en regel for hver av dem, men det står helt stille. Takk for hjel Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK - Studenttorgetstudenttorget. Han er sed ho er sed barnet er sett, dei er sedde på byen saman. Nynorsk oppslagsor kvile Les høyt. Infinitiv, Presens, Preteritum, Perfektum, Imperativ . Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn)

Verbbøyning i presens. Et verb uttrykker en handling. På tysk får verbene en ending som passer til personen som utfører handlingen, slik som på engelsk. På norsk er verbendingen alltid den samme 'Bøying av verbet être' - franske verb i alle tempus med bab.las verktøy for bøying av verb

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. Fabel 8 Bøying på bokmål og nynorsk. Bøying av adjektiv Adjektivene beskriver hvordan noe er, eller hvordan noe ser ut: Å spille. Å kalles infinitivsmerket. Nynorsk - Svake og Sterke verb - lindeberg9a I dag skal vi læra dykk korleis ein bøyer både svake og sterke verb på nynorsk. sitte, spille osv
 2. Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk
 3. Lover på nynorsk og bokmål. Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover. Artikkel ⏲ 24. oktober 2018 12:30 Knut Davidsen, Lovdata Del artikke

Minigrammatikk - Språkråde

Verktøy for bøying av norske verb DinOrdbo

Spansk bøying. Bruk bab.las redskap for bøying av spanske verb for å raskt og enkelt finne bøyningsformene til et spansk verb. Det første steget er å skrive det spanske verbet inn i søkefeltet i bab.las hjelpemiddel for bøying av spanske verb bøying av nynorske ord Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Nyeste artikler - Nå begynner gjenreisingen. Sterke merkenavn er ingen garanti for overlevelse. Dirt 5.

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin. Adjektiv er en ordklasse som består av ord som kan gradbøyes og som kan være kjerne i adjektivfraser. Nynorsk øvingsprogram: Norskfaglige lenker: Feiltypene i sidemålsstilene kan deles inn i tre grupper: bøying av substantiv, bøying av verb og andre feil. De to første delene av programmet, bøying av nettopp substantiv og verb, er de mest omfattende Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner - synte - synt synast - synest - syntest - synst Er verbet sterkt, legg du berre ti

årsak - Wiktionar

Bøying av inkjekjønnsord nynorsksid

Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa, men er nyttig for alle som vil heve nynorskkompetansen sin. Studiet har eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv som vil gi auka kompetanse i nynorsk og i å undervise i norsk Avisa Nordhordland - Let seg begeistra over nynorsk-satsing. Skoene På Nynorsk. 1461 Hvite Dr Herre Rockabilly Martens Sko Oxford Billig Nynorsk Fjellvettreglane - Happy Star. Ein Sko Nynorsk. Sko - Rindal Skimuseum / DigitaltMuseum. Aurlandskoen grønn | Visit Flåm Her er Bøying av verb. Logg inn. Tett p

Å bli - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

 1. Her er Bøying av verb. Logg inn. Panoram
 2. Dagens innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv er navn på ting eller personer. Fellesnavn er navn på ting. Disse bøyes i tall, bestemthet og kjønn (hankjønn, hunkjønn og intetkjønn). Egennavn er navn på personer eller steder som feks. Lise og Bergen. Disse kan ikke bøyes. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunde
 3. Nynorsk Ordbok Bøying Av Verb Informasjon. Se på nynorsk ordbok bøying av verb Bilder- Du kan også være interessert i nynorsk ordbok bøying av substantiv eller csúf igazság. Tast inn. Last Update. 21 October, 2020 (Wednesday) Kan man skrive jeg eller har syns.nynorsk
 4. I dag fikk jeg oppgave å lage et innleg om bøying av substantiv. Substantiv kan være navn på ting, presoner og steder. Substantiv bøyes i bestemhet, tall og kjønnhenholdsvis bunden og ubunden form, entall og flertall, og i intetkjønn, hankjønn og hunkjønn. Hoved reglene er: Hankjønn Hvis substantiv endrer på -a eller -nad for eksempe
 5. - Den nynorsken jeg hadde lært, var så klart utgått på dato. I lærebøkene står det lite om nynorsk, og her i Trøndelag er det jo ingen skoler igjen som har nynorsk som hovedmål, så det er om å gjøre å finne en metode for å kunne undervise godt i noe som elevene egentlig helst ikke vil ha, sier hun til Utdanning
 6. Omsett til nynorsk av Jon Fosse. Det er berre med hjartet ein ser godt. Det viktigaste er usynleg for auga. Antoine de Saint-Exupéry-klassikaren Le Petit Prince er med dette framifrå omsett til nynorsk av Jon Fosse. Med om lag 300 omsetjingar.

hjul - Wiktionar

Hver dag gir Finansavisen deg nyheter og Trygve Hegnars leder og gode råd. Stor lørdagsavis hver helg! Ingen norsk avis dekker børsnyheter som oss Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Øvingar. Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i Dessutan trur eg at om det vert vanlegare å sjå nynorsk t.d. i nettavisene, vil det 1) verte enklare for nynorskbrukarar å halde på språket fordi det vert meir «vanleg» å skrive nynorsk, 2) verte enklare for elevar som lærer nynorsk som sidemål å tileigne seg språket fordi dei ser det oftare og 3) verte betre journalistikk om journalistar med nynorsk som hovudmål får lov til å. Eit sterkt verb er eit verb der vokalen forandrar seg når verbet blir bøyd i preteritum og presens perfektum. Det fints diverre verb med vokalending som ikkje er sterke. De fleste verba som er sterke på bokmål, er også sterke på sidemål. Sterke verb får ikkje ending i presens. Sterke verb har ikkje endring i presen Nynorsk Ordbok Bøying Av Verb av Antoine Roelle Lese om Nynorsk Ordbok Bøying Av Verb artiklereller Nynorsk Ordbok Bøying Av Substantiv (i 2020) i tillegg til Ingenieria Biologica

veg - Wiktionar

Substnativ Bøying (Nynorsk) Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Substnativ Bøying (Nynorsk) Av SmurfKid, 16. september 2010 i Skole og leksehjelp Å nei, ikke nynorsk, tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får du 5 gode tips til hvordan bli bedre i nynorsk Nynorsk har framleis parverb, det vil seia at det er ein tydingsskilnad mellom eit sterkt og eit svakt verb som har (nesten) same form i infinitiv. Eit godt døme er verba henga og heng(j)a: Jakka heng ikkje på knaggen no. Les meir Møte Nynorsk Bøying. December 14, 2019 December 21, 2019 by admin. 5. Jun 2018-Det er svrt kjekt reise rundt og mte folk som er engasjerte i sprk, STERKE VERB: Noralv Pedersen gr gjennom bying av sterke og For 4 dager siden Nynorsk har tre kjønn: Hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Nokre framandord på -um kan, som på bokmål, ha uregelrett bøying; endinga -a kan anten leggast på ordet eller settast i staden for -um (pensuma eller pensa(a), faktuma eller fakta(a)). For ord på -ium blir -a alltid sett i staden for -um (akvaria, podia)

Norsk - A-verb og e-verb - NDL

Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.2009 © Cappelen Damm A På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä Særheim tipser om at egen dialekt for mange er nøkkelen til å skrive rett - og godt - nynorsk. - Nynorsk bygger på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, sier han

Liste over norske aviser etter målform - Wikipedi

 1. På nynorsk samsvarsbøyer vi adjektiv i kjønn, eintal og fleirtal. Det er eit gult hus i gata mi. Eg skulle ynskje det var fleire gule hus i gata mi. Eg fekk ei gul veske og ein gul hatt i bursdagsgåve. Da blei eg like gul som sola. Den gule veska hadde ein raud blome på lokket. Alle jentene i gata mi har gule hattar
 2. Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkeverktøy for nynorsk og bokmål. Etter mange års forsking og utvikling kan vi levere programvare som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrar språket
 3. E-verb bøyes det samme på nynorsk som på bokmål. Man hører hvilke type bøying den har, som man kan ikke si kjøpde. Håper du lærte mer om verb bøying på nynorsk. Fun fact: Viste du at nynorske ord i preteritum form er nøyaktig det samme som trønderske ord i preteritums for
 4. Nynorsk. Raja vil ha nynorskmøte med Microsoft. Mållaget flyttar språkkampen over på mobilen. Til toppen Ticogården, Åkersgt. 4, Postboks 43, Aura Avis er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene,.
 5. Svake og sterke verb i preteritum. Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk
 6. Nynorsk prøve. Bøying av verb (Hjelp/tips) Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Nynorsk prøve. Bøying av verb (Hjelp/tips) Av Anon123, 15. mars 2012 i Skole og leksehjelp. Ny norsk bøying av verb; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Anon123 31 Anon123 31 Medlemmer; 31 233.

Nynorsk ordbok bøying - Restyling av bile

 1. Oversettelse av 'bøying' til norsk i nynorsk-norsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis. Dei fleste orda er felles for bokmål og nynorsk, men det kan vere skilnader mellom. Nokre verb har sterk bøying på bokmål og svak bøying på nynorsk. Nesten alle e-verb har endinga -te i preteritustyrte,
 2. Ordbanken - norsk bøying på ein lett måte. 1. mai 2009 (oppdatert 6. april 2019) Kva er fleirtal av ordet «forum» på nynorsk? Kva heiter «å lata» i presens, preteritum og imperativ? Heiter det offisielt «ei appelsin», «ein appelsin» eller «eit appelsin»
 3. Del 1 Ordklasser Verb 3 på seg ytterklede. Leo og Luisa spring for å rekke bussen. Mor køyrer bil, og far syklar til jobben. Infinitiv Infinitiv er verbforma du finn som oppslagsord i ordbøker eller ordlister: å hoppe, å snakke, å vere, å rope, å leve, å bu osb. Du kan velje mellom a-eller e-ending av verb i infinitiv. Desse formene er jamstilte
 4. We think that an. Finn bilder, bakgrunner og bilder med høy oppløsning. We think that an all-in-one website where you can see and browse, in one place, several kinds of different images at the same time is necessary for you to get the best of both worlds: the highest quality pictures and the largest possible amount of user contributions
 5. Hei! Er det noen som har et kort svar på hvorfor man sier: eplet et stort, eg liker eple og ho liker eple på norsk, mens på engelsk sier man the apple is big, i like apples og she likes apples. Hva er grunnen til at bøyningsformen varierer fra

Rettleiing om konsekvent nynorsk - Språkråde

Bli praktikant Noregs mest effektive opplæring i avisjournalistikk Praktikantløn er betre enn studielån 4 månader praksis i Firda + 2 månader i sjølvvald avis Perfektum partisipp er ei av hovudformene ved bøying av verb.. Perfektum partisipp i nynorsk. Sterke verb dannar perfektum partisipp ved skifte av stomnvokalen etter avlydklasse, tillagt endinga -en, frå norrønt-inn.(Å fare, fer, for, faren).Somme sterke verb har i nyare språk fått endinga -dd eller -tt, etter analogi frå linne verb.(Å slå, slår, slo, slått) Sjekk noen oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på noen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Bøying av verb Hvert verb kan bøyes inn i tid. Alle disse tidene har egne navn som er litt vanskelige å lære. Men alle tidene har en huskeregel som er lett. infinitiv Huskeregel: Sett å foran verbet så finner du det.. Verb med ulik bøying. på bokmål og nynorsk. 37 Aktiv og passiv. 38 Laust og fast samansette verb. 39 Rettskriving 39 Vokalar 41 Konsonantar. 23 Samsvarsbøying 24 Pronomen. 43 Vg1. 24. Bøying av partisipp. Som følge av at partisippet ofte har en adjektivistisk tilnærming i et språk, samsvarsbøyes det ofte i lik grad som et adjektiv. I alle skandinaviske språk finnes det en viss grad bøying av perfektum partisipp. I nynorsk samsvarbøyes perfektum partisipp i kjønn og tall, men fra og med den. Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn Så langt ukjente, men åpenbart sterke karer har igjen vært på ferde i Fagernes sentrum. Den store stolen fra Reint Tre i Aurdal er lagt over ende. Dette har skjedd utallige ganger i sommer

 • Havregryn frokost oppskrift.
 • Kjøpsrett og forbrukerrett.
 • Aktuar utdanning.
 • Slagside kryssord.
 • Innvendig tak garasje.
 • Where to buy crystal pepsi.
 • Festungsleuchten 2018 eintrittspreise.
 • Vegard ulvang ketil ulvang.
 • Storm p tegninger.
 • Gravid 1 uke før mens.
 • Verdens største spark geilo.
 • Breakfast in the dark schriesheim.
 • Baby hikker etter amming.
 • Alopecia areata øyevipper.
 • Netonnet kredittkort.
 • Astro xl.
 • Fritzøe engros åndalsnes.
 • Instagram arkiver funksjon.
 • Big mac index 2016.
 • Kannenpflanze giftig für katzen.
 • Styrke håndledd.
 • Menschen zeichnen von der seite.
 • Semesterbeitrag uni osnabrück 2016.
 • Promillegrense på sjøen 2017.
 • Julemarked tallinn 2017.
 • Pampas biff.
 • Frauenakademie villach.
 • Enkel prosjektplan.
 • Lipase og amylase produseres.
 • Tysklærere på nett.
 • Sint og irritert hele tiden.
 • Varmt vann dusj.
 • Sykehus etiopia.
 • Methodology section.
 • York tv bord.
 • Gaming komplett.
 • Gjenopprette bilder samsung.
 • Prampack vekt norwegian.
 • Usb ladestasjon.
 • Texas chainsaw 3d.
 • Arr behandling selvskading.